KRİMİNOLOJİ - SUÇ BİLİMİ

 

 

 

 

 

ü      Kriminoloji Nedir ?  / Erol Tutar         

 

 

ü      Kriminoloji ve Ceza Hukuku:

         Hukuk Fakültelerinde Kriminoloji Öğretiminin Faydaları ve Türkiye'deki Güncel Durum  / Semih Yumak    

 

 

ü      Kriminoloji ile Kriminalistik Arasındaki Fark  / Erol Tutar  

 

 

ü      Kriminoloji İçin Disiplin Çağrısı!  / Yrd.Doç.Dr. Tuba Topçuoğlu        

 

 

ü      Kriminolojinin Başarısızlıkları  / Prof.Dr. Stanley Cohen / Çev. Yrd.Doç.Dr. Tuba Topçuoğlu        

 

 

ü      Suçta Karanlık Alan - Suçta Siyah Sayılar  / Erol Tutar        

 

 

ü      Suç Tasnifleri  / Erol Tutar  

 

 

ü      Suçluların Tasnifi (Tipoloji)  / Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer  

 

 

ü      Suçun Nedenleri / Prof.Dr. Timur Demirbaş  

 

 

    ü      Genel Olarak               

 

 

    ü      Biyolojik Teoriler               

 

 

    ü      Psikolojik ve Psikiyatrik Teoriler               

 

 

    ü      Sosyolojik ve Sosyo-Psikolojik Teoriler            

 

 

    ü      Suçluluğu Çok Sayıda Faktöre Bağlayan Teoriler ve Genel Değerlendirme  

 

 

ü      Suçun Önlenmesinin Yolları  / Prof.Dr. Timur Demirbaş

 

 

ü      Viktimoloji (Mağdur Davranışı Öğretisi)  / Prof.Dr. Timur Demirbaş  

 

 

ü      Hızla Şehirleşen ve Sanayileşen Bir Küçük Şehir Toplumunda Suçluluk / Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer       

 

 

ü      İç Göçler, Çarpık Kentleşme ve Çocuk Suçluluğu  / Prof.Dr. İ.Hamit Hancı

 

 

ü      İç Göçlerin Çocuk Suçluluğuna Etkisi  / Prof.Dr. İ.Hamit Hancı / Ekin Ö. Aktaş / Eren Akçiçek

 

 

ü      Gecekondulaşma ve Çocuk Suçluluğu  / Prof.Dr. İ.Hamit Hancı

 

 

ü      Çocuk Suçluluğuna Ekolojik Bir Yaklaşım  / Prof.Dr. İ.Hamit Hancı / Ekin Aktaş / Eren Akçiçek / Gökhan Batuk / Hakan Coşkunol / Atilla Erol

 

 

ü      Çocuk Suçluluğunda Sosyodemografik Özellikler  / Dr. Gülcan Güleç / Yrd.Doç.Dr. Çınar Yenilmez / Doç.Dr. Yasemin Günay / Prof.Dr. Gülten Seber      

 

 

ü      Okullarda Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi  / Dr. Yasemin Karaman Kenekçi / Dr. Arfe Yücedağ Özcan  

 

 

ü      Çocuk İstismarına Yönelik Yasal Düzenlemeler  / Prof.Dr. İ.Hamit Hancı

 

 

ü      Çocuk İstismarı ve İhmalinin Psikolojik, Sosyal Etkileri  / Erol Tutar

 

 

ü      Aile, Çocuk, Şiddet, Suç  / Erol Tutar

 

 

ü      Çocuk Suçluluğu  / Prof.Dr. Oğuz Polat    

 

 

ü      Risk Altındaki Çocukların Eğitiminde Alternatif Okullar: ABD Örneği  / Prof.Dr. İnayet Aydın        

 

 

ü      Yargılama Sonrası Suça İtilmiş Çocuklara Yönelik Bir Psikolojik Yardım Hizmeti  / Yrd.Doç.Dr. Esra Ceyhan        

 

 

ü      Bir Kişilik Özelliği Olarak Yılmazlık (Resiliency)  / Doç.Dr. Selahattin Öğülmüş 

 

 

ü      1997 ve 1998 Yıllarında İstanbul ve Los Angeles'ta Güvenlik Birimleriyle İhtilaf Haline Düşen

         Çocukların Karşılaştırılması  / Prof.Dr. Sevil Atasoy / Dr. Neylan Ziyalar  

 

 

ü      Şiddet  / Prof.Dr. Oğuz Polat    

 

 

ü      Şiddet ve Cinsiyet  / Doç.Dr. İbrahim Eren             

 

 

ü      Şiddetin Nörobiyolojisi  / Doç.Dr. Mustafa Bilici         

 

 

ü      Şiddetin Nörobiyolojisi  / Erol Tutar         

 

 

ü      Şiddet ve Düşünce  / M. Hakan Türkçapar         

 

 

ü      Adli Psikoloji ve Meslek İlkeleri  / Mithat Durak - Gülçin Demir - Emre Şenol

 

 

ü      Hapishanelerde Şiddet  / Püren Demirel               

 

 

ü      Ceza Rejimlerinde 1970 Sonrası Sıkılaşmanın Nedenleri ve Etkileri  / Püren Demirel

 

 

ü      ABD Çocuk Ceza Adalet Sistemi ve Uygulamaları  / Bob Flores       

 

 

ü      Kanada Ceza Adaleti Sistemi: Kuram ve Uygulamalar  / John Picketts        

 

 

ü      Almanya Gençlik Ceza Adaleti Sisteminde Gençlik Yardım Hizmetleri  / ur Tekin             

 

 

ü      Kapkaç Suçundan Hüküm Giyenlerin Sosyodemografik Özellikleri, Sosyal Dışlanma Süreçleri,

         Suç ve Diğer Sapma Davranışları Açısından İncelenmesi  / Dr. Elif Gökçearslan Çiftçi

 

 

ü      Türkiye'de Suçlu Çocuk  / Hilmi A. Malik     (Kitap)    

 

 

ü      Suçlu Çocuklar  / Dr. Hüseyin Kenan Tunakan     (Kitap)    

 

 

ü      Cinaî İlmibeşer Dersleri (Anthropologie Criminelle)  / Dr. Vervaeck     (Kitap)    

 

 

ü      Kadınlara ve Kızlara Yönelik Aile İçi Şiddet  / UNICEF     (Dergi)

 

 

ü      Detektif II Suçlar ve Suçlular  / Nazmi Serim     (Kitap)    

 

 

ü      Memleket Kriminolojisi  / Mehmet Ali Sebük     (Kitap)    

 

 

ü      Kriminolojiye Giriş: Kriminoloji Nedir? Kriminolog Kimdir?  / Öğr.Gör. Buket Abanoz Öztürk     (Video)

 

 

ü      Türkiye'de Kriminoloji: Nasıl Başladı? Neden Bilinmiyor?  / Öğr.Gör. Buket Abanoz Öztürk     (Video)

 

 

ü      Klasik Okul  / Öğr.Gör. Buket Abanoz Öztürk     (Video)

 

 

ü      Pozitivist Okul I: Biyolojik Teoriler  / Öğr.Gör. Buket Abanoz Öztürk     (Video)

 

 

ü      Pozitivist Okul II: Psikolojik Teoriler  / Öğr.Gör. Buket Abanoz Öztürk     (Video)

 

 

ü      Sosyolojik Teoriler: Suç ve Çevre İlişkisi  / Öğr.Gör. Buket Abanoz Öztürk     (Video)

 

 

 

 

 

 

 

 

CEZA HUKUKU

 

 

 

 

 

ü      Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği / Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer / Prof.Dr. Feridun Yenisey

 

 

    ü      Giriş                   

 

 

    ü      Birinci Kısım     

 

 

    ü      İkinci Kısım                      

 

 

    ü      Üçüncü Kısım                      

 

 

    ü      Sonuç ve Öneriler              

 

 

    ü      Anket Formu                     

 

 

    ü      Dipnot ve Kaynaklar

 

 

ü      Ceza Teorileri  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Suçta ve Cezada Kanunilik  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Ceza Hukukunda Suçun Unsurları  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Geçici, Süreli ve İnfaz Kanunlarında Zaman Bakımından Uygulama  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Ceza Hukukunun Görevi ve Hukuki Değer Kavramı  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Maddi Unsurlar: Fiil (hareket)  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Hareket Bağlamında Suç Türleri  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Maddi Unsurlar: Nedensellik (illiyet) Bağı  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Maddi Unsurlar: Objektif İsnadiyet  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Tehlike ve Zarar Suçları  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Manevi Unsurlar: Doğrudan Kast  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

 

ü      Manevi Unsurlar: Olası Kast  / Prof.Dr. Adem Sözüer     (Video)

 

   

 

 

 

 AMACIMIZ

 

Kriminoloji sitesi 2000 yılında faaliyetine başlamakla birlikte, 2002 yılının ocak ayından itibaren www.kriminoloji.com ismiyle, Türkiye'nin ilk ve tek kriminoloji sitesi olarak faaliyetine başlamıştır. Amacımız; suç konusunda, ceza hukuku konusunda çıkan kitaplardan, dergilerden, yazılardan sizleri haberdar etmek; bilgi evrenine, Türk kriminolojisine (suç bilimine) ve ceza hukukuna katkıda bulunmak ve topluma faydalı olmaktır. Bu faaliyetimiz tamamıyla iyi niyetli çalışmalarla ve harcamalarla yürütülmekte olup burada hiçbir ticarî amaç güdülmemektedir. Bu nedenle de siteye yapılan reklâm teklifleri kabul edilmemiştir.     

 

 

DUYURU

 

Topluma faydalı olmak, bilgi evrenine katkıda bulunmak için yazarı veya yayıncısı olduğunuz,

kısmen ya da tamamen yayınlanmasına müsaade ettiğiniz kriminoloji, ceza hukuku, viktimoloji, suç, suçluluk, mağdur konularındaki her türlü akademik çalışmaları, tezleri, makaleleri, bildirileri, kitapları ve dergileri bizimle paylaşın, yayınlayalım. İstemediğiniz bir durum söz konusu olduğunda uyarıda bulunmanızla birlikte istenilen yazı içerikten çıkartılacaktır.

"Bilgi, sevgi gibidir; paylaştıkça yayılır."

   

 

 

 

 

 

 

 

 23 yıl önce ücretsiz servis hizmeti veren siteler üzerinden yayına başlayan kriminoloji sitemiz, "kriminoloji.com" alan adıyla 21 yıldır yayın yapmaktadır.

 

 

 

 

Erol TUTAR 

e-posta: eroltutar@yahoo.com

 

Sitemize www.kriminoloji.com, turkhukuk.net, turkhukuk.org veya hukukcu.net, hukukcu.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.

© www.kriminoloji.com 2002-2023