www.kriminoloji.com

 

 

CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİ

 (ARAŞTIRMA)

 

 

 

 

 

 

Ord.Prof.Dr. Sulhi DÖNMEZER

Prof.Dr. Feridun YENİSEY

© www.kriminoloji.com 2002

 

 

 

 

DİPNOTLAR

 

(2)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt II, Ankara 1994, sh. 301.

(3)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt II, Ankara 1994, sh. 445.

(4)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt II, Ankara 1994, sh. 577.

(5)   Mattes Von Heinz, Untersuchungen zur Lehre von den Ordnungswidrigkeiten, Erster Halbband, Duncker and Humblot, Berlin, 1977.

(6)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt II, Ankara 1994, sh. 669.

(7)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt I, Ankara 1994, sh. 308.

(8)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt I, Ankara 1994, sh. 317.

(9)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt II, Ankara 1994, sh. 535.

(10)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt II, Ankara 1994, sh. 483.

(11)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt II, Ankara 1994, sh. 517.

(12)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt II, Ankara 1994, sh. 691.

(13)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt II, Ankara 1994, sh. 353.

(14)   Adalet Bakanlığı, Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt I, Ankara 1994, sh. 525.

(15)   Yararlandığımız kaynaklar ekli kaynakça listesindedir.

(16)   Bakınız No. 2.

(17)   Yenisey F., Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi, Hazırlık Soruşturması ve Polis, 3. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 1993.

(18)   Emniyet Teşkilâtı içinde görülen hizmet; fiilî polis hizmetleri, fiilî hizmet dışında kalan, yazı, hesap, levazım, haberleşme, kriminal laboratuar, trafik fenni muayene, kayıt tescil ve benzeri hizmetler olmak üzere ikiye ayrılır. Teşkilât içinde iki sınıf vardır: 'fiilî polis hizmetleri sınıfı' ve 'emniyet hizmetleri sınıfı' (ETK 4/2). Bu hizmet bölümlerindeki çalışma şartları ve birinden diğerine aktarılma, yönetmelikle düzenlenmiştir.

(19)   16.6.1985 tarih ve 3233 sayılı Kanun.

(20)   3713 sayılı Kanun; RG 12.4.1991 Mükerrer.

(21)   İdarî Polis; Kamu düzenini ve kamunun güvenliğini temin etmekle görevli olan kısımdır (ETK 9/A). Polis, idarî görevini yerine getirirken, önleyici ve koruyucu tedbirler alarak suçun işlenmesini önler. Meselâ, suç işlenebilecek yerlerde karakollar kurar, devriye gezdirir veya kontrol noktası kurarak asayişi sağlar. Önleme görevi çerçevesinde, umuma açık yerlerde arama ve kimlik kontrolları yapabilir; toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, mitinglerinde intizamı sağlayarak olayları önler ve sabıkalıları izler. Suç işlediğinden şüphelenilen kişileri kontrol altında tutar, hasta, kimsesiz, aciz ve yolda kalan kişilere yardım ederek yol gösterir. Genel ahlâkı muhafaza etmeğe çalışır.

(22) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Devlet karayolları üzerindeki trafiğin tanzimi ve denetlenmesi görevini emniyet genel müdürlüğüne vermiştir. Karayolları üzerindeki trafik, bölge il ve ilçe trafik zabıta kuruluşlarınca yürütülür. Şehiriçi trafik ise, tescil şube ve bürolarınca yürütülür. Ayrıca belediye zabıtasına da görev verilebilir. Trafik polisi genel kolluğun görevlerini yapma yetkisinede sahiptir.

(23)   Kullanılmamıştır.

(24)   Polis 1994, sh.16

(25)   İstanbul Kadıköy ve Bakırköy İlçe Emniyet Amirlikleri 'Merkez İlçe Emniyet Müdürlüğüne' dönüştürülmüştür (Polis 1991, 18).

(26)   1985 yılı itibariyle, yurdumuzdaki 580 ilçeden 482 ilçede polis teşkilâtı kurulmuştu (Türk Polisi, s.27). Diğer 98 ilçede ise, jandarma kuruluşu vardı. Polis teşkilâtı bulunan ilçelerden 240' ında emniyet amirliği, diğer 242 ilçede ise emniyet komiserliği kuruluşu vardı. Emniyet amiri ilçedeki emniyet teşkilâtının en yüksek meslekî amiri olup, ilçedeki emniyet hizmetlerinin yürütülmesinden kaymakama karşı sorumludur.

(27)   Polis 1991, 28.

(28)   Polis 1994, 31.

(29)   Karakol kuruluşu, A tipi karakol amirliği ve B tipi karakol amirliği olmak üzere ikiye ayrılır. A tipi karakol amirliğinde, adlî kısım, idarî kısım, infaz kısmı ile birinci grup ve ikinci grup bulunur. B tipi karakol amirliğinde ise, bir karakol amiri ile karakol amir yardımcısına bağlı olarak birinci ve ikinci gruplar yer almakta ve her grupta adlî kısım, idarî kısım ve genel hizmetler bölümü bulunmaktadır. Hava limanı, istasyon ve iskelelere karakollar kurulabilir.

(30)   Kriminal Laboratuvarların çalışması hakkındaki istatistik bilgiler için Ek 18’e bakınız.

(31)   Bu personel'in rütbeler itibarıyle dağılımı şöyledir: Emniyet Müdürü: 1422, Emniyet Amiri: 590, Başkomiser: 3115, Komiser: 5535, Komiser Yardımcısı: 4194, Polis Memuru: 77.264. Böylece yaklaşık olarak 11,5 polise bir amir düşmektedir.

(32)   Polis 1991, 101.

(33)   Görevden ayrılmada 1990 yılında bir fazlalaşma görülmüş ve 1196 kişi kendi isteği ile emekli olmuştur.

(34) 1991 yılında 460 kişi görevden uzaklaştırılmış, 82 kişi meslekten ihraç edilmiş, 5 kişi Devlet memurluğundan çıkartılmış, 37 kişinin de Devlet Memurları Kanunu'nun 48 ve 98 inci maddeleri uyarınca ilişikleri kesilmiştir (Polis 1991, 76).

(35)   Polis 94, s. 42.

(36)   1935'den bu yana şehit düşen Polislerin listesi (Polis 1991, 229) incelendiğinde, 1967'ye kadar yılda bir ila dört olan sayının 1968'de 13'e çıktığı, 1976/77 döneminde yükseldiği ve 1978, 1979 ve 1980 yıllarında anormal bir şekilde arttıktan sonra 1981'de 16'ya düştüğü görülmektedir. Sayı bir süre sabit kaldıktan sonra, 1988 ve sonrasında yine yükselmeye başlamıştır. Böylece polislik Türkiye'de ölüm riski enfazla olan mesleklerden birisi haline gelmiştir. Yabancı ülkelerde durum çok farklıdır.

(37)   Polis, s. 40.

(38)   Polis Kolejindeki eğitim ilk yılı hazırlık olmak üzere, dört yıldır. 8 yıllık ilk ve orta öğretimini tamamlayan ve 16 yaşından gün almamış olanlar arasından imtihanla öğrenci alınır.

(39)   Lise ve dengi okul ile yüksek okul mezunları bir yıllık eğitime tâbi tutulurlar. Eğitim süresinin 6 aya indirilmesi düşünülmektedir. Polis Okullarında 1991 yılından bu yana 'İnsan Hakları' dersi okutulmaktadır.

(40)   150’ nci Kuruluş Yıldönümünde Türk Polisi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara 1995, s.80

(41)   150’nci kuruluş Yıldönümünde Türk Polisi, s.84.

(42)   Gasp ve soygun, öldürme, banka soygunu, kasten yangın çıkartma, ırza geçme, adam kaçırma, meskene saldırı (EK 16).

(43)   Polise hakaret, silâhla ilgili suçlar, kız, kadın kaçırma, darp, dolandırıcılık, kumar, tehdit, oto hırsızlığı, rüşvet, yaralama.

(44)   Ek 19’ da genel sayılar vardır.

(45)   Polis 1991, 105.

(46)   1994 yılında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olay sayısı ve her 100.000 kişiye düşen olay sayısı iller itibariyle aşağıda belirtilmiştir. Adana (5439: 414), Adıyaman (697:313), Afyon (959: 372); Ağrı (377: 241); Amasya (941:713); Ankara (22180: 217), Antalya (3284:513); Artvin (533:806); Aydın (3187:835); Balıkesir (3564:769); Bilecik (217:258); Bingöl (287 :366); Bitlis (321:236); Bolu (1094:600); Burdur (452:432); Bursa (8249:219); Çanakkale (1499:900); Çankırı (256:150); Çorum (1491:649); Denizli (1773:361); Diyarbakır (4019:688); Edirne (1145:279); Elazığ (1606:604); Erzincan (966:685); Erzurum (2672:710); Eskişehir (2445, 532); G.Antep (2916:363); Giresun (957:514), Gümüşhane (243:4322); Hakkari (129:181); Hatay (1416:255); Isparta (715:339); İçel (4816:610); İstanbul (45011:483); İzmir (173345:326); Kars (967:801); Kastamonu (316:261); Kayseri (5256:522); Kırklareli (655:430); Kırşehir (599:371); Kocaeli (2887:336); Konya (6819:446); Kütahya (589:262); Malatya (1189:543); Manisa (3713:647); K.Maraş (1924: 368), Mardin (394:163); Muğla (22705:1353); Muş (501:512);Nevşehir (695:653); Niğde (1007:1182); Ordu (1145:1152); Rize (1164:1055); Sakarya (2178:642); Samsun (2707:180); Siirt (320:263); Sinop (608:738); Sivas (1335:366); Tekirdağ (1417:593); Tokat (1569:541); Trabzon (2220:772); Tunceli (61:128); Ş.Urfa (1068:199); Uşak (1098: 589); Van (878: 358); Yozgat (814:453); Zonguldak (2822:546); Aksaray (542:438); Bayburt (238:576); Karaman (857; 959); Kırıkkale (1647: 802); Batman (943:495); Şırnak (116:113); Bartın (437:2080); Ardahan (265:835); Iğdır (315:358).

(47)   İstanbul Polisinin 1995 yılındaki iş yükü EK 17’de gösterilmiştir.

(48)   Jandarma hakkında özlü bilgi için bakınız: Nalbantoğlu Saygı, Jandarmanın Adlî Görevleri, Doktora Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enst., İstanbul 1991.

(49)   1930'lu yıllarda hazırlanan eski Jandarma Kanunu, toplumun o zaman ki yapısına uygun olarak düzenlenmişti. Bu yıllarda kolluğun görevi statükoyu korumak idi. 1950'den sonra sosyal ve siyasî alanda meydana gelen değişiklikler özellikle 1960 sonrası eylem ve terör dalgası kolluk güçleri hareketlenen topluma ayak uyduramamıştır. Özellikle organize suçların koğuşturulmasında yetersiz kalınmış ve siyasi baskılarla kendisine yasalar çerçevesinde verilen görevleri zaman zaman tam olarak ifa edemez hale düşmüştür.

(50)   Bu yasaya göre jandarma, "emniyet, asayiş ve kamu düzeninin korunmasını sağlayan askerî ve silâhlı bir zabıta kuvvetidir" (Jandarma Teşkilât Görev ve Yetkileri Kanunu '1983/28O3' m.3).

(51)   Jandarma Kanununun 7 nci maddesinde, Jandarmaya savcı yetkisi verilmiş olması sakıncalıdır. CMUK m. 154'e göre asıl adlî görev savcıya aittir. Bu görev savcı emri ile Jandarma veya Polis tarafından yapılmalıdır. Yeni düzenleme ile jandarmanın doğrudan doğruya (savcı emri olmaksızın) bu görevi üstlenmesi mahkeme kararlarına da yansımış bulunmaktadır: "Jandarma Yönetmeliğinin (RG: 17.12.1983) 36, 81. maddeleri uyarınca soruşturma yapan zabıta, savcı yetkisi kullanır" (CGK 5.6.l989 E. 189/YYB - 158 K. l989/ 220: YKD 1990, 1534).

(52)   Savcı ve hâkimin, adlî görevlere ilişkin olarak verdikleri emirlerin yerine getirilmesi sırasında, suç işleyen jandarmanın koğuşturulması genel hükümlere göre yapılır yani Memurin Muhakematı kuralları uygulanmaz. Ancak İlçe Jandarma Bölük Komutanı hakkında, hakim ve savcıların tâbi bulundukları hükümler uygulanır.

(53)   Jandarma personelinin çoğu geçici bir süre görev yapan erbaş ve erlerden meydana geldiği için, adlî hizmetlerin ifasında uzmanlaşma gerçekleştirilememektedir. 1988 yılında çıkartılan Uzman Jandarma Kanunu ile başlatılan bir çalışmaya göre, Jandarma Teşkilâtının profesyonel hale getirilmesi amaçlanmaktadır. İleriye yönelik olan bu plâna göre, adlî görevlerin daha etkin olarak yerine getirilebilmesi için ilçe jandarma komutanlıklarında adlî hizmetler kursundan geçirilmiş uzman personellerden oluşan 'Jandarma Araştırma Karakolları' kurulacaktır.

        Jandarma Teşkilatı, Görev ve Yetkileri Kanununun 7. maddesinin b bendi şöyledir: "İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarla belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilşkin adli hizmetleri yerine getirmek".

(54)   2803 sayılı Jandarma Kanunu ve buna ilişkin yönetmelikte, jandarmanın görevleri; mülkî, adlî, askerî ve diğer görevler olarak sınıflandırılmıştır. Buna rağmen Yasada öngörülen kategoriler uygulamada oluşturulmamıştır. Uygulamada Jandarma İç Güvenlik Birlikleri , mülkî teşkilâta tâbi olan ve olmayan olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Adlî hizmetler 'mülkî teşkilâta tâbi İç Güvenlik Birliklerince' yerine getirilmektedir. 1989 yılında Jandarma Genel Komutanlığından verilen bilgilere göre 800 subay, 9000 assubay, 5000 uzman çavuş ve 75000 erbaştan oluşan jandarma Türkiye yüzölçümünün yüzde 92 sini kapsayan bir alanda görev yapmaktadır. Alan bu kadar büyük olmakla birlikte kırsal alanda yaşayan nüfus sayısı daha az olduğu için yaklaşık olarak nüfusun yarısı jandarmanın görev alanı içine girmektedir. Bu sayı yaz ayları bakımından, değişmekte, turizm nedeni ile yoğun nüfus artışı gösteren güney sahillerinde jandarmanın görev alanına giren insan sayısı artmaktadır.

(55)   Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunun 154/2 maddesinde savcının kolluğun adlîyeye ilişkin işlerde emir verme yetkisi kabul edilmişse de, adlîyeye ilişkin işin tanımı yapılmadığından, savcı kolluktan her türlü hizmeti istemektedir. .

(56)   Jandarma Görevlerinin Yapılmasına İlişkin Yönetmelik m. 3/1.

(57)   Ek 14.

(58)   Bekçi genel zabıtanın müdahale edemeyeceği hallerde acele ve zarurî tedbirleri alır. Suç işlenmesini ve kamu düzenini bozacak nitelikteki gösteri ve yürüyüşleri önlemek için gerekli olan tedbirleri almak, idarî zabıta sıfatı ile, delillerin kaybolmasına engel olmak, adlî zabıta sıfatı ile, bekçilerin görevi içine girer. Bekçiler adlî görevlerini ifa ederken işledikleri suçlardan dolayı genel hükümlere göre muhakeme edilirler. Memurin Muhakematı kuralları uygulanmaz.

(59)   Tartışılarak adalet, diyaloga dayalı adalet (Sistem Contradictoire).

(60)   Yasallık sistemi "Kamu Davasının Mecburiliği Sistemi" olarak da anılır. Bu sistemde yeterli şüphe sebepleri mevcut ise, Savcı kamu davasını açmaya mecburdur. Bizim Kanunumuz bu sistemi benimsemiştir (CMUK 148/2). Maslahata uygunluk sisteminde ise, yeterli şüphe sebeplerinin mevcut bulunduğu hallerde de savcıya kamu davasını açıp açmamak bakımından bir takdir yetkisi tanınır. Kamu davasının açılması daha büyük bir zarar doğurabilecekse, savcı kamu davasını açmayabilir.

(61)   Doktrinde savcılığın bağımsız olmasını öneren bilim adamları da vardır.

(62)   Yurtcan 1991, 121. Almanya'da benzer durumda olan Federal Başsavcı devlet güvenliğini ilgilendiren suçlarla terör suçlarını koğuşturmak yetkisine de sahiptir (Roxin 1991, 45). Böylece bu suçların merkezî bir yerden koğuşturulması sağlanmıştır. Ekonomik suçlarda da bir merkezden koğuşturma faydalı olacaktır; bu gibi suçlarda konunun uzmanı olmayan savcılar başarılı olmazlar..

(63)   1924 tarihli ve 469 sayılı "Mehâkimi Şeriyenin İlgâsına ve Mehakim Teşkilâtına Dair Ahkâmı Muaddil Kanun" 5 inci maddesi 1926 yılında değiştirilmiş ve Asliye Mahkemeleri nezdinde bir savcı ve yeterince savcı yardımcısı bulunması kabul edilmişti. "Savcı yardımcılığı" statüsü tatbikatta benimsenmediğinden, 1990/3611 numaralı Kanun ile (RG 1.2.1990), Hâkimler ve Savcılar Kanununda yer alan Cumhuriyet Savcılığı ünvanı "il ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı", cumhuriyet savcı yardımcılığı ünvanı ise "Cumhuriyet Savcılığı" olarak değiştirilmiştir.

(64)   Ek 3.

(65)   Ek 4.

(66)   Yücel Mustafa T., Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Ağustos 1994, s. 83, 15.

(67)   Ek 5.

(68)   Yücel Mustafa T., Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Ağustos 1994, s. 83, 15.

(69)   Yücel Mustafa T., Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Ağustos 1994, s. 83, 16.

(70)   Yücel Mustafa T., Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Ağustos 1994, s. 83, 19.

(71)   Yücel Mustafa T., Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Ağustos 1994, s. 83, 19.

(72)   Yücel Mustafa T., Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Ağustos 1994, s. 83, 20.

(73)   İdare tarafından verilen ceza kararnamesinde de, kararın bir hâkim tarafından denetlenmesi yolu açık tutulmuştur.

(74)   Adalet İstatistikleri 1993, s.8.

(75)   Yönetmelikler için bakınız: RG 16.2.1988 ve RG 19.2.1988.

(76)   Türk Toplumunun Değerleri, İstanbul 1991, Yayın No. TÜSİAD - T/91, 6.145, s. 22.

(77)   Türkiye Genç İşadamları Derneği, 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar, III- Adalet Ekim 1993, sh.52.

(78)   Türkiye Genç İşadamları Derneği, 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar, III- Adalet Ekim 1993, sh.64.

(79)   Bu mahkemeye 1956- 1982 arasında 86 şikâyet yapılmış 56 olay incelenmiş ve 71 karar verilmiştir. 1982 yılında verilen karar sayısı 12'dir (Wolf 1987, 89).

(80)   Yürürlük K. m. 27: '1937/3119 sK. ile değişik.

(81)   Bizde jüri sistemi yoksa da, basın mesleğinde çalışanlar arasında 5953 sayılı Kanuna dayanan hukuk uyuşmazlıkları 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre çözülür. İş Mahkemesine iştirak edecek asil ve yedek üyeler basın mesleğinde çalışan ve çalıştıran sendikalarından seçilir. (1952/5953 Ek m. 4)

(82)   Aşağı ve yukarı hadler arasında gösterilmiş bulunan cezalarda, en ağır durumun gerçekleşebileceği düşünülerek, görev (=madde itibariyle yetki) üst hadde göre tâyin edilmelidir: Meselâ, oturulan yerde dinamit patlatma suçundan maddede (TCK 264/6) öngörülen fiilin cezasının aşağı sınırı 5 yıl olup, üst sınır belirtilmediğinden, TCK 15/1'e göre 20 yıldır. Bu nedenle, bu maddeye ilişkin dâvalar ağır cezalık işlerdendir (CGK 7.3.l983; YKD 84/439).

(83)   Federal Almanya'da değişik bir mahkeme teşkilâtı vardır. Usul Kanunu ile mahkeme teşkilâtı ahenkli olmalıdır.

(84)   Adalet İstatistikleri 1995, s. 7.

(85)   Örneğin, gemilere ilişkin seyrüsefer uyuşmazlıklarının halledilmesi için veya patent ile ilgili uyuşmazlıkların ortadan kaldırılması amacıyla, batı ülkelerinde özel mahkemeler kurulduğu görülmektedir (GVG 14).

(86)   Alman hukukunda da, iktisadî suçlara bakan ceza dairesi, Devlet güvenliğini ilgilendiren suçlara bakan ceza dairesi ve gençlerin işledikleri suçları yargılayan 'genç mahkemeleri' özel mahkeme olarak değil, genel ceza mahkemesinin ihtisas dairesi olarak kurulmuşlardır. 1980 yılında Fransa'da Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ilgasından sonra, aynı yol tutulmuştur.

(87)   Ek 2 .

(88)   Ek 1.

(89)   Ek 9, tablo 9.

(90)   Adalet İstatistikleri 1995, s. 46.

(91)   Kanunda.

(92)   Ek 6.

(93)   Adalet İstatistikleri 1993, s.46.

(94)   Adalet İstatistikleri 1993, s.50.

(95)   Ek 10.

(96)   Adalet İstatistikleri 1993, s.1

(97)   Adalet İstatistikleri 1993.

(98)   Adalet İstatistikleri 1993, s.1. Bu hususta Birinci kısıma bakınız.

(99)   Ek 10.

(100) 1969 - 1970 Adalet İstatistikleri, 62.

(101)           Menteş 1977 - 1978 açış konuşması 2.

(102)           Diskussionsentwurf, 144 ve 146’daki tablolar.

(103)           Ek 1.

(104)           Ek 2.

(105)           Ek 1.

(106)           Adalet İstatistikleri 1993, s.9.

(107)           Türkiye Genç İşadamları Derneği, 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar, III- Adalet Ekim 1993, sh.66, The Economist, 18 Temmuz 1992'den naklen.

(108)           Analiz yapılırken, Soru Formundaki sıralama numaraları esas alınmıştır.

(109)           Anket 1991 Polisin öğrendiği dosya sayısının %47 olduğunu, savcılık tarafından ilk defa öğrenilen suç sayısının ise %38 olduğunu ortaya koymuştur.

(110)           B.03.0.CİG.0.00.00.01.109.14.1995 sayı ve 3.1.996 tarihli yazı (Ek 15)

(111)  “Alt  kültür” kavramı için bk. Sulhi Dönmezer, Toplumbilim. 11. Bası, İstan bul 1994, S. 116 ve son.

(112)           Yücel, Yargının Etkinliği, s. 31.

(113)           B.03.0.CİG.0.00.00.01.109.14.1995 sayı ve 3.1.996 tarihli yazı (Ek 15)

 

Özet, Sonuç ve Öneriler

1   İdari yargı araştırmasının sonuçları için (TESEV yayın: Nihal Saban) ve vergi yargısı araştırmasının sonuçlarına bakınız.

2   Umudumuz yakın bir gelecekte, hukuk mahkemelerini ve ihtisas mahkemelerini de kapsayan bu tür alan araştırmalarının Türkiye' nin diğer illerinde tekrarlanmasıdır. Ancak bu araştırmanın sonuçları değerlendirilirken, verilerin İstanbul ile sınırlı olduğu hatırdan uzak tutulmamalıdır.

3   Dönmezer, Sulhi ve Yenisey, Feridun, Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği, İstanbul: TESEV, 1999.

4   Gayet iyi bilindiği gibi, bilimde ve özellikle de konusu insan olan bilim dallarında objektiflik bilim felsefesinin hålå en hararetli tartışma konularından biridir. Biz burada kavramı çok daha sınırlı ve basit bir anlamda kullanıyoruz.

5   Her ne kadar vergi ve idari yargı araştırmalarında da büyük ölçüde ortak bir metodoloji kullanıldıysa da, biz bu özeti ceza yargılanmasına ilişkin bilgilerle sınırlı tutacağız.

6   Örneklem terminolojisi kullanıcak olursak, İstanbul ilindeki her adliye bir tabaka (stratum) oluşturmuştur.

7   Örnekleme seçilme olasılıklarını ana kitle ile eşitlemek üzere kullanılan ağırlık katsayıları şunlardır:

             Ağır Ceza Asliye Ceza Sulh Ceza

Bakırköy      0.24           0.80            1. 48

Beyoğlu        0.24            0.76            1. 54

Eyüp            0.25            0.74            1. 57

Fatih               -              0.87           1. 09

Kadıköy       0.36            1.28            2. 11

Kartal           0.24            0.69            1. 60

Sultanahmet  0.25            0.87            3. 60

Üsküdar       0.17            1.22           3. 38

 

8   Feltes, T. (1989) "Causes of delays in the criminal justice sşstem." Report presented at the Ninth Criminological Colloquim, Council of Europa.

9   Toplantı 24-26 Şubat 1972 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Krimoloji Enstitüsü tarafından düzenlenmiş ve toplantıya bunulan bildiriler aynı Enstitü tarafından yayınlanmıştır (Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü Yayınları No: 15). Reform çabaları konusunda daha gerilere gitmek de mümkün olmakla birlikte, kısa tarihçemiz için bu başlangıç tarihinin yeterli olacağı kanısındayız.

10      24-26 Şubat 1972 tarihindeki toplantıya Sulhi Dönmezer tarafından sunulan rapor.

11      Demokratikleşme ve Yargı Reformu, Cilt I ve II, Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara: 1994.

12      Şu anda yürürlükte olan polis mevzuatı, 4 Temmuz 1934 tarih ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile 4 Haziran 1937 tarih ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu' dur. 1953 yılında kabul edilen Trafik Kanunu 1983 yılında yenisi ile değiştirilmiştir. Polis Vazife ve Selahiyet Kanunun' da 1985 yılında yapılan değişiklikle "özel harekåt birimleri"  kurulmuş, 1991 yılında çıkan Terörle Mücadele Kanunu ile 1999 yılında çıkarılan "Çıkar Amaçlı Örgüt Suçları İle Mücadele Kanunu" kolluğa yeni yetkiler tanımıştır.

13      Araştırmanın başlaması için suç şu yollardan öğrenilir: mağdurun şikåyeti; üçüncü şahısların ihbarı; failin bizzat teslim olması; devletin çeşitli mercilerinden suç bildirimi; polisin araştırmaları sonuçunda suçun saptanması.

14      Kuşkusuz yasallık sisteminin, mahkemeler üzerindeki iş yükünü artırıcı bir etkisi bulunmaktadır.

15      Adalet İstatistikleri, Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara: 1998.

16      Adalet İstatistikleri, DİE, Ankara: 1998.

17      Adalet İstatistikleri, DİE, Ankara: 1998.

18      Soruşturma konusu fiilin önemi dikkate alındığında tutuklamanın haksızlığa sebep olabileceği düşünülerek bir başka yargılama yöntemine başvurulmuş mu?

19      Adalet İstatistikleri, DİE, Ankara: 1998.

20      Bilindiği gibi ortanca (median) bir dağılımı tam ortasından bölen değerdir. Böylece toplam gözlemlerin yarısı ortancanın altında, yarısı ise üzerinde kalır. Bizim örneklememizde, toplam davaların yarısı, 238 günden fazla bir sürede sonuçlanmaktadır.

21      Sultanahmet Adliyesi' nde ortalama sürenin asliye ceza için daha yüksek olmasının, örneklemden kaynaklanan bir durum olduğu ve genellenmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

 

KAYNAKLAR

 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Yasasında öngörülen Değişikliklere İlişkin Tasarı Üzerine, İBD, 1980, s. 5-6, s. 92.

1983 de Türk İktisat Politikası Sempozyumu ve 1980 Sonrası Türk vergi Politikası Semineri Marmara Üniv. İktisadi ve İdari Bil. Fak. Düzenlenen: Tebliğler ve Yorumlar İstanbul, M.Ü. İktisadi ve İdari Bil. Fak. 1984.

2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: III-ADALET, Türkiye Genç İşadamları Derneği (Young Businessmen Association of Turkiye) İstanbul, Ekim 1993.

3842 Sayılı Yasayla Değişik CMUK Maddeleri, İBD 1992, s.4, s. 853.

ABD Yayın Kurulu, CMUK Değişikliği ile İlgili Çalışmalar (Parlamento Görüşmeleri, Gerekçeler, Komisyon Metinleri, Veto Yasa Metni) ABD 1992, s. 6, sy. 839.

Abrams Douglas E., ‘The Law of Civil Rico’, Boston, Toronto, London, 1991.

Adalet Bakanlığı, Türk Yargı Sisteminin Sorunları ve Öneriler, Ankara 1995.

Adalet Hizmetleri, 'V. Beş yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu DPT, Ankara 1983 sh. 185.

Adalet İstatistikleri (Özetler & Yorumlar), TC. Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,1992.

Adalet İstatistikleri 1993, (Judicial Statistics) TC. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, (State Institute Of Statistics Prime Ministry Rebpublic of Turkey), Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara 1995.

Adalet İstatistikleri 1995, (Judicial Statistics) TC. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, (State Institute Of Statistics Prime Ministry Rebpublic of Turkey), Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara 1997.

Adalet Sistemimiz için Yapılması Gerekenler, Adana Barosu, Ocak 1995, Yıl:4, Sayı 11. S. 11.

Adalı Sacid, İdari Reform ve Reorganizasyon Hareketlerinde Sayıştayın Rol ve Fonksiyonu Sayıştay Dergisi, 1992, s. 10. s. 3.

Adam, 'Wandlungen in der Polizei der USA', ÖS l978, 8, l7.

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü; 1989 Yılında Kesinleşen Ceza Mahkumiyetleri Analizi, Ankara 1989.

Adliye Mahkemelerinin Kuruluşu Kanunu Tasarısı ile Hakimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı Hakkında Seminer, Ankara 1964.

Adliye Mahkemelerinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 1986.

Administration of Justice in Norway, A Brief Summary, Oslo 1957.

Akbulut İlhan, 'Devlet Terörizm ve Ülke Bölücülüğü' (Devlet İçinde Çeşitli Açılardan Terörizm ile Ülke Bölücülüğü Suçu), Doktora Tezi, İstanbul 1988.

Akbulut İlhan, Adalet Sistemimiz İçin Yapılması Gereken, Adana Barosu Dergisi, Eylül 1995, s. 94 , s. 14.

Akbulut İlhan, "Ceza Davalarının Uzamasının Sebepleri", YD XX (4), l994, 436-457.

Akbulut İlhan, Cinayet Mahkemeleri Anılar ve Ceza Yargılama Yönteminin Çağdaşlaştırılması Sorunu, İBD 1983, S. 10, 11-12.

Akdeniz Ahmet, 'Yargılama Usullerinin Kanuniliği Sorunu', YD. Temmuz l985, sh. 253- 254.

Akkan Kutbettin, 'Fransa, Belçika ve İsviçre'de Adli Polis Teşkilatı', AD. 1970/2, c. 61, s. 101- 114..

Akkan, 'Mukayeseli Açıdan Yasama Dokunulmazlığı', AD Yıl 65, sy. 11-12, Sh. 895.

Akman Sermet, Arazi Toplulaştırma Kanun Tasarısı Hakkında Düşünceler, İBD 1989, S. 2, s. 162 vd.

Akman Toygar (1972), 'Elektronik Beyin Hukukunda Reform', Ankara 1972.

Akmanlar Bülent, 'Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Çalışmalar, Gelişmeler, Haberler, Yeni Suç Biçimlerine Karşı Önlemler', YD (1-2), l986, 170-172.

Akmanlar Bülent, "Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Çalışmalar, Gelişmeler, Haberler 'Ömür Boyu Hapis Cezası Politikası ile Uygulanmasına İlişkin Uluslararası Anket'", YD (3), l985, 311-320.

Akmanlar Bülent, "Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Çalışmalar, Gelişmeler, Haberler 'Suçluluk ve Ceza Adaleti Üzerinde Tarihsel Araştırma, Halkın Suç Politikasına Katılımı'", YD (1-2), l985, 172-178.

Akmanlar Bülent, "Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Çalışmalar, Gelişmeler, Haberler (Açlık Grevleri Önünde Tıbbı Tutumlar)", YD (3), l984, 349-353.

Akmanlar Bülent, "Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Çalışmalar, Gelişmeler, Haberler", YD (1-2), l983, 210-213.

Akmanlar Bülent, "Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Çalışmalar, Gelişmeler, Haberler", YD (1-2), l984, 175-177.

Akmut Akdemir, "Yargılama Usullerinin Kanuniliği Sorunu", YD (3), l985, 253-264.

Aksaylı Turgay M., 'Yapılacak Bir Şey Yok Mu?',  İzmir Barosu Dergisi, Panel Ulusal ve Ulusalüstü Hukuktaki İnsan Hakları Yargı Kararları, Ocak 1995, Sayı.1.

Aksoy Ahmet, "4108 Sayılı Kanunla 213 sayılı Vergisi Usul Kanununda Yapılan Değişikler" Vergi Sorunları Dergisi, 1995, s. 82, s. 7.

Aksoy Muammer, 'Şiddet Eylemleri ve İşkenceye Karşı Önlemler',  ABD. 1981 sy.1 sh.3.

Aksoy Muammer, 'Hukuk Devleti, Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Yargıçların Güvencesi Konusunda 4 Başkanın Görüşleri',  ABD 1982 sy. 4, sh.25.

Akyol Taha, 'Politikada Şiddet', İstanbul 1991.

Alacakaptan Uğur, İtalyan Ceza Kanununda Reform, AHF 40. yıl Armağan, 1966, s. 75-94.

Albrecht Hans-Jörg and Leppä Seppo, Criminal Law and The Environment, Proceedings of the European Seminar held in Lauchhammer, Land Brandenburg, German, 26-29 April 1992.

Albrecht Peter Alexis, Erosionen Des Rechtsstaatlichen Starfrechts, Kritv 1993 76, 2, S. 163 - 182.

Albrecht, 'Das Strafrecht im Zugriff populistischer Politik', NJ 94, 193.

Albrecht, 'Kommentar zum Strafgesetzbuch, in Lieferungen/d. Autoren: Hans-Jörg Albrecht, Neuwied (u.a.): Luchterhand.

Albrecht, Ist das Strafverfahren noch zu beschleunigen?', NJ 94, 396.

Alex Fritz, Die deutsche Justizreform im Lichte englischer Erfahrung, Mann Verl. Karlsruhe 1965, Juristische Studienges, Karlsruhe Schriftenreihe 63.

Allkemper, 'Möglichkeiten einer institutionellen Reform des Europäischen Gerichtshofs'., ZRP 94, 301.

Alp Tahir, İl Üst Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Bir Öneri, ABD 1992, s.1, sy. 26.

Alpsü Fikret, Adalet Reformu, İBD 1990 C. 64, s. 4, s. 951 vd.

Alptemoçin Kurtcebe, 1989 Mali Yılı Konsalide Devlet Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1987 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarını TBMM Genel Kuruluna sunuş Konuşması Maliye Dergisi, 1991, s.92, s. 3-49.

Alternativ- Entwurf einer Hauptverhandung (Wechselverhör-Tatinkerlokut), 1985.

Amelunxen, 'Die Revision der Staatsanwaltschaft', Lübeck, l980.

Anavatan Partisi Grup Başkanlığının 8.9.l989 tarih ve ll-89/84 sayılı Kanun Tasarısı Önergesi.

Anayasa Değişikliği Tekliflerinin Karşılaştırmalı Metinleri, Ankara 1993.

Anayasa Tasarısı Hakkındaki Görüş ve Öneriler, İzmir Barosu Yönetim Kurulu İzmir BD. Yıl 1, s.1, sy. 5 (1982).

Anayasa'da Değişiklik Tartışmaları, İBD 1980, C. 54, s.7, s. 146 - 148.

Anonim, Avukatlık Yasa Tasarısı Hakkında Ankara Barosunda Yapılan Görüşmeler" ABD 1993, s.3., sy. 377.

Apaydın Orhan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 50. Yılı, İBD 1979, s. 4 s. 703.

Aral U., Vergi İadesinde Yeni Düzenleme, Vergi Dünyası 1986, s. 53. s.3.

Aral Uluer, Emlak Vergisinde Yeni Uygulama, İkt. Mal, c. 29, sy. 281.

Aral Uluer, Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Son Değişiklikler İkt. ve Mad. C. 29 sy. 443.

Aral Uluer, Gelir Vergisi Yasası'nda Yapılan Değişiklikler İkt. Mal. C. 32, sy. 364, sy. 420.

Aral Uluer, Gelir Vergisinde Yeni Bir Oto Kontrol Müessesesi, Hayat Standardı Esası, İkt. ve Mal. C. 29, sy. 403.

Arbil Semih, Medeni Kanunun Miras ile İlgili Hükümlerinde 3678 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler, Manisa Barosu Dergisi, 1991, s. 36 - s. 8.

Arntzen Friedrich, Psychologie der Zeugenassage, 3. Auflage, München 1993.

Arntzen Friedrich, Vernehmungspsychologie Psychologie der Zeugenvernehmung, München 1978.

Arsel İhan, Kanunların Teşkilat-ı Esasiye'ye Uygunluğunun Kazai Murakebesi Mevzuunda Yeni Bir Cereyan ABD. 1953, s. 5, sy. 392, ABD. 1954,sy. 1, sy. 8.

Asbrock, 'Entlastung der Justiz zu Lasten des Rechtsstaats?', ZRP 92, 11.

Ashworth Andrew, King's College (London, Grossbritannien) Reform Des Englischen Strafzumessungsrechts, ZStW, 1994 106 (BD) 3. S. 605 - 624,   95 - 02 - 09.

Aslan M. Metin (1988), 'Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda 3206 Sayılı Kanun ile Getirilen Hükümler Işığında Hazırlık Soruşturması',  AdD. l988 sy.3, sh. 78.

Aşçıoğlu Çetin, Yargı Reformu Üzerine Düşünceler, İnsan Hakları Merkezi Dergisi, C.2, s.2, sy. 33.

Aşçıoğlu Çetin, "Yargıtayda İnsan Unsuru ve Çalışma Yöntemi Sorunları"  YD (l-4), l989, 58-72.

Aşçıoğlu Çetin, Doğru ve Güvenli Yargılanma Hakkımız Var, Ankara 1995.

Avrupa Birliği Oluşumunda Türkiye'nin Yeri ve Dayanışma İlkesi, İKV, İstanbul 1994.

Avrupa Ekonomik Bütünleşme sürecinde AT, EFTA, orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin Yeri HDTM, Ankara 1993.

Avrupa Topluluğu Hukuku ve Türkiye'nin Uyumu Semineri 18 - 21 Ekim 1988, İstanbul Türk Ekonomik Bankası İstanbul Teknik Üniversitesi 1989.

Avrupa Topluluğu ve Türkiye T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ankara 1991.

Avrupa Topluluğunda Uygulanan Devlet Yardımları, Teşvikleri ve Türkiye ile Mukayeseli İncelemesi, HDTM İhracaat Geliştirme Etüd Merkezi, İst. 1993.

Avrupa Toplulukları Konusunda Araştırmalar, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Eylül 1988.

Ayaz Ahmet, İşyeri Kapatma Cezası ve Yapılan Yeni Düzenlemeler, Vergi Sorunları Dergisi, 1994, s. 75, s. 31.

Baer Ingrıd, Uebereinkommen Der Vereinten Nationen Ueber Die Rechte Des Kindes, NJW 1993, 46 35. S. 2209 - 2211. 32 QU.

Bağdınlı Halil, "Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki Son Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi", 1995, s. 76, s. 79.

Bağkur Konusunda Beklenen Değişiklik Gerçekleştirildi, Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bülteni Mart - Nisan 1985, sy. 6.

Bakıcı Sedat, Yargının Bitmeyen Sorunları, ABD 1986, s.4, sy. 507.

Baltaoğlu Emin, Türk Medeni Kanununun Öntasarısı İle Düzenlenen Bazı Yeni Hükümler, İBD, 1988, s.1, s. 42.

Bandisch,'Mandant und Patient-Schutzlos bei Durchsuchung von Kanzlei und Praxis?', AnwBl. 87, 436.

Barclay Gordon C., Criminal Justice System in England and Wales, Second Edition, London Home Office 1993.

Barclay Gordon C., Digest 2, Information on the Criminal Justice System in England and Wales, Home Office, Research and Statistics Department,1993.

Barclay Gordon C.,/Tavares Cynthia/Andrew Prout, Digest, Information on the Criminal Justice System in England and Wales, Home Office Research and Statistics Department 1995.

Bardız Çetin, Vergi Kanunlarında Yapılan Son Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, k1984, s. 2, s. 81.

Barıkan Aziz, Adalette Sürat ve Mahkeme Teşkilatı ABD. 1951, s. 88/89 sy. 2.

Barıkan Aziz, Kanunlarımızda Değişiklik Yapılmalı mı? ABD 1950, S. 79/80 sy. 7

Baro'nun Ceza ve Ceza Usul Tasarıları ile ilgili Raporu', İBD l980/54, 96.

Bassiouni M. Cherif, Hertzberg, Zammuto Carmela, The Protection of Human Rights in the Criminal Process Under International Instruments and National Constitutions, Eres 1981.

Bassiouni M. Cherif, The Islamic Criminal Justice System, Oceana Publications, London, Rome, New York, 1979.

Başağaç Halil, Vergi Reformu Üzerine Düşünceler, Vergi Sorunları Dergisi, 1993, s. 69, s. 23 - 30.

Başer Musa, 1512 Sayılı Noterlik Kanununa Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, s. 41, sy. 14.

Başman Murat, "3167 sayılı Çek Yasasında 3863 sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklik ve Bir Yargıtay Kararı" TBBD, 1993, s. 3-4, s. 357 - 361.

Bauer Alain, (Çev. Selçuk Öztek) Yeni Nöşatel Medeni Usul Kanunu MÜ. Hukuk Fak. 10 . Yıl Armağanı, İst. 1993, s. 403 - 447.

Bauer Alain, Nöşatel Medeni Usulünün 60. Yılı, İBD 1985, s. 2, s. 381.

Baumann, 'Die Reform des Strafverfahrens, NJW 1982, 1558.

Baumann, 'Die Situation des deutschen Strafprozesses', in; Klug FS 1983, 459.

Baumann, 'Wie reformbedürftig ist die Strafprozeßordnung?', JuS 87, 681.

Baykal Ali, 3167 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısına İlişkin Düşünceler, İzmir BD. 1995, s. 3, sy. 98.

Bayraktar Köksal, Bir Kanun Taslağının Ceza Kuralları Yönünden İncelenmesi, İÜHFM C.XLIV 1980, s. 1-4, s. 343  - 353.

Bazanov Mark, 'Die Aenderung der Beschuldigung im sowjetischen Strafprozess.- Berlin Zentralverl, 1956. 55 S.

Berksoy Taner, Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformu Engelleri, MÜ. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1986, C.3, s.3, s. 195 - 206.

Bernd Dieter Meier, Rechtstatsachenforschung,  Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz, Die Kostenlast des Verurteilten, Bundesanzeiger, Köln 1991.

Bertram, 'Empfehlen sich Änderungen des Strafverfahrensrechts mit dem Ziel, ohne Preisangabe rechtsstaatlicher Grundsatze den Strafprozeß, insbesondere die Überlegung zu dem gleichnamigen?', NJW 94, 2186.

Bltthe W. Jonathan, İngiltere'de Yeni Polislik Hukuku ve Yönteme İlişkin Bazı Sorunlar, Argumentum 1993, S. 35, s. 637.

Bohlander Michael, Zur Reform Des Englischen Strafverfahrens, Der Bericht Der Royal Commission On Criminal Justice, ZSTW 1994, 106 (BD) 2, s. 448 - 457.

Bork, 'Brauchen wir Gerichtsferien?', JZ 93, 53.

Boy Kadir, "Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Son Değişiklikler" Vergi Dünyası, 1975, s. 167, s. 81.

Boyacıgiller Ömer, Yargılama ve Duruşmaların Uzamasına Dair Düşünce ABD 1945, s. 19, sy. 9

Bozbıyık Mustafa, Vergi Kanunlarınnda Reorganizasyon Gerekli mi? Vergi Sorunları Dergisi, 1987, S. 5, s. 26.

Bozkurt Hüseyin, 1512 Sayılı Noterlik Kanununa Tadil Taslağının Düşündürdükleri, Türkiye Noterler Birliği, Hukuk Dergisi, s. 38, sy. 36.

Bozkurt Hüseyin, Mevzuatımızın Yönetimi ve Yeniden Düzenlenmesi, TNB. Hukuk Dergisi, s. 33, sy. 9.

Bozkurt Hüseyin/Kılıççöte Kayhan, Noterlerin İşten El çektirilmesine Ait Kanununun 123. madesi ve Avukatlık Kanaunu'nun Bazı Maddelerinin İptaline Ait Anayasa Mahkemesinin 1.3.1985 Tarih ve 1984 - 12 - 6 Sayılı Kararı, Türkiye Noterler Birliği, Hukuk Dergisi s. 80, sy. 131.

Bradley Craig M., 'Reforming the Criminal Trial', Indiana Law Journal, 1993.

Breuer, 'Empfehlen sich Änderungen des strafrechtlichen Umweltschutzes insbesondere in Verbindung mit dem Verwaltungsrecht', NJW 88, 2072.

Bridges G.S. (1982), ‘The Speedy Trial Act of 1974”, Journal of Criminal Law and Criminology, LXXIII (spring), pp. 50 -73.

Bund Deutscher Kriminalbeamter (Arbeitsgruppe), Neue Wege Der Verbrechenkontrolle, Kriminalist, 1994, 26 4. S. 193 - 195, 197-199, 201, 203, 205, 207.

Burcuoğlu Haluk, Alman Hukukunda Yeni Boşanma Sistemi ve Bu Sistem Işığında Türk Boşanma Hukukuna İlişkin Bazı Öneriler, İHFM, C. XLVIII - XLIX, 1983, s. 1-4, s. 113.

Burgstaller Manfred, (Çev. Feridun Yenisey), Yeni Avusturya Ceza Kanunu ve Uygulamadaki Etkileri, İHFM 1982 - 83 XLVIII - XLIX , sa. 1-4, s. 473- 478.

Büyükışık A. Pınar, "4108 sayılı kanunla Ana Vergi kanunları ve AATUHK'da Yapılan Değişiklikler" Vergi Dünyası, 1935, s.167, s. 3.

Caesar, 'Zur Reform der Juristenausbildung', ZRP 90, 346.

Candan Turgut, Fransa'da İdari Yargı Reformu, Danıştay Dergisi, 1991, s. 80, s.19.

Cangöz Ahmet, Latin Amerika'da Vergi Reformu, Vergi Dünyası, 1994, s. 168, s. 54.

Cevheroğlu Haydetdin; 1412 sayılı Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunda  Değişiklik Yapan 3206 sayılı Kanun ile Yapılan bir Kısım Değişiklikler, AdD l988, sy.4, sh. 119"

Ceza Adalet reformu İlkeleri, İstanbul 1972.

Cezalarla İlgili Çeşitli Meseleler; Ceza Adaleti Reformunun İlkeleri Sempozyumu Kanunyolları, Raporlar, Tartışmalar, İÜ. Hukuk Fakültesi Yayını, 1973.

Christoph Bürgin, Zur Frage Der Rückfälligkeit Nach Strafvollzug in Rückfälligenanstalten, Studie anhand von 189 Insassen der Strafanstalten Thorberg und Lenzburg, Basel 1985.

Church,  T.W. et al. (1978), Justice Delayed: The Pace of Litigation in Urban Trial Courts, Williamsburg, Va., National Center for State Courts.

Cieslak, 'Die Reform des Strafverfahrens in Polen.', ZStrW 92 Bd. 104, 472.

Cihan Erol/Yenisey Feridun, 1871 Alman İmparatorluk  Basın Kanunu ile Basın Kanunu tasarıları, İHFM 1975 XLI, sa. 1-2, s. 333- 360.

Cihan Erol/Yenisey Feridun, 'Çevre Hukuku Türk Grubu Tebliği', AİDP,  Ottava. 1992

Cihan Erol/Yenisey Feridun, 'İnsan Hakları ve Ceza Muhakemesi', AİDP Türk Raporu, İspanya.

Cihan Erol/ Yenisey Feridun; 7 Mayıs 1874 Tarihli Alman İmparatorluk Basın Kanunu, İstanbul 1975

Civan Mehmet, Türk Sermaye Piyasasındaki Son gelişmeler, Ankara Türkiye Bankalar birliği, 1994.

Clausing, 'Strukturänderungen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit?', NJWZ 92, 717.

Coeppicus, 'Eine Bilanz des OWİG 1968', DAR 85, 97.

Costs of the Criminal Justice System 1992, A Home Office Publication under section 95 of the Criminal Justice Act 1991. Volume 1., The Crown Court.

Coşar Ahmet, 1987 - 1988 Adalet Yılı Açış Konuşması Ankara 1987.

Coşar  Ahmet; Adli Yıl Açış Konuşmaları, l987-l988; l988-l989.

Coşar Ahmet; Yargıtayın  Kuruluşunun l2O nci Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Seminerde Açılış Konuşması, Yargıtay Özel Sayı, c. l5 (Ocak-Ekim l989).

Council Of Europe Delays in the Criminal Justice System, Strasbourg 1992. (Bu eserin içinde ve her etüdten sonra verilmiş olan bibliografya)

Council Of Europe, Legal Affairs, Collected Studies in Criminological Research Volume XXVI, Disparities in Sentencing: Causes And Solutions, Strabourg 1989. (Bu eserin içinde ve her etüdten sonra verilmiş olan bibliografya)

Council Of Europe, Legal Affairs, Collected Studies in Criminological Research, Volume XXIII, Research On Victimisation, Strasbourg 1985. (Bu eserin içinde ve her etüdten sonra verilmiş olan bibliografya)

Council Of Europe, Legal Affairs, Collected Studies in Criminological Research, Volume XXV, Interactions Within The Criminal Justice System, Strasbourg 1987. (Bu eserin içinde ve her etüdten sonra verilmiş olan bibliografya)

Council Of Europe, Legal Affairs, Collected Studies in Criminological Research, Volume XXVII, Privatisation of Crime Control, Strasbourg 1990.

Council Of Europe, Psychosocial Interventions in the Criminal Justice System, 1995.

Council Of Europe, Legal Affairs, The simplification of criminal justice, Recommendation No. R (87) 18 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 17 September 1987 and Explanatory memorandum, Strasbourg 1988. (Bu eserin içinde ve her etüdten sonra verilmiş olan bibliografya)

Council Of Europe, Legal Affairs, Violence in the family, Recommendation No. R (85) 4 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 26 March 1985 and Explanatory memorandum, Strasbourg 1986.

Council of Europe, European Committee On Crime Problems (CDPC), Draft Model of the European Sourcebook of Crime and Criminal Jusitce Statistics, Strasbourg 1995 (Bu eserin içinde ve her etüdten sonra verilmiş olan bibliografya).

Criminal Justice in Asia, The Quest For An Integrated Approach, Unafei 1982 (Bu eserin içinde ve her etüdten sonra verilmiş olan bibliografya).

Çağdaş Vergilemedeki Son Gelişmeler, Ord. Prof. Dr. Nihad S. Sayar'a Armağan İst. 1980.

Çağlar Bakır: Anayasal Değişme ve Demokratik Liberal Sistem (Doçentlik Tezi), İst. 1980.

Çakır Fatma, Yeni Ceza Kanunu Taslağında Güvenlik Tedbirleri, ABD 1987, s. 2, sy. 257.

Çakır Hamiyet, Gelir ve Kurumlar Vergilerinde Yapılan Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1983, S. 1, s. 170.

Çakıroğlu Erkan, AT Tarık Sektöründe Üretim, Dış Ticaret, Destekleme Harcamaları ve Kendi Kendine Yeterlik Durumu HDTM, Ankara 1993.

Çalışma Hayatında Yeni Gelişmeler: Esneklik Düzenleyen: Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası 1955 Ankara.

Çelik Adil Giray, İdari Yargıda Yapılan Son Değişiklikler, ABD 1982, s.2, sy. 213.

Çelik Kemal/Terzi Varol, "3946 sayıı Kanunla Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Taşıt Alım Vergisine Getirilen Yenilikler, Vergi Dünyası 1995, s. 167, s. 127.

Çelik Nuri, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununda Yaılna Değişiklikler", Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 3, s. 2, sy. 5.

Çember Erol, Kurumlar Vergisi İstisnasında Yapılan Değişiklikler Vergi Sorunları Dergisi, 1994, s. 70, s. 67 - 78.

Çiftçi Ahmet, Kitle Haberleşmesindeki Gelişmeleri Yeni Rady ve TV Rejimi Nasıl Olmalıdır? ABD, 1992, s.4, sy. 513.

Çubukgil Oktay, Yeni Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Yer Alması Gereken Yenilikler ABD, 1965, s. 3, 306.

Dahs, 'Das Verbrechensbekämpfungsgesetz vom 28.10.1994 ein Produkt des Superwahljahres', NJW 95, 553.

Dahs, 'Die Urteilsrüge ein Irrweg', NJW l978, l55l.

Dayıoğlu Ali, Çeşitli Vergi Kanunlarında Yapılan Son Düzenlemeler, Vergi Sorunları Dergisi, 1989, s.1, s. 5 - 27.

Dayıoğlu Ali, Vergi Kanunlarında Yapılan Son Değişiklikler, vergi Sorunları Dergisi 1988, s. 1, s. 84.

De Fıgueıredo Jorge, Das Portugiesische Strafgesetzubch Von 1982 In der Bewaehrung, ZStW 1993, 43 (BD 105) 1, S. 77 - 107, ZAHR. QU.

De Figueiredo  Dias, 'Die Reform des Strafverfahrens in Portugal', ZStrW 92 Bd. 104, 448.

Demiray Sadrettin 4008 Sayılı Kanunla Vergi Suç ve Cezalarında Yapılan Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1994, s. 74 , s. 60.

Demirbaş Timur, TCYÖT. nın Suçun Genel Unsurları Bakımından Getirdiği Düzenlemeler, Manisa Barosu Dergisi, 1987, . 22.

Demirbaş Timur, Türk Ceza Kanunu Öntasarısının Haksız Tahrik ve Özel Haksız  Tahrik  Usulleri, Bakımından Değerlendirilmesi, İZMİR BD. 1987, s. 4, sy. 11,

Derdiman Cengiz, Polis Karakollarının Yeniden Yapılanması İle İlgili Düşünceler ve Öneriler, Tokat 1995.

Dereli Toker, Anayasa Taslağı Çerçevesinde İşçi - İşveren İlişkileri, İkt. Mal. C. 29, sy. 251.

Deutscher Anwaltstag vom 24 bis 27.5.1995 in Berlin. NJW 1995, 2087.

Dinç Güney, Hukuk ve Adalet Reformu, İzmir BD. 1984, s. 2, sy.6

Dinçkol Abdullah, "Bir Sosyal Güvenlik Alt Sistemi Olanarak Toprak ve Tarım Reformu", İş Hukuku Dergisi, 1993, c. 3, s. 1 - 4 sy. 413.

Dönmezer Sulhi, 'Kişilere ve Mala Karşı Cürümler', l4. bası, İstanbul l995.

Dönmezer Sulhi, Kriminoloji, 8. Bası, İstanbul 1994.

Dönmezer Sulhi (1967), La Peine De Mort Et Le Droit Penal Turc, Coımbra

Dönmezer Sulhi (1980), Milletlerarası Tedhişçilik, İstanbul.

Dönmezer Sulhi (Turkey),  'Some Reflexions on the Principal Themes Which Will Be Treated at the Regional Colloquy of the United Nations', (Netherlands, 14 - 25 April, 1980).

Dönmezer Sulhi, 'Cumhuriyet Ceza Hukukunu Getiren Sebeplere Toplu Bakış', (Atatürk Sempozyumu s. 2l).

Dönmezer Sulhi, 'Mukayeseli Hukukta Yasalaştırma Eğilimi ve İlkeleri', Atatürk'ün l00. Doğum Yılı Kutlama Kollokyumu, s. l5.

Dönmezer Sulhi,  'Trafikte Polis-Halk İlişkileri', İHFM c. XLV -XLVIII, l982, 571.

Dönmezer Sulhi, 'Turkey, International Handbook of Contemporary Developments in Criminology' Europe, Africa the middle east and asia, London.

Dönmezer Sulhi, Ceza Sorumluluğunun Esası Bakımından Klâsik Teori ve Bu Teorinin Karşılaştığı İtirazlar, İHFM 1945 XI, sa. 3-4, s. 65- 80.

Dönmezer Sulhi, Cezaî Sorumluluğun Esası Olarak Failin Normalliği Telâkkisi (Huk. Fak. Mec.) İstanbul 1946, 11 sahife.

Dönmezer Sulhi, Cumhuriyetin 20 nci Yıldönümünde Ceza Adaletimize Bakışlar (İst. Baro. Der.) İstanbul 1943, 12 sahife.

Dönmezer Sulhi, Çocuk Düşürme ve Düşürtmenin Dünü ve Bu Günü, İHFM 1984  L, sa. 1-4, s. 3-12.

Dönmezer Sulhi, Çocuk Suçluluğu, Nev'i Sebep ve Saikleri, (Siy. Bil. Der.) Ankara, 1943, 18 sahife.

Dönmezer Sulhi, Çocuk ve Gençlik Suçluluğunda Boş Zamanların Rolü, İHFM 1964 XXX, sa. 1-2, s. 341- 350.

Dönmezer Sulhi, Değişen Toplum ve Ceza Hukuku Karşısında, TCK.nın 50. Yılı ve Geleceği, İstanbul 1977.

Dönmezer Sulhi, Garp Memleketlerinde ve Memleketimizde Çocuk Suçluluğunun Umumî İnkişafları (İş. Mec.) İstanbul 1943, 31 s.

Dönmezer Sulhi, Hakaret Cürmünde Hakikatı Maddenin İsbatı Üzerinde Mukayeseli bir Tetkik, İHFM 1950 XVI, sa. 1-2, s. 97- 109.

Dönmezer Sulhi, İçtihatlarla Kan Gütme Saiki, İHFM, c. 42, 1977, sa. 1-4, s. 1-12.

Dönmezer Sulhi, İmralı Yeni Cezaevi. (Üni. Yurt Mec.) İstanbul 1944, 4 sahife.

Dönmezer Sulhi, İspat Hakkı ve 6334 sayılı Kanun, A. Samim Gönensay'a Armağan, 1955, s. 151.

Dönmezer Sulhi, Karşılıksız  Çek,  İHFM C. 43, 1977, sa. 1-4, s. 303-324.

Dönmezer Sulhi, Karşılıksız Yararlanma, Arslanlı Armağanı, İstanbul. 1978, s. 89-105.

Dönmezer Sulhi, Kriminoloji Açısından Kan Gütme Saikiyle İşlenen Suçlar, İHFM 1970 XL, sa. 1-4, s. 1- 13.

Dönmezer Sulhi, Kriminolojik Çalışmaların Lüzumuna Dair (Demet Mec.) İstanbul 1943, 3 sahife.

Dönmezer Sulhi,  Matbuat Suçlarından Dolayı Mes'uliyet Meselesi (Ebül'ülâ Mardin'e armağan), İstanbul 1943, 37 sahife.

Dönmezer Sulhi, Matbuat Suçlularında İspat Hakkı, İs. BD. Mart 1954, s. 21.

Dönmezer Sulhi, Milletlerarası Tedhişçilik İHFM, C. 44, 1978, Sa. 1-4, s. 55-70.

Dönmezer Sulhi, Mukayeseli Hukuk Esasları Muvacenesinde Yeni Basın Kanununa Nazaran Cevap Hakkı, İHFM 1953 XIX, sa. 1-2, s. 65- 83.

Dönmezer Sulhi, Suçluluk ve İklim Tesirleri (Yeni Türk Mec.) İst. 1940, 3 sahife.

Dönmezer Sulhi, Tazminat Kabilinden Para Cezaları, Amme Para Cezaları, (İstanbul Baro Dergisi) İstanbul 1943, 16 sahife.

Dönmezer Sulhi, TCK.nun 266. Maddesinin  Son iki  Fıkrasını İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine, İHFM 1973 XXXVIII, sa. 1-4, s. 49- 58.

Dönmezer Sulhi, Uyuşturucu Maddelerin Hukuk ve Kriminoloji ile İlgili Bazı yönleri, İHFM 1971 XXXVI, sa. 1-4, s. 1- 14.

Dönmezer Sulhi, Uyuşturucu ve Tutku Yaratıcı Maddeler Konusuna Sosyo-Politik Yaklaşım, İHFM 1979-80-81 XLV - XLVII, Sa. 1015-1043.

Dönmezer Sulhi, Uyuşturucu ve Tutku Yapan Maddeler Konusunda Avrupa  Mukayeseli Mevzuatında Yeni Gelişmeler. Kubalı Armağanı, MHAD, 1974, sa. 11, s. 189- 216.

Dönmezer Sulhi, Yeni 481. Madde Üzerinde Bazı Mülahazalar, İHFM 1963 XXIX sa. 1-2, s. 17- 28.

Dönmezer Sulhi, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Bu Kanunla İlgili Bazı Promlemler, Yargıtay Kararları, İHFM 1967 XXXIII, sa. 1-2, s. 22- 33.

Dönmezer Sulhi/ Erman Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, üç cilt (10 ve 11. bablar) İstanbul 1994 - 1995.

Dönmezer Sulhi; Basın ve Hukuku, 4. Bası, İstanbul l976.

Dönmezer  Sulhi; Hukuk ve Uyuşturucu, Alışkanlık Yaratıcı Maddeler, Sabri Ülgener'e Armağan, İstanbul 1987, sh.457.

Dönmezer Sulhi; İşkence Sözleşmesi, Tercüman Gazetesi (7.3.1988),s.8.

Dönmezer Sulhi; Mecburi Ehlihibre İ.Ü.H.F. Mecmuası Cilt. X, sy. l-2, Sh. 415-417.

Dönmezer, 'Criminality in a small Community Of Rapid Urbanization And Industrialization (The Ereğli Project)' Annales de la Faculté de drait d'İstanbul 38 - 1972 - 4 XXII, 1974. 

Dönmezer, Toplumbilimi, İstanbul 1994, 11. bası.

Duman İlker Hasan, Hukuk Yargılaması Sorunları İBD, 1980, s. 10 - 11 - 12, s. 291.

Duran Lütfi, İdari Yargı Adileşti (I) İBD, 1982, s.2, s. 154 vd.

Duran Lütfi, İdari Yargı Adileşti (II), İBD 1982, s. 3, s. 257 vd.

Duran Lütfi, İdari Yargı Adileşti (III) İBD 1982, s. 4, s. 313.

Duran Lütfi, İdari Yargı Adlileşti. İHİD 1982, s. 1-3, sy. 53.

Duran Metin, 3946 Sayılı Kanun ile Geçici Vergi Esasında Yapılan Değişiklikler Vergi Sorunları Dergisi, 1994, s. 71, s. 59.

Duran Metin, 4008 Sayılı Kanun ile Amortisman Uygulamasında Yapılan Değişiklikler Vergi Sorunları Dergisi 1994, s. 75, s. 76.

Duran Metin, "4108 SK. ile Yatırım İndirimi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler" Vergi Sorunarı Dergisi, 1995, s. 82, s. 112.

Dünyada sosyal güvenlik Alanındaki Gelişmeler ve Türkiye, İşveren Sendikalar Konfederasyonu, Ankara 1994.

Ede Nejat, "Manevi Tazminat Kanunundaki Gelişmeler ve Tüzel Kişilerin Manevi Tazminat İstemleri" ABD, 1992, s. 5, sy. 728.

Edizdoğan Nihat: Türkiye'de Vergi Suç ve Cezaları Son Değişiklikler, Bursa Örnek Kitapevi 1986.

Eickhoff, 'Die Benachteiligung des psychisch kranken Rechtsbrechers im Strafrecht', NStZ 87, 65.

Eisenberg, 'Aufgaben (ergänzender) gesetzlicher Regelung des Jugendstrafvollzugs', ZRP 85, 41.

Ekonomik Suçlar ve Ceza Kanunu Öntasarısı Sempozyumu 17 - 18 Nisan 1987, İst. Ticaret Odası, 1987.

Elmas Atilla, 1086 Sayılı HUMK'da Değişiklik Yapılmasına Dair 3156 Sayılı Kanuna Genel Bakış, ABD 1985, s. 2, sy. 234.

Emir Yasemin, İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Son Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1994, s. 74, s. 43.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hazırlık Soruşturmasında Polisin El Kitabı, Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi-Ankara 1995.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis, Milletimizin Hizmetinde 150 Yıl, 1845 - 1995, Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi Şube Müdürlüğü, 1995.

Engelhardt, 'Computerkriminalität und deren Bekämpfung durch strafrechtliche Reformen.' DVR 85, 165.

Ercan Duygulu, "İş Güvencesi Yasa Taslağı Üzerine Düşünceler" İş ve Hukuk, 1994. s. 241, sy. 4.

Erdoğan Celal, HUMK'nun Değiştirilmesine Dair Halen BMM'de Bulunan Tasarının Eleştirilmesi ABD, 1979, s. 6, sy. 1017.

Erdoğan Hasan, 'Boşanma Hukuku ile İlgili Medeni Yasamızda Yapılan Değişiklikler', ABD 1988, s. 3, sy. 393.

Erem Faruk, 'Adalet Reformu Açısından İnsan Hakları Sözleşmesi ve Savunma Hakkı, Yargıtay Dergisi', s. 38 s.10 (Haziran l979).

Erem Faruk, 'Usul Hukukumuzun Gelişimi ve Kusurları', İzmir Barosu Dergisi, Nisan 1995, Sayı. 2.

Erem Faruk, Savunma Hakkının Tarihsel Gelişimi ABD, 1990 s.2, sy. 206.

Ergin M. Müsebbih, 'Türk Ceza Kanununda Düşünülen Değişiklik Üzerine', AdD, l986, s. 3, sh.86.

Ergül Teoman, ‘Bitmeyen Tebligatname Sorununa Yeni Bir Çözüm Önerisi’, ABD 1986, s. 3, sy. 52.

Ergül Teoman, Hukuk Devrimi'ni Amacına Ulaştıracak Bir Hukuk Reformu Gerekli midir? Manisa Barosu Dergisi, 1989, s. 29. s. 7.

Ergül Teoman, İkinci Komisyon Tarafından Hazırlanan TCK. Öntarısı Hakkında ABD 1989, s.5, sy. 339.

Ergül Teoman, Türk Ceza Kanunu Ön Tasarısı Hakkında Manisa Barosu Dergisi, 1989, s. 31, s. 8.

Ergül Toroman, Yargı Reformu Hakkında düşünceler, Manisa Barosu dergisi, 1993, s. 45, s. 4.

Erkman İ. Kaan, AB'nin Mali Mekanizması ve Türkiye Avrupa Birliği Mali İlişkiler: HDTM Ankara 1995.

Erkut Celal, Danıştay ve İdari Yargılama Usulü Hakkında Getirilen Değişiklikler Üzerine Kronik, Argumentum 1990, s. 1, s. 4.

Erkut Celal, İYUK Çerçevesinde İdari Dava Türleri ve Bazı Usuli Değişiklikler, İHFM 1985, C. LI, S. 1 - 4, s. 221.

Erman  Sahir, 'İspanyol ve İtalyan Ceza Hukukunda Yenileşme', Atatürk'ün l00. Doğum Yılı Kutlama Kollokyumu, s. 4l.

Erman, 'İktisadi Suçlar Alanında Avrupa Hukukundaki Son Gelişmeler', I. Avrupa Hukuku Haftası Sempozyumu, l979.

Ertaş Şeref, Medeni Kanun Öntasarısında Aile Hukuku Alanında Öngörülen Yenilikler, Manisa, Barosu Dergisi, 1985, s. 15, s.2.

Ertekin Yücel, 'Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Sorunu, 3 - 11. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 4, Sayı 5 Eylül 1995.

Eser Albin (çev. Yenisey F.),' Son Yüzyıl içinde Almanya'daki Ceza Düzenlemeleri, Geçmişe bir Bakış ve Gelecekteki Eğilimler', Yargıtay Dergisi, özel sayı, cilt. l5, Ocak, Ekim l989 sy. l-4, sh. l2-36.

Eser Albin, (Çev. Yenisey Feridun), 'Ceza Muhakemesi Hukuku İlkelerinde Değişme: Ceza Muhakemesi Tekrar Özelleşiyor mu?', Yayınlandığı yer: Facultatis Decima Anniversaria, M.Ü. Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, İstanbul 1993, S. 19 - 56.

Eser Albin, Entwicklung des Strafverfahrensrechts in Europa, Zeitschrift Für Die Gesamte Strafrechtswissenschaft, 108. Band 1996, Heft 1. Berlin, Newyork. 1996, s. 86.

Eser Albin, Sterilistaion geistig Behinderter: Zur Reformdiskussion im Inland mit Blick auf das Ausland. FS Tröndle l989.

Eser Albin/Huber Barbara, Strafrechtsentwicklung in Europa, Landesberichte 1989/1992, 1982/1984, 1986/1988, über Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur, Freiburg 1994.

Eser, 'Das neue Schwangerschaftsabbruchstrafrecht auf dem Prüfstand', NJW 92, 2913.

European Committee On Crime Problems, Sentencing, Council Of Europe- Strasbourg 1974.

Evren Teoman, Hızlı Yargılama, ABD. 1984, s. 6, sy. 864.

Evren Teoman, İhtisas Mahkemeleri, ABD 1978, s.3, sy. 425.

Feltes, T. (1989) “Causes of delays in the criminal justice system”, report presented at the ninth Criminological Colloquim, Council of Europe.

Festschrift, Freiwillige Mitarbeit in der Straffälligenbilfe und Professionelle Sozialarbeit, Honnover 1980.

Feyzioğlu N. Bedii, Vergi Reformu ve Siyasî İrade Maliye Yazıları 1993, s. 38, s. 9.

Fezer Gerhard, 'Möglichkeiten einer Reform der Revision in Strafsachen', Tübingen, 1975.

Fezer, 'Vereinfachte Verfahren im Strafprozeß', ZStrW 94 Bd. 106, 1.

Fıscher Heinz, 'Strafverfahrensreform unter der Lupe', DRIZ l985, 30.

Fiedler Herbert/Haft Fritjof, Rechtstatsachenforschung, Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz, Informationstechnische Unterstützung von Richtern, Staatsanwälten und Rechtspflegern, Beiträge zur Strukturanalyse der Rechtspflege, Bundesanzeiger, Köln 1992.

Figueiredo Dias, 'Das portugiesiche Strafgesetzbuch von 1982 in der Bewährung", ZStrW 93 Bd. 105, 77.

Forstner Martin, (Kitap İncelemesi: F. Yenisey), Der Allgemeine Teil des Aegyptischen Strafrechts', MHB Yıl 7 Sy.1, 1987, sh 65.

Frase Richard S. 'Comparative Criminal Justice As a Guide to American Law Reform: How the French Do It', 78 California Law Review 539, 1990.

Frohn, "Strafverteidigung und rechtliches Gehör', GA 84, 554.

Frolın, 'Strafverteidigung und rechtliches Gehör-Verfassungsrechtliche Anmerkungen zur Strafverfahrensreform', 1985.

Frolın, 'Zum Entwurf des Strafverfahrensänderungsgesetzes', l984, 554.

Fuchs Helmut/Funk B.Christian/Szymanski Wolf, Sicherheitspolizeigesetz, (SPG) Gesetzestext, Erläuterungen und Anmerkungen der Herausgeber, Wien 1991.

Gallandi, 'Analoge Anwendung der § § 154 ff. StP0 auf ausländische Strafverfahren oder Gesetzesänderung?', NStZ 87, 353.

Gallandi, 'Straftaten im Bankrott - Normprogramm und komplexe Vorgänge', Wistra 92, 10.

Gelegen Taner, Vergi Usul Kanununda Yapılan Yasa Tekniğine Ters Düşen Yeni Düzenlemeler, İkt. ve Mal. C. 27, sy. 456.

Gemalmaz Semih Mehmet, İşkencenin Önlenmesi Avrupa Komitesinin Açıkladığı Türkiye Raporu (15.12.1992) ve Çıkartılması Gereken Dersler ABD 1993, s. 1, sy 89.

Geniş Ali Rıza, Üst Mahkemeler Kanunu Tasarısı ve Yargıtay'ın Görüşleri, Yargıtay Dergisi, 1985, s. 4, s. 380 - 484.

Geppert Klaus, Probleme Der Strafrechtsanwendung Im Zeichen Der Deutschen Einheit, Jura 1991, 13 - 11, s. 610 - 615, ZAHLR QU.

Gerek Nüvit/Şimşek Zeki, "İş Güvencesi Yasa Tasarısının Yol Açtığı Gelişmeler". İş ve Hukuk, 1993, s. 236, sy. 4, İş ve Hukuk 1993, s. 235, sy. 4.

Gerhard K.W. Klass, Leitender Oberstaatsanwalt, Karlsruhe,  der Kriminalist 2/95.

Gilles P. (Çev. F. Uyanış) Günümüz Alman Hukukunda Yargı Sistemi; Federal Almanya'daki Adli Yargı Sistemi Örneğinde Problemlere Analizlere ve Reform Çalışmalarına Bir Bakış, MÜ. Hukuk Fak. 10. Yıl Armağanı, İst. 1993, s. 383 - 401.

Gilles Peter (Çev. Ejder Yılmaz) Alman Hukuk (Medeni) Yargılaması Örneğinde Devlet Mahkemelerinin Aşırı İş Yükü ve Bu Yükün Azaltılması Hakkında Stratejiler ABd, 1992, s. 5, sy. 749.

Gilles Peter, Federal Almanya'da Tüketicinin Korunması ve Borçlar Hukuku Reformu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Coşkun Üçok'a Armağan, C.2, s.2, sy. 319 - 335.

Girit Hasan, Medeni Yasa 24. Madde ve Borçlar Yasası 49. Maddeye Değişiklik Getiren 3444 Sayılı Yasa ve Basın Özgürlüğü, İBD 1989, s. 2, s. 230.

Giritli İsmet, 1982, Anayasasının Getirdiği Yenilikler ve Atatürkçü Niteliği, Hukuk Ar. Der. c.3, s.3, sy. 12.

Giunta, "Das italienische Reformgesetz über den Strafvollzug von 1986', ZStrW 90 Bd. 102, 247.

Golsong, 'Zur Reform der Kontrollinstanzen der Europäischen, EuGRZ 92, 249.

Gomez Colomer, 'Die Reform des Strafprozesses in Spanien nach der Verfassung von 1978', ZStrW 85 Bd. 97, 626.

Gökalp Ş., İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Değişiklikler, Bursa Barosu Dergisi, Eylül 1994, s. 47, sy. 50

Gökcan Hasan Tahsin, Yeni Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı ve 1982 Anayasasında Çevre Hükmünün Niteliği, ABD 1992, s.3, sy. 288.

Göngit Kenan, Türkiye'de İdari Reform TODAİE- Ankara 1972.

Gössner Rolf, Das Anti Terror System, Politische Justiz im praventiven Sicherheitsstaat VSA Verlag Hamburg 1991.

Gözübüyük A., 'Ceza Usulünde Yenileşme', AdD l985, 7l6.

Gözübüyük Abdullah Pulat, 3506 sayılı Kanunla Yapılan Türk Ceza Kanununun Para Cezaları ile Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarında Yapılan Değişiklik, Adalet Dergisi, 1990 s.2, s. 113.

Gözübüyük Abdullah, Ceza Usulünde Yenileşme, Adalet Dergisi, 1985, s.4, s. 67.

Graham John, HEUNI, Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, Crime Prevention Strategies in Europe and North America, Helsinki 1990, No. 18.

Graham John/Bennett Trevor, Crime Prevention Strategies in Europe And North America, Helsinki 1995.

Grauhan (Tercüme eden:Yenisey F.), 'Alman Ceza Muhakemesi Kanunda 1975  Yılında Yapılan Değişiklikler', İHFM c.XLI 1975 sy.3-4.

Griew, 'Bestrebungen zur Kodifizierung des Strafrechts in England und Wales.", ZStrW 88 Bd. 100, 931.

Gropp Walter, (Çev. Yenisey Feridun),  'Organize Suçlulukla Mücadelede Yeni Araştırma Medotları',  Yayınlandığı yer: Facultatis Decima Anniversaria, M.Ü. Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, İstanbul 1993, S. 91 - 106.

Guidelines, Dispositions and Sentences in the Criminal Process, Law Reform Commission of Canada, Report, Canada 1976.

Gücük Turgut, Türk Ticaret Kanunu Değişikliği Üzerine Düşünceler, Yargıtay Dergisi, 1987, s. 1-2, s. 98 - 103.

Gülşen Recep, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yapılan Köklü Değişiklikler, Dicle Ünv. HFD. 1993, s. 6, sy. 293.

Güner Mustafa, Noterlikçe Düzenlenen Tanıma Senetleri ve Medeni Kanununumuzun 252. Maddesinin Anayasa Mahkemesince İptaliyle Ortaya Çıkan Değişiklik Türkiye Noterler Birliği, Hukuk Dergisi, s. 78, sy. 64.

Güner Şefik, Adalet Reformu Açısından 1412 sayılı CYU. Yasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Yasaya Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin 1696 sayılı Yasanın Getirdikleri, AD. 1973/10, s. 797-807.

Güneri Akalın,"VII Beş Yıllık Plan Döneminde Vergi ile İlgili Yapısal Düzenlemeler" Vergi Dünyası, 1995, s. 166, s. 98.

Güray S. Feridun/Aydemir Efrail, Son Yasa Değişikliği ve Basit Yargılama Usulü, ABD 1975, s. 1, sy. 12.

Gürbüz Ersan, Çalışma Hayatımızda Yeni cezai Müeyyideler, İstanbul l989.

Gürelli Nevzat, İtiraz Ceza Adaleti Reformunun İlkeleri Semp. II, Kanun Yolları, İst. 1973, s. 63-778, (Tartışma s. 191-203).

Güvenç Fikret, Türk Vatandaşlık Yasasında Yapılan Değişikliklerin Getirdikleri, İBD 1981, s. 5, s. 272.

Hadding, "Verkürzung und Straffung der Juristenausbildung aus der Sicht eines Universitätslehrers", NJW 90, 1873.

Hadimoğlu Haluk, Hukuk Açısından Toprak ve Reformu, ABD 197,2 s. 5, sy. 759.

Hadimoğlu M. Haluk, Hukuk Yargılama Usulü Kanun Tasarısı ve Gerekçesi Üzerine Bir İnceleme ABD, 1972, s. 3, sy. 409.

Haffke Bernhard, 'Das Rückwirkungsverbot des Art. 103 II GG bei Änderung der Rechtsprechung zum materiellen Recht: zugleich ein Beitrag zum Problem des Strafbarkeitsbewußtseins., 1970 VII, 249. s.

Hafızoğulları Zeki, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Üzerine, AHFM, 1993, C. 43, S. 1 - 4, s. 35.

Hafızoğulları Zeki, Din ve Vicdan Hürriyeti ve Türk Ceza Kanunu Öntarısı, ABD 1987, s. 3 sy. 327.

Haidung Lı, China vorsichtige Wandlung Anerkennung Des Internationalen Strafrechts - Vorsichtige Reformierung Des Rechtssystems (Fing.), Neue Kriminapolitik, 1991 3, 2 S. 13 - 14.

Hamm, 'Vorschläge zur Entlastung der Strafjustiz.",  StrVert. 91, 530.

Hassemer Winfried, Kennzeichen Und Krisen Des Modernen Strafrechts, ZRP 1992 25, 10, S. 378 - 383 31 QU.

Hatemi Hüseyin, "MK 159 Kuralını İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararına İlişkin Düşünceler" İşHD, 1992, c.2, s. 1-4 sy. 566.

Hayta M. Sakarya, Belge Düzenine Uymayan Mükellefler Hakkında Yapılna Son Cezai Düzenlemeler; İşyeri Kapatma ve İlan, Vergi Sorunları Dergisi, 1988, s. 4, s. 44.

Hazırlanmakta olan Anayasa ile İlgili Olarak Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanlığınca Enstitümüze Yöneltilen Sorulara Verilen Cevaplar İstanbul İli İçin Yeni Bir Yönetim Biçimi önerisi, İdare H. ve İlimler Dergisi (İHİD) 1981, s. 2, yıl. 2, sy. 3.

Hein, 'Italienische Reformbestrebungen bei den Bestechungsdelikten', ZStrW 95 Bd. 107, 429.

Heinz Wolfgang, Das Erste Gesetz Zur Aenderung des Jugenderichtsgetzes (1. JGGAENDG) ZRP 1991, 24, 5. S. 183 - 189.

Heinz Wolfgang, Strafzumessungspraxis Im Spiegel Der Empirischen Strafzumessungsforschung Kup. Individualpraevention und Strafzumessung (Recht 5/52) 1992 7 (BD) S. 85 - 149,12.

Hellwig, Wahrheit und Wahrscheinlichkeit, GS 1922, s. 27 vd.

Helmken, Zweifelhafte Rechtstatsachenforschung zur Dauer von Strafverfahren, RP 1978, 133.

Henckel, 'Reform des Insolvenzrechts', ZZP 84 Bd. 97, 369.

Henkel Heinrich, "Die Zulässigkeit und Verwertbarkeit von Tonbandaufnahmen bei der Wahrheitsforschung im Strafverfahren", JZ 1957, s. 148- 155.

Henkel, J., England-Rechtsstaat ohne, "gesetzlichen Richter", Frankfurt a.M.1971.

Herbert/Overcast, 'Organized Crime Business Activities and their implications for law enforcement, 1986-1987. Internet 1994.

Hermann J., 'Die Reform der deutschen Hauptverhandlung nach dem Vorbild des anglo - amerikanischen Strafverfahrens, 1971.

Herrmann, 'Ein neues Hauptverhandlungsmodell', ZStrW 88 Bd. 100, 41.

Herzberg, 'Zum strafrechtlichen Schutz des Selbstmordgefährdeten', JZ 86, 1021.

Hetzer Wolfgang, Vermoegenseinziehung, Geldwaesche, Wohnraumueberwachung, Neue Ansaetze zur Praevention und Repression der Mafia, Wistra 1994, 13 5, S. 176 - 184, ZAHLR. QU, 95 - 07 - 12.

HEUNI (European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations) Organization & Activities, Helsinki 1992.

HEUNI, computerizatin of criminal justice systems, Helsinki 1987.

HEUNI, The Role of the Victim of Crime in European Criminal Justice Systems, Helsinki 1987.

HEUNI, Changing Victim Policy, Helsinki 1989.

HEUNI, Towards a Victim Policy in Europa, Helsinki 1984.

HEUNI, Course on United Natins Criminal Justice Policy, Helsinki 1985.

HEUNI, Non - Prosecution in Europa, Helsinki 1986.

HEUNI, Non - Custodial Alternatines in Europa, Helsinki 1988.

HEUNI (European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations), Criminal Justice Systems in Europe and North America, Helsinki Finland 1990, No. 17.

Hirsch Hans - Joachim, Zum Spannungsverhaltnis von Theorie und Praxis im Strafrecht, FS Tröndle, l989.

Hohmann Ralf, Praevention Als Instrument Der Aaufklaerung Cesare Beccaria - Ueber Verbrechen Und Strafen (1764) Jura 1991, 13, 3 S. 121 - 127, Zahlr QU.

Hondu Selçuk, Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna Bir Madde Eklelnmesi Nedeniyle Yapılan İnceleme, Adana Barosu Dergisi, 1995, s. 11, sy. 4.

Honert, 'Der italienische Strafprozeß: die Fortentwicklung einer Reform, ZStrW 94 Bd. 106, 427.

Horn, 'Empfehlen sich Änderungen und Ergänzungen bei den strafrechtlichen Sanktionen ohne Freiheitsentzug?', JZ 92, 828.

Hoyer, 'Die Rechtsnatur des Verfalls angesichts des neuen Verfallsrechts', GA 93, 406.

Hund, 'Brauchen wir die unabhängige Staatsanwaltschaft?', ZRP 94 470.

International Review Of Penal Law, Criminal Justice And Human Rights, Central And Eastern Europe And Former Ussr,  Association Internationale, Italy 1991.

International Review Of Penal Law, Evidence in Comparative Criminal Procedure, Association Internationale, Italy 1992.

Işıklı Alpaslan, Sendikaların Bağımsızlığı İlkesi ve Yeni Düzenlemeler İzmir, BD. 1985, s. 3, sy. 46.

İbrahimhakkıoğlu Uğur, Adalet Reformu ve Adli Mevzuat, Ankara 1987.

İcra - İflas Kanunu Uygulamasında Güncel Sorunlar Sempozyumu, İst. 1978 (Hüsnütabiat Matbaası).

İçel Kayıhan, 'TCK Öntasarısı Hakkında', Milliyet, 13.2.1987.

İçel Kayıhan, Alman İnfaz Hukukunda Reform, MHAD, C.10, sa. 13 1976, s.33- 46

İçel Kayıhan ve Yenisey Feridun, 'CMUK Eki, 3842 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Zabıtayı İlgilendiren Maddeler', İstanbul 1993.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı, POLİS 1993, Emniyet Genel Müdürlüğü Çalışmaları, Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Araştırma Planlama Koordinasyon Daire Başkanlığı, POLİS 1994, Emniyet Genel Müdürlüğü Çalışmaları, Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi,

İçli Günşen Tülin, Türkiye'de Suçlular, Sosyal Kültürel ve Ekonomik Özellikleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı: 71, Ankara 1993.

İdarenin Yeniden Düzenlenmesi - Öneriler ve İlkeler TODAIE, ANKARA 1972.

İdari Yargıda Son Gelilşmeler Sempozyumu, Ankara 1982, (Danıştay tasnif ve yayın bürosu yayını No. 33)

İnce Hikmet, Devlet Güvenlik Mahkemelerine, evet (Belgesel araştırma), İst. 1977, Aşben Matb. 160 s. "Su Yayınları".

İngiliz ve Fransız mahkemelerinde suçlu (hukuk mukayesesi) Çev.  AD. 1936/14, s. 834- 844.

İst. Üniv. Hukuk Fak. Fakülte Kurulunun Yeni Anayasaya ilişkin Görüş ve Önerileri, İstanbul, İst. Ünv. Hukuk Fakültesi Yayınları 1982.

İstanbul Üniversitesi Türk Kriminoloji Enstitüsü, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Hazırlık Çalışmaları, İstanbul l953 (l956 olarak düzeltilmiş).

İstinafın Tarihi Gelişimi, Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda İstinafın Bugünkü Durumu, Adana Barosu, Ocak 1995, Yıl:4, Sayı 11. S. 35.

İsviçre Federal Mahkemesinin 28 Ocak l987 E. kararı; Polis kayıtlarının incelenmesi, temel haklar gereğidir EUGRZ l987, ll2".

İş Kanunu ve Sendikalar Kanununda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin Türk Sanayiine Etkileri Semineri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara 1992.

İtalyan Yargıtay Kararı; Babalık Tesbiti İçin Zorla Kan Alınması, EUGRZ l987, 287.

İzmir Barosu Türk Ceza Yasası Komisyonu Raporu, İzmir BD. 1986, s. 3, sy. 3.

İzmit Z., GVK'da Beyan Esası İle gelirin Toplanmamsı Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler Vergi Dünyası 1986 S. 55, s. 48.

Jareborg Nils, Zur Reform Des Schwedischen Strafzumessungsrechts, ZStW 1994 106 (BD) 1, S. 140-162, 2 TAB, 9 QU.

Jecsheck Hans-Heinrich (Çev. Yenisey Feridun), Türk Ceza Kanununun Ön Tasarısında Yer Alan Kusur İlkesinin Mukayeseli Hukuk Açısından İncelenmesi, İ.H.F.M. Cilt, LIV, 1991-1994, s. 1-4, S.15 - 31.

Jecsheck Hans-Heinrich (Çev. Yenisey Feridun), Türk Ceza Kanununun Ön Tasarısında Yer Alan Kusur İlkesinin Mukayeseli Hukuk Açısından İncelenmesi, İ.H.F.M. Cilt, LIV, 1991-1994, s. 1-4, S.15 - 31.

Jescheck Hans - Heinrich, 'Zur Reform des Allgemeinen Teils des tschecholslowakischen Strafgesetzbuchs in rechtsvergleichender Sicht'.

Jescheck Hans Heinrich, (Önder Ayhan) Beklenenler Bakımından Yeni Alman Ceza Hukuku, İHFM, C. XLV - XLVII, S. 1-4, 1982, s. 153 - 171.

Jescheck, Hans Heinrich, (Çev. F. Yenisey), Federal Almanya Ceza Hukukuna Giriş, Beta, İstanbul 1989.

Jescheck, Hans Heinrich, (Çev. Teoman Oğuzhan) Almanyada Ceza Hukuku Reformu Genel Bölüm, İÜHFM, C. XLIV, 1980, s. 1 - 4, s. 11 - 53.

Joutsen Matti, Criminal Justice Systems in Europe, HEUNI (European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations) FINLAND, Helsinki 1995.

Joutsen Matti, International Cooperation, The Development of Crime Prevention and Criminal Justice in Central and Eastern Europe, HEUNI (The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations),  Helsinki 1994.

Judicial power and public acts: Proceedings of the 15th colloquy on Europ: Law, Bordeaux 17 - 19 Juni 1985, Council of Europe.

Jung Heike, Zur Reform Des Jugendstrafrechts - Eien Zwischenbilanz, JUS 1992, 32, 3, S. 186 - 192, ZAHLR QU.

Jung, 'compensation order - Ein Modell der Schadenswiedergutmachung?', ZStrW 87 Bd. 99, 497.

Kaiser G., 'Strafprozessreform und Strafzumessung in: Sozialwissenschaften und Recht, s. 7l, Frankfurt am. l972, İst. Krim c/l808.

Kaiser Günther/Kury Helmut/Albrecht Hans-Jörg, Kriminologische Forschung in den 80er Jahren, Berichte aus der Bundesrepublik Deutschland der Deutschen Demokratischen Republik Österreich und der Schweiz, Freiburg 1988.

Kaiser, Täter - Opfer-Ausgleich nach dem SPD-Entwurf eines Gesetzes zur Reform des strafrechtlichen Sanktionensystems., ZRP 94, 314.

Kaiser, Die gesetzliche Regelung über den Vollzug der Untersuchungshaft und ihre Reform, FS zum 125 jaehrigen Bestehen der juristischen Gesellschaft zu Berlin, Sonderdruck, New York 1984.

Kalemli Mustafa: Sosyal Sigorta Emeklilik Yaşında Yapılan Yeni Düzenleme, 1986, Ankara Yargıçoğlu Matbaası.

Kaneti Selim, Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerle Vergi İdaresine Tanınan Yetkilerin Değerlendirilmesi, İkt. ve Mal. C. 33, sy. 95.

Kangaspunta Kristiina, Crime and Criminal Justice in Europe And North America, 1986 - 1990,  Publication Series No. 25, Helsinki 1995.

Kangaspunta Kristina, Profiles of Criminal Justice Systems in Europe And North America,  Publication Series No. 26, Helsinki 1995.

Kappe Stefan, Die Fabrikation Des Abnormen Der P 175 STGB ALS ENDPUNKT Der Geschichte Rechtswirksamer Vorurteile Gegen Homosexuelle KJ 1991, 24, 2. S. 205 - 218, ZAHLR QU.

Karaer Tacettin, Gelişmekte Olan Ülkelerde İdari Reform: Bir Karşılaştırma, Türk İdare Dergisi, 1990, s. 387, s. 267.

Karakoç Yusuf, 1475 Sayılı İş Kanununda Yapılan Son Değişiklikler Üzerine, Dicle Ünv. HFD. 1984,  s. 2, sy. 443.

Karakoç Yusuf, "İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi" Vergi Dünyası, 1995, s. 168, 136.

Karayalçın Yaşar, İsviçre Borçlar Kanununda Anonim Şirketler Hukuku Alanında Yapılan Değişiklikler, BATİDER 1993, C. XVII, s. 1, s. 1 - 48.

Kareklas, 'Die strafrechtliche Gesetzgebung zur Bekämpfung, ZStrW 87 Bd., 99, 317.

Kartal Servet, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Sonucu Uyulması Gereken Usul Hükümleri, Adalet Dergisi, 190, s. 2, s. 7.

Kaşıkçı Mehmet, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki Son Değişiklikler, Adalet Dergisi, 1985, s.5, s.41.

Katholnigg, Ist die Entkriminalisierung von Betäubungsmittelkonsumenten mit scharfen Maßnahmen zur Eindämmung der Betäubungsmittelnachfrage vereinbar?", GA 90, 193.

Katoğlu Tuğrul, DGM'lerinde Uygulanan Yargılama Usulünün Genel Yargılama Usulünden Farkları, Yılmaz Günal'a Armağan, AÜSBFD, C. 49, 1994, s. 3 - 4, s. 255 vd.

Kaufmann, 'Das Problem der Abhängigkeit des Strafrichters vom medizinischen Sachverständigen", JZ 85, 1065.

Kayalar Mazlum, Hukuk Davalarında Sürat Meselesi, ABD. 1948, s. 45 sy. 25.

Keskin Ömer, 4008 Sayılı Kanunla vergi Cezalarına İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler, Vergi Dünyası 1995, s. 165. s. 63.

Keskin Yüksel, Hukuk Sigortası Kurumu Kanun Taslağı , Manisa Barosu Dergisi, 1982, s. 2, s. 22.

Keskin Yüksel, Hukuk Sigortası Kurumu Kanun Taslağı, Manisa Barosu Dergisi, 1981, s. 1, s.21.

Keskin Yüksel, Hukuk Sigortası Kurumu Kanun Taslağı, Manisa Barosu Dergisi, 1992, s. 3, s. 29.

Kılıçdaroğlu K., 2772 Sayılı Yasa ile Gelir Vergisi Kanunda Yapılan Temel Değişiklikler Vergi Donyası, 1985, s. 18, s. 27.

Kılıçdaroğlu K., "Gelir ve Kurumlar Vergisi Yasalarında Yapılan Son Değişikler" Vergi Dünyası 1984, s. 30, s. 45.

Kılıçoğlu Ahmet, "İsviçre Medeni Kanunu'nun Evlat Edinmeye İlişkin Değiştirilen Yeni Hükümleri", TBBD, 1995, s. 2, s. 219 - 224.

Kılıçoğlu Ahmet, Yargının Sorunları, ABD 1987, S. 5/6, sy. 663.

Kılınç Lütfi, Yargıdaki Yavaşlık Sorunları, Öneriler, İzmir BD. 1987 s. 4, sy. 8.

Kım Il Su, Die Strafrechtsreform Korea ZSTW, 1994 106 (BD) 2, S. 40- 423  .

Kınay Turhan, Vergi Usul Kanunundaki Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1982, s. 3, s. 19.

Kınkel Klaus, Liberale Rechtspolitik in der 12, Legislatur Periode ZRP 1991, 24 11, S. 409 - 414, 5 QU.

Kızıl Neşe, İdari Reform Projesine İlişkin Bazı Noktalar İHİD 1985, s. 1-3, sy. 181.

Kızılray Ender, 'Avrupa Konseyi Üyesi Devrelerde Ceza ve Ceza Usulü Hukuku Alanındaki Yasama Faaliyetleri", İzmir BD. 1992, s. 3, sy. 43.

Kimber Cliona J.M., Criminal Justice Systems in Europe, HEUNI (European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations), IRELAND, Helsinki Finland 1995

Kindhäuser, Tiedemann, 'Umweltstrafrecht - Bewährung oder Reform?", NStZ 88, 337.

Kiper Osman, "Yoksa, Yönetsel Yargı Kaldırılıyor mu" İzmir BD., 1990, s. 2, sy. 83.

Kirchhof, Rößler, 'Der bestandskräftige Steuerbescheid im Steuerverfahren und im Steuerstrafverfahren', NJW 85, 2977.

Kitiş N., Beyan Esasında Yeni Düzenlemeler Vergi Dünyası 1986 s. 55, s. 55.

Klein, 'Konzentration durch Entlastung? Das Fünfte Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht', NJW 93, 2073.

Koch, 'Die Juristenausbildung braucht neue Wege', ZRP 89, 281.

Koch, 'Überlegungen zur Reform der Juristenausbildung, Vorstellungen zu einigen wesentlichen problemkoplexen., ZRP 90, 41.

Koetz Axel G., Werner Marcus, Hagener Dirk, Löw Hartmut, Rechtstatsachenforschung, Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz, Organisation der Kollegialgerichte und des Instanzenzuges der ordentlichen Gerichtsbarkeit, Beiträge zur Strukturanalyse der Rechtspflege, Bundesanzeiger, Bonn 1993

Kohler, 'Freiheitliches Rechtsprinzip und Betäubungsmittelstrafrecht', ZStrW 92 Bd. 104. 1.

Koral Robi, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Yeni Kanun ve Karşılıklılık Esası, MHB, 1982, s. 1, sy. 1.

Korinek Karl/Kain Irmgard, Grundrechte und Untersuchungshaft, Wien 1988.

Köckerbauer, 'Die Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche im Strafverfahren - der Adhäsionsprozeß", NStZ 94, 305.

Köknar Nejat, Noterlik Hizmetlerinde Reform, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, S. 26, sy. 14 (T.N.B.H.D).

Köprülü Bülent/Kaneti Selim, İsviçre Medeni Kanununun Sınırlı Aynı Haklar Bölümünde Yapılan Değişiklikler, İHFM C. XLV - XLVII, s. 1 - 4, 1982, s. 421 - 430.

Köseoğlu Haluk, Hukuk Davalarının Uzaması Nedenleri Üzerine Bazı Görüşler ABD, 1969, s.3, sy. 125.

Krattinger Peter Georg, Die Strafverteidigung im  Vorverfahren im deutschen, französischen und englischen Strafprozess und ihre Reform, Bonn 1964.

Krauss Detlef, Strafgsetzgebung im Rechtsstaat, Vortrag, Gehalten Am 29.11.1992 Auf Dem 3. A Lternativen Juristinnen - Und Juristentag in Hannover Kritv 1993 76, 2. S. 183 - 197, 11 QU.

Krauth Hermann; Erwagungen zur Vereinfachung des Strafverfahrens nach der Revision, FS Tröndle l989.

Krey Haubrich, 'Zeugenschutz, Rasterfahndung, Lauschangriff, verdeckte Ermittler", JR 92, 309.

Kroitzsch, 'Kein Gesetz zur Abschaffung der Gerichtsferien, AnwBl., 93- 487.

Kruse Katja/Sczesny Sabine, Vergewaltigung und Sexuelle Noeigung - Bagatellisterende Auslegung und Scheitern einer Reform, KJ 1993, 26 3, S. 336 - 351 4 TAB.

Kunter Nurullah, Le code penal turc de 1926 et les principales reformes dont il a ete l'objet (Revue int. de Doc. et de Leg. Pen. Comp) 1941 9 sahife.

Kunter Nurullah, Reformlar ve Suç Kolluğu (ve kanunun tartışması), Ceza Adalet Reformu ilkeleri Sempozyumu (24- 26 şubat 1972), Raporlar-Tartışmaları, İst. 1972, s. 73-97, ve 177-195; İHFM, C. 37/1-4, s. 73- 97.

Kunter Nurullah, Temyiz Kanunyolunda Reform, Ceza Adaleti Reformunun İlkeleri Semp. II, Kanun Yolları, İstanbul 1973, s. 79-109 (Tartışma s. 205- 250).

Kunter Nurullah, Temyiz Kanunyolunda Reform, İHFM 1973 XXXVIII, sa. 1-4, s. 131-161.

Kunter Nurullah; Ceza Muhekemesi Kanununun Değiştirilmesi Tasarısı Hakkında Düşünceler, İstanbul l972.

Kunter Nurullah, Muhakeme Dalı Hukuku Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 9. Bası, İstanbul 1989.

Kuru Baki, HUMK Tasarısı Üzerinde Düşünceler ABD, 1959, s.3, sy. 125.

Kutal Metin, 1475 sayılı İş Kanunu'nda Yapılan Son Değişiklikler İkt. Mal. C. 30, sy. 247.

Kutal Metin, 2821 Sayılı Sendikalar Yasasında Yapılan Son Değişiklikler İkt. Mal. c. 35, sy. 307, sy. 254.

Kutal Metin, 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasasında Yapılan Değişiklikler, İkt. Mal. C. 35, sy. 359 - c. 36, sy. 34.

Kutal Metin, Anayasa Mahkemesinin 22.12.1988, Tarihli İptal Kararından Ortaya Çıkan Yeni Durum ve Sonuçlar, İkt. Mal. C. 36, sy. 411.

Kutal Metin, Anayasa Tasarısında Sosyal Hukuk Alanında Milli Güvenlik Konseyince Yapılan Yeni Düzenlemeler, İkt. Malu C. 29, sy. 338.

Kutal Metin, Çalışan Kadınları İlgilendiren Yeni Bir Tüzük, İkt. Mal. C. 34. sy. 194.

Kutal Metin, Çalışma Hayatını Düzenleyen Yasalarda Yapılması Düşünülen Değişiklikler İkt. Mal. C. 32, sy. 140, sy. 181, sy. 236, sy. 274.

Kutal Metin, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Alanında Kabul Edilen Yeni Bir Yasa ve Öngörülen Maddenin Başlıca Özellikleri İkt. Mal. C. 33, sy. 282.

Kutal Metin, İş Yasamızda İşyeri Hekiminin Görev ve Yetkileri, Bu Hususta Kabul Edilen Yeni Bir Yönetmelik İkt. ve Mal. Der. C. 27, sy. 158.

Kutal Metin, İş Yasasında Yapılan Değişiklikler, İkt. Mal. C. 36, sy. 253.

Kutal Metin, Kıdem Tazminatı Fon Taslağı Hakkında Düşünceler, İkt. Mal. C. 31, sy. 251.

Kutal Metin, Kıdem Tazminatına Yeniden Üst Sınır Getirilirken, İkt. ve Mal. C. 27, sy. 261

Kutal Metin, Toplu Görüşme ve Uzlaştırma Konularında Yeni Yasal Düzenleme Gereği ve Bazı Öneriler, ikt. ve Mal. C. 28, sy. 146.

Kutal Metin, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası'nda 3299 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikler, İkt. Mal. C. 33, sy. 206, sy. 238.

Kutal Metin, Türk - İş'in Çalışma Hayatı ile İlgili Yasalarda Değişiklik İstek ve Önerileri İkt. Mal. C. 32, sy. 428, sy. 471.

Kutal Metin, Türk Endüstri İlişkileri Yein Yasalarla Düzenlenirken, İkt. Mal. C .28, sy. 393.

Kutal Metin, Türkiye'de Erken Emeklilik Sorunu ve Sosyal Sigortalar Yasası'nda Yapılan Son Değişiklikler, İkt. Mal. C. 33, y. 25.

Kutal Metin, Yeni Anayasa Tasarısı Hakkında Bazı Düşünceler, İkt. ve Mal. C. 29, sy. 204 ve C. 29, sy. 241.

Kutal Metin, Yeni Sendikalar Yasasında Sendikalara Tanınan ve Yasaklanan Faaliyetler İkt. Mal. C. 30, sy. 385.

Kutal Metin, Yeni Sendikalar Yasasında Sendikaların Gelirleri ve Denetimi, İkt. ve Mal. C. 30, sy. 445.

Kutal Metin, Sosyal Hukuk Açısından 1982 Türkiye'de Cumhuriyeti Anayasası İkt. ve Mal. C. 29, sy. 373 ve C. 29, sy. 409 ve C. 29, sy. 461 ve C. 29, sy. 502.

Kutay İlhan, Toprak ve Tarım Reformu Ön Tedbirler Kanunu Türk Medeni Kanunu Öntasarısı, ABD 1972, s. 6, sy. 930.

Kutluay Mustafa Kemal, 'Daha İyi Bir Adalet İçin Adli Zabıta', ABD 1983, s. 5/6, sy. 32.

Küpper, 'Strafrechtsprobleme im vereinten Deutschland', JuS 92, 723.

Küreselleşme Bölgesel Entegrasyonlar ve Türkiye (Değerlendirme Raporu) 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu Ankara 1995.

Kürzinger Von Josef, Private Strafanzeige und polizeiliche Reaktion, Berlin, 1978

Lagondny-Schomburg, 'Neuere Entwicklungen der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, NStZ 92, 353.

Lahti Raimo & Nuotio Kimmo, Criminal Law Theory In Transition, (Finnish and Comparative Perspectives), Strafrechtstheorie Im Umbruch, (Finnische und vergleichende Perspektiven), Finnish Lawyers' Publishing Company, Helsinki 1992.

Lammich Siefried, Perestrojka und Strafrecht İn der Udssr Entwicklung Des Strafrechts Der Strafpraxis und Der Kriminalitaet Seit 1985, MSCHRKRIM 1990, 73 5, s. 286 - 293, 2 TAB.

Lammich Siegfried, Politische Demokratisierung und Strafrechtliche Entwicklung in den Laendern Des Ehemaligen Ostblocks, Kriminalpaed Praxis, 1991 19, 32, S. 6 - 14 3 TAB 37 QU.

Lange Richard, Die Strafrechtsreform und die wissenschaft vom menschen, Kriminalwiss, Studien Summa Criminologica G Esammelte aufsaetze 1952 - 1979 (Recht 1.4.107 (1).

Lautmann Ruediger, Das Verbrechen Der Widernatuerlichen Unzucht Seine Grundlegung in Der Preussichen Gesetzesrevision Des 19. Jahrhunderts KJ, 1992 25, 3. S. 294 - 314, ZAHLR QU.

Lenz Adolf, Die Anglo amerikanische Reformewegung im Strafrecht, Stuttgart, Enke 1908 - X, 305 S.

Lerch, 'Die Rechtsprechung des BVerfG zum Richterstatuts.', DRİZ 93, 225.

Loos Fritz; Die nachträgliche Tatbeteiligung, Göttingen 1986.

Löwenstein Siegfried; Zwangsmittel im Strafverfahren Beschlagnahme, Durchsuchung, Untersuchungshaft, in; Reform des Strafprozesses, kritische Besprechungen der von der Kommission für die Reform des Strafprozesses gemachten Vorschläge, Berlin 1906.

Magat Rahmi, Mer'a Yaylak ve Kışlaklar İle Toprak ve Tarım Reformu Kanun Tasarısı, ABD 1972, s. 5,sy. 792.

Materialien, Recht, Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung und anderer Gesetze (Verbrechens-bekämpfungsgesetz), Bonn 1995.

Mattes Von Heinz, Untersuchungen, zur Lehre von den Ordnungswidrigkeiten, Berlin 1977.

Maurer Thomas, Die Neuen Strafen, ZSTRR 1994, 112 (BD) 4. S. 388 - 404, ZAHLR. QU.

Mavi Günay, Gelir Vergisi Kanununun Yatırım İndirimine İlişkin  Düzenlemelerinde 3946 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1994 s. 70, s. 61- 66.

McMahon Maeve, Crime Justice and Human Rights in the Baltics, HEUNI (The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations),  Helsinki 1995.

Meertens, 'Entschädigung oder soziale Ausgleichsleistung für zu Unrecht erlittene, ZRP 93, 206.

Meier - Hayor A. (Çev. Atilla Altop) İsviçre'da Karı Koca Malvarlığı Hukukuna İlişkin Yenilikler, 1982 - 1988, S. 17, s. 15.

Merdanoğlu Hüsnü, Yasalarımızın (Mevzuatımızın) Sorunları ve Bunların Çözümü için Öneriler, Türk İdare Dergisi, 1993, s. 398, s. 241.

Merdanoğlu Hüsnü, "Yasalarımızın Sadeleştirilmesi Gereği", TBBD, 1993, s.1, s. 23 - 40.

Meriç Osman, Danıştay ve İdari Yargılama Usulü Kanunlarındaki Değişikliklerin Belediye Organlarına Sağladığı Yargı Güvenleri, Türk İdare Dergisi, 1991, s. 390, s.1.

Merten, 'Fünfzehn Thesen zur Zukunft der Juristenausbildung", DVBl. 90, 1101.

Mevzuat Araştırma Klavuzu, Ankara 1991, Başbakanlık Basımevi.

Meyer, 'Teilerfolg eines Rechtsmittels i.S. von § 473 StP0 bei bloßer Änderung des Schuldspruchs aber gleicher Rechtsmittels, JurBüro 90, 141.

Meyer-Goßner, 'Das Strafverfahrensänderungsgesetz 1987 (StVKÄG 1987) vom 27.1.1987." NJW 87, 1161.

Meyer-Goßner, 'Entlastung der Strafrechtspflege.", NStZ 92, 167.

Milli Güvenlik Konseyince Kabul Edilen Kanunlar, Yayınlanan Bildiri ve Kararlar ile Önemli Mevzuat, Düzenleyen İlhan Gülsün Ankara TC. Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Yayınları, 1981.

Moos Renhard,  'Zur Reform des Strafprozessrechts und des Sanktionenrechts für Bagatelldelikte' , Wien-New York l98l.

Moroğlu Erdoğan, Yeni Bankalar Kanunu Üzerine Düşünceler, Prof. Dr. Ernst E. Hirsch'in Hatırasına Armağan, Ankara 1986 sy. 161 - 180.

Moskalkova Tatjana, Die Polizei Im Demokratisterungsprozess der Ehemaligen UDSSR, Aktuelle Polizeibezogene Rechtsentwicklung  im Bereich Der Russischen Foederation Russland Bepo Heute 1992, 21 9, s. 47 - 49, 51 1 BİLD, 1 QU.

Mueller Wolfgang, Erfahrungen und Gedanken Zum Deuschen Strafrecht Aus Der Neuen Bundeslaender, ZSTW 1991 41, (BD 103) 4, s.883 - 906.

Mumcuoğlu Maksut, Hukuk Devleti ve Bağımsız Yargının Yeri ve Bağımsız Yargının Türkiyede Gelişimi, Ank. Bar. D. l989, sy.2, sf. 262.

Murray Daniel E., 'A Survey of Criminal Procedure in Spain', North Dakota Law Review, Vol. 40, 1964. (5484)

Murswiek, 'Die Undivıdualbeschwerde vor den Organen der Europaischen Menschenrechtskonvention', JuS l986, 8 ff. l75.

Mutluay Mustafa K., Daha iyi bir Adalet İçin Adli Zabıta,  Ank. Bar D. l983, sy. 5-6, Sf. 32.

Müller - Dietz, Heinz, "Die Stellung des Beschuldigten im Strafprozess", ZStW 93 (1981), s. 1177- 1269.

Müller E., 'Der Grundsatz des Waffengleichheit im Strafverfahren', NJW 1976, 1063.

Müller Gerhard (Çev. Tuğba Ballıgil), 'Hukuk Düzeninde İnsan Hakları', İUHFM C: XLIV, ss. 283-294.

Müller Hany; Das Grundrecht des Fernmeldegehimmissen Artikel 10 GG - und die wesentlichen Ausnahmen, In; Jahrbuch der Deutschen Bunderpost, 30 Jahrgang, 1979.

Müller Jürg; Überwachung des Fernmeldeverkehrs, Landesbericht Schweitz Freiburg 1990.

Müller,  'Ordentliche Gerichtsbarkeit sowie Ausbidung und Status der Richter und Staatsanwaelte in Frankreich', DRIZ, l/l986, 3.

Müller, J.P./Müller, S., Grundrechte, Besonderer Teil, Bern 1985.

Müminoğlu Miray, Yeni Mali Ürünler ve Türkiye Bankalar Birliği 1994.

Nadir Latif İslam:"Milletvekili Dokunulmazlığında Meclis İçi Prosedür", YD, (l-2), l993, sh. 5-l0.

Nalbantoğlu Cahit, "Fransa'da Mahkemeler Kuruluşu" YD (l-2), l990, 31-34.

Nalbantoğlu Saygı, Jandarma, Doktora Tezi.

Nanakorn, Die Stellung der Staatsanwaltschaft im Vorverfahren nach deutschen und Italiaendischem Recht, Bonn 1977.

Nazıoğlu Ali Pıtırlı, İçişleri Bakanlığında Yapılan Mevzuat Çalışmaları Türk İdare Dergisi, 1993, s. 398, s. 1

Nazlıoğlu Gültekin, HUMK'da 3156 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik'e Delillerin Bildirilmesi ve Toplanması, ABD 1987, s. 1, sy. 5.

Nejatgil Zaim M., Uluslararası Terörizm ve Yasal Savunma Hakkı, İzmir Barosu Dergisi, 5/3/l986, l7-27.

Nelles Ursula, "Der Einfluss  derVerteidigung auf Beweiserhebung im Ermittlungsverfahren", StV 1986, s. 74-80.

Nettesheim M., Art. 23 GG, nationale Grundrecehte und EU – Recht, NJW 1995, 2083.

Neumann Ulfried, Zum Entwurf Eines Verbrechensbekaempfungsges Etzes, Strafverteidiger, 1994 14, 5. S. 273 - 276, 15 QU.

Neumayer, 'Stellung u. Bedeutung der Staatsanwaltschaft', DRİZ l956, l32.

Newman, Das englische-amerikanische Beweisrecht, Heidelberg 1949.

Niese Werner, "Narkonalyse als doppelfunkitonelle Prozesshandlung", ZStW 63 (1951), s. 199- 228.

Nilson James Q., (Çev. Selçuk Yalçındağ), Polis Yönetiminin Karşılaştığı Güçlükler, AİD. C.3, 1970/4, s. 72- 85.

Ninth United Nations Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders; United Nations General Assembely, July 27, 1993.

Nirun Nihat, Suç hadisenin sosyal sebepleri üzerine bir araştırma, Araştırma, 1968, c. 6, 121-188.

Nomer Ergin, Türk vatandaşlığı kanunundaki Değişiklikler Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk (MHB) Bülteni 1981, s. 1, sy. 15.

Nouvelles Etudes Penales (1985) Internatıonal Conference , Italia.

Oberheim, 'Kriminalpolitik und Überbelegung im Jusizvollzug', ZRP 85, 133.

Oberndorfer Peter; Avusturya Raporu, Anayasa Yargısı, 7. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Ankara 1987,1.

Ocakçıoğlu İsmet, 1992-1993 Adalet Yılı Açış Konuşması, Yargıtay Birinci Başkanı, 1992.

Oehler Dietrich, (Çev. Ayhan Önder): Alman Ceza Hukuku Reformunun Suç Politikası Problemi, İHFM 1960 XXVI, sa. 1-4,  36- 319

Oehler Dietrich, (Çev. Servet Armağan) Postanın Gizliliği, İÜMHAD Yeni seri Yıl: 5,  no7'den Ayrı Bası, İstanbul 1971.

Oehler Dietrich, Der europäische Binnenmarkt und sein wirtschaftsstrafrechtlicher Schutz, Marmara Üniversitesinde verilen Konferans.

Oehler Dietrich; Wurzel, Wandel und Wert der Strafrechtlichen Legalordnung, Münster 1950.

Oehler Dietrich (Çev. Y. Ümit Doğanay)  Yeni Alman Ceza Usul Hukununda  hakimin durumu, İHFM 1964  XXX, sa. 1-2, s. 351-360.

Oehler Dietricht; Postgeheimnis, in; Die Grundrechte, Hanbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Zweiter Band Hrsg: Neumann, Nipperdy, Scheuner, Berlin 1954.

Oetker, Legalitaet, Opportunitaet, Klageerzwingung, GS 1935, s. 370 vd.

Oevermann U., Schuster L., Simm A., Zum Problem der Perseveranz in Delikttyp und modus operandi,  Wiesbaden 1985.

Oğuz YB., Bakanlar Kurulunun Son Kararları ve Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler" Vergi Dünyası 1984, s. 30, s. 51.

Oğuzman Kemal, Yeni Anayasanın, Toplu İş İlişkilerini İlgilendiren Hükümleri, İHİD 1982, s. 1-3, sy. 113.

Ohem Frank, 'Zur Frage der zwangsweisen Verbindung zur Polizeidienststelle zweck Vornahme einer erkennungsdienstlichen Behandlung unter besonderer Berücksichtigung des Hessischen Landesrechts' (MDR 2/l986, 99).

Okan H. Hüsnü, Memurin Muhakematı Hakkında Muvakkat Kanunun Anayasa Karşısındaki Durumu, AD. c. 69, 1978/5-6, s. 491-503.

Okandan R. Galip; Büyük Hürriyet Fermanı, İst. l965, İHFM, C. 3l.

Okandan Recai G; 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin XV. yy. döneminde Türkiye',  İUHFM c. XXVII, s.3-4, SS. 323-334.

Okresek, 'Die EMRK und ihre Auswirkungen auf das österreichische, EuGRZ 87, 497.

Oktay M. Seyfi, Bakanlığın, Yargının Durumu ve Yargının Hızlandırılması Hakkında Konuşma, TC. Adalet Bakanlığı, Keçiören Yarıaçık Cezaevi Matbaası, Ankara 1993.

Ossenbühl Huschens, 'Umweltsrafrecht - Strunkturen und Reform", UPR 91, 161.

Oytan Muammer, Hukuk Reformu Mevzuatında Resmen Ayıklanması ve Yürürlükte Olanların Tek Metin Halinde Derlenmesi çalışmaları ve Sonuçları, Türk İdare Dergisi, 1988, s. 378 s. 157.

Öçal Akar, 'Avrupa Toplulukları Adalet Divanının Yeni Kararları', Eskişehir l987.

Ögütcan Yalçın, 'Adalet Reformu', Adana Barosu, Nisan 1995, Yıl:4, Sayı 12. S. 4.

Ögütcan Yalçın, Adalet Reformu, Adana Barosu Dergisi, 1995, S. 12, sy. 4

Öktemer Semih, İcra ve İflas Kanunu'nun Yeni Hükümleri Hakkında Düşünceler, Türkiye Noterler Birliği, Hukuk Dergisi, S. 62, sy. 17, s. 63, sy. 13.

Önder Ayhan, 'Muhakemenin Yenilenmesi ve Dirilmesi, Ceza adaleti Reformunun İlkeleri Sempozyumu II, Kanun Yolları, İst. 1973, s. 7-62, Tartışma s. 155- 189.

Önder Ayhan, Muhakemenin İadesinde Reform, İHFM 1973 VIII, Sa. 1-4, s. 59, 114.

Önder Ayhan, Mukayeseli Hukuk Muvacehesinde Yeni Basın Mevzuatımız ABD 1961, s. 2, sy.1.

Önüt Halûk Kadri, 1985 yılında Yapılan Son Değişiklikler ile Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bülteni. Haziran 1985, sy. 10.

Örs İzzet, Kanunların Tasfiyesi Meselesi, ABD, 1956 s.3, sy. 169.

Özbalcı Yılmaz, Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler, İkt. ve Mal. C. 27, Sy. 415.

Özbalcı Yılmaz, Kurumlar Vergisi Konusunda Yapılan  Değişiklikler, İkt. ve Mal. C. 27, sy. 465.

Özbalcı Yılmaz, Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun'un Getirdikleri, İkt. ve Mal. C. 28, sy. 83.

Özbalcı Yılmaz, Vergi Usul Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler, İkt. ve Mal. C. 28, sy. 31.

Özdemir Osman, Karayolları Trafik Kanaunu'nu Getirdiği Hükümler, TNB. Hukuk Der. S. 40 Sy. 53.

Özdemir Osman, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişikliklere Kısaca Bakış, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, S. 48, sy. 20.

Özdemir Osman, Yeni Kamulaştırma Kanunu'nun Düşündürdükleri, Türkiye Noterler Birliği, Hukuk Dergisi, s. 41, sy. 26.

Özden Rıza, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Karşısında Ceza Usul Kanunumuz ABD, 1974, s.3, sy. 459.

Özden Yekta Güngör, Yeni İnsan Hakları, Yeni Hukuk Devleti Tanımı, ABD 1993, s. 3, sy. 329.

Özer Ahmet, Yönetim Tekniklerinde Fransa'da Gerçekleştirilen Reformlar ve ülkemizde il sisteminde ve Yerel Yönetimlerde Ahenkli Koordineli Yeniden Düzenleme İhtiyacı Türk İdare Dergisi, 1990, s. 386, s. 29.

Özer İlhan, Türk Vergi Sisteminde Reform Sorunu, İkt. Mal. C. 31, sy. 284.

Özgüldür Serdar, Türk Hukukunda Askeri İdari Yargının Tarihi Gelişimi Üzerine Bir İnceleme Danıştay Dergisi 1987, s. 66 - 67, sy. 37.

Özmen Etem Saba, 3476 Sayılı Son Kooperatifler Kanunu Değişiklikleri Karşısında Kkooperatiflerin Taşınmaz Alımı ve Satımı İşlemlerinin Ticaret Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Değerlendirilmesi ABD, 1989 , s. 5, sy. 820.

Öztan Bilge/Öztan Fırat, 2000 Yılına Doğru: Alman Medeni Kanunun Revizyonu (Çeviri), Batider, 1993, C.XVI, s. 1, s. 99-110.

Öztek Selçuk, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Adaletin İşleyişini İyileştirmeye Yönelik Medeni Usul İlkeleri Konulu Tavsiye Kararı. Hukuk Araştırmaları Dergisi, c. 2, s. 1, sy.5.

Öztuna Salim, Adalet Hizmetlerinin Çabuklaştırılması Konusunda Usul Kanunları ile Diğer Mevzuatta Yapılması Uygun Bulunan Değişiklikler Hakkında Düşünceler, YD, XI (1985) 1 - 2, 7 - 23.

Öztürk Bahri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununu Değiştiren 3206 Sayılı Kanunun Gaiplerin Muhakemesinde Etkiler Manisa Barosu Dergisi, 1987, s. 22, s. 4.

Öztürk Bahri, CMUK Reformu Uygulamaya Nasıl Geçirilebilir, Bülten, Türk Demokrasi Vakfı Yayın Organı, sy. 14, Mart 1993, s. 14 vd.

Öztürk Bahri, CMUK Reformu ve Delil Yasakları, İzmir Barosu Dergisi, Nisan 1993, s. 25 vd.

Öztürk Bahri, CMUK Reformu ve Delil Yasakları, İzmir BD. 1993, s.2., sy. 25.

Öztürk Bahri, CMUK Reformunun Bir Yılı, MBD Ocak 1994

Öztürk Bahri,  TCYÖT ve Hayatın Gizli Alanına Özel Hayata Karşı Suçlar, Manisa Barosu Dergisi, 1987, s. 22.

Öztürk Bahri: CMUK Reformu, Cumhuriyet 7-10 Ekim 1992, s. 12

Öztürk Yusuf, Türk Ceza Yasası'na 3506 Sayılı Yasa ile Eklenen Ek. 2. Maddenin 647 sayılı Yasanın Değişik 4. üncü Maddesi ile Hürriyeti Bağlayıcı Cezadan Çevrilen Para Cezalarında Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu, Argumentum 1991, s. 2, s. 232 - 234.

Pakdemirli Ekrem, 1990 Mali Yılı Kansolide Devlet Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1988 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Konuşması, Maliye  Dergisi, 1989, s. 95, s. 3.

Paklar S., İştirak Kazançlar istisnasına ve Gelirleri Vergiden müstesna mennkul kıymet iratları istinasına ilişkin olarak 8239 sayılı kanunla yapılan değişiklikler Vergi dünyası 1986, s. 56, s. 54.

Pallin Franz/Albrecht Hans-Jörg/Fehervary Janos, Strafe und Strafzumessung bei schwerer Kriminalität in Österreich, Freiburg 1989.

Pamak Mehmet, Vergi Reform Çalışmaları ve Türk Vergi Usul Kanunu Reformu, Vergi Sorunları Dergisi, 1979, s. 2, s. 63.

Panel, 'Yargı Reformu ve Yargının Hızlandırılması', İzmir Barosu Dergisi, Nisan 1995, Sayı. 2.

Pekiner Visalettin, 1958 Yeni Fransız Anayasası, ABD 1960 S. 4, Sy. 142.

Perçin Necati, 4008 Sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1994, s. 74, s. 56.

Peters, 'Der neue Strafprozess', München l98l.

Pızzı William T., 'Understanding Prosecutorial Discretion in the United States: The of Comparative Criminal Procedure as an Instrument of Reform',  Ohio State, Law Journal, 1993.

Pieper, 'Persspektiven des Gerichtsgutachtens', Wuv 88, 47.

Pola G./Ray M. (Çev. B. Yaltı), Batıda Dolaylı Vergilendirmeye Dönüş, Teorik Nedenler ve Ticrai İşlemlere Olası Etkiler, Argument 1990, s. 4, s. 55,

Polis, 150. Kuruluş Yıl Dönümünde TÜRK POLİSİ, Emniyet Genel Müdürlüğü Basımevi Şube Müdürlüğü, 1995.

Postacıoğlu İlhan, Türk Medeni Kanununun İsviçre'den İktisabı ve Bugünkü Türk Tadil Tasarısı, İBD, 1985, s. 4, s. 482.

Pritiwitz Cornelius, Funktionalisierung des Strafrechts Strafverteidiger 1991, 11 9, S. 436 - 441. ZAHLR QU

Race and the Criminal Justice System 1992, A Home Office publication under section 95 of the Criminal Justice Act 1991

RAMM Joachim, Eugen Schiffer und die Reform der deutschen Justiz 1987

Rascher Friesenhausen, 'Anmerkungen zur Reform der Juristenausbildung", NWVBl. 90, 289.

Recht (1974), 'Reform der Rechtsmitteln in Strafsachen', 1974.

Redeker Dahs, 'Verbindung mit dem Verwaltungsrecht', DVBl. 88, 804.

Rehbinder Manfred/Center Tankut, Cevap Hakkına İlişkin İsviçre'deki Yeni Düzenleme, İHFM C. LI, S. 1 - 4, 1985, S. 529.

Reisoğlu Seza, Bankalar Açısından İcra ve İflas Kanunundaki YEni Düzenlemeler, Ankara 1989.

Report, Arrest, Law Reform Commission of Canada,  29, 1986

Report, Our Criminal Law, Law Reform Commission of Canada,  3, 1976

Report, Questioning suspects, Law Reform Commission of Canada,  23, 1984

Report, Recodifying Criminal Procedure, Volume One, Title I, 33, Law Reform Commission of Canada,  33, 1991

Report, Search and Seizure, Law Reform Commission of Canada,  24, 1984

Riegel, 'Der Quantensprung des Gesetzes zu Art.  10 GG (G 10) ZRP 95, 176.

Riess Peter (Tercüme: F. Yenisey), Ceza Muhakemesinde Kanunyollarının Yeniden Düzenlenmesi, İHFM 42, l977, l-4

Riess, P.; Auswahlliteratürverzeichnis zur Reform der Rechtsmittel in Strafsachen.

Rieß, 'Das Gesetz zur Entlastung der Rechtspflege', AnwBl. 93, 51.

Rieß, 'Möglichkeiten und Grenzen einer Reform des Rechts der Wiederaufnahme im Strafverfahren', NStZ 94, 153.

Rieß, 'Strafantrag und Nebenklage', NStZ 89, 102.

Riess; 'Thesen zur Reform des Strafprozessualen Kostenrechts', in: Strafprozess u. Reform, l979, l50.

Riklin Franz, Die Schweizerische Kriminalistische Gesellsc Haft (SKG) Und die Strafrechtsreform - Ein K. Ritische Kommentar, ZSTRR 1994, 12 (BD)S 432 - 458 ZAHLR. QU.

Riklin Franz, Die Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft (SKG) Und Die Strafrechtsreform - Ein Kritischer Kommentar, ZSTRR 1994 112 (BD) 4. S. 432 - 458, ZAHLR. QU.

Rinken, 'Die Juristenausbildung in der Bundesrepublik', Dtz-Inf. 90, 68.

Roessner Dieter, Strafrechtsfolgen ohne Uebelzufuegung, Zur Reform der Sanktionen ohne Freiheitsentzug, NSTZ 1992, 12 9, S. 409 - 415, ZAHLR QU.

Roggemann, 'Das Tonband Im Verfahrensrecht', 1962.

Rohlf Dietwalt; Der Grundrechtliche Schutz der Privatsphäre, Berlin, 1960.

Romberg, Die Richter ihrer Majestaet.... Köln u.a. 1965

Rona, 'AİHS ve Türk Pozitif Hukuku, İnsan Hakları Armağan', 1978, 500.

Roos Alfred, Neue Entwicklungen in Der Fluechtlingspolitik, Vorgaenge, 1994, 33, 3. NR. 127, s. 58 - 71, 4 TAB,  .

Roth, Das französische Strafverfahrensrecht und seine Reform, Freiburg 1963.

Rottenecker Richard, Modelle der krimalpolizeilichen Vernehmung des Beschuldigten, Freiburg im Breisgau 1976,

Rotthaus, 'Die Bedeutung des Strafvollzugsgesetzes für die Reform des Strafvollzugs', NStZ 87, 1.

Roxin Imme, Die Rechtsfolgen schjerwiegender Rechtsstaatsverstösse in der Strafrechtspflege, 1988.

Roxin in: Schmidt-Leicher Festschriff l977, l490

Roxin, Rechtsstellung und Zukunftsaufgaben der Staatsanwaltschaft, DRiZ l969,385

Röhl Klaus F., Rechtstatsachenforschung, Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz, Gerichtsverwaltung und Court - Management in den USA, Beiträge zur Strukturanalyse der Rechtspflege, Bundesanzeiger, Köln 1993

Röhrich C., 'Rechtsprobleme bei der Verwendung von V - Leuten für den Strafprozess, Diss, Erlangen - Nürnberg 1974.

Rössner, 'Strafrechtsfolgen ohne Übelzufügung', NStZ 92, 409.

Röthlisberger, Begriff, Stellung und Auflage der Kriminalpolizei, Bern 1935.

Rumpf Christian; Die Anerkennung des ındividualbeschwerderechts gemass Art. 25 EMRK durch die Türkei, ZaöRV l987, 47/4.

Rumpf Christian; Die gütliche Einigung im Staatenbeschwerdeverfahren gegen die Türkei, EuGRZ 86, l77.

Rumpf Cristian; Die asylrechtliche Relevanz der Art. l25 ff. des türkischen strafgesetzbuchss, Informationsbrief Auslanderrecht l986, s. 250-286"

Rumpf Helmut (çev. Zeynep Davran); 'İnsan Haklarının Uluslararası Korunması ve Müdahale Yasağı İlkesi', Hıfzı Timur'a Armağan, ss: 665-680

Rumpf, 'Auslieferung Memiş, EUGRZ 1986, 234: İNternationaler Kommentar zur Europäischen Menschenechtskonvention, Köln, zur Anerkennung der Individualbeschwerde durch die Türkei und zur Bedeutung der Vorbehalte, NStZ 1987.

Rumpf, C. (1989) "Probleme des Rechtsstaats und der Menschenrechte in der Türkei- ein Symposium der Rechtsanwaltskammer İstanbul", BRAK-Mitt. 2, 81-85.

Rupp, 'Strafrechtlicher Schutz von Computersoft- und Orgware nach §§ 17 ff. UWG unter Berücksichtigung der Reformentwürfe zu UWG.", WRP 85, 676.

Rupprecht R.; 'Polizei Lexikon', Heidelberg l986.

Rüping Hinrich,  'Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs und seine Bedeutung in Strafverfahren', 1976.

Rüping, 'Das Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Polizei', ZStW l983, 894.

Rüping, Der Schutz der Menschenrechte im Strafverfahren, ZStW 9l (l979) 35l.

Rüpke Gieselher, 'Der verfassungsrechtliche Schutz des Privatheit', 1976.

Rüpping Hinrich, 'Zur Mitwirkungspflicht des Beschuldigten und Angeklagten', JR 1974, s. 135- 140.

Saatçioğlu Cemil, Sanığın Sorgusu,  YD C.6, Ekim l980, sy. 4 sh. 567, 576.

Saatçioğlu Cemil, Türk Ceza Kanununun dayandığı düşünce temeli, cezaların sınıflandırılması, suç ve ceza hakkında bazı sorular. YD. 1977, sa. 3-4, s. 113-126

Sabatini Giuseppe (Çeviren  Öztekin Tosun), 'Poligraf ve Vicdan Hürriyeti', İHFM  1962/2, C. XXVIII, s. 430- 446.

Sabuncu M. Faruk, GOÜ'deki Makroekonomik Politikaların Vergi Düzeyi (Yükü) Üzerindeki Etkileri ve Vergi Reformu Üzerine Vergi Sorunları Dergisi, 1993, s. 69, s. 31 - 43.

Saçlıoğlu Nahit, Çağdaş İdare (Yönetim) ve İdari Reform Prof. Dr. Muammer Aksoy'a Armağan, Ankara Ünv. Siyasasl Bilgiler Fakültesi, Dergisi. C. XLVI Ocak - Haziran 1991, No. 1-2 Ankara 1991.

Sağlam Fazıl, 'Kanun Hükmünde Kararname Çıkarma Yetkisinni Sınırları ve Uygulamanın Yaygınlaşmasından Doğabilecek Sorunlar', Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi Yayınları, No. 4, s. 261-271, Ankara 1984.

Sağlam Fazıl; 'Temel Hakların Sınırlandırılması ve Özü', Ankara 1982.

Sağlam Fazıl; 'Türk ve Alman Anayasa Hukukları Açısından Gizli Ses Kaydı', AÜSBFD, C. XXX, S. 1 - 4, 1977.

Sanver Eray, 1 Ekim - 30 Kasım Tarihleri Arasındaki Ekonomik ve Mali Mevzuat Yenilikleri Vergi Sorunları Dergisi 1989, s. 6, s. 73.

Sanver Eray, 1.3.1990 - 31.5.1990 Tarihleri Arasındaki Ekonomk ve Mali Mevzuat Yenilikleri, Vergi Sorunları Dergisi, 1990, s. 3, s. 65

Sanver Eray, 1.6. 1990 - 31. 7. 1990 Tarihleri Arasındaki Ekonomik ve Mali Mevzuat Sorunları Dergisi, 1990 S. 4, s. 69.

Sanver Eray, 1.8.1990 - 30.9.1990 Tarihleri Arasındaki Ekonomik ve Mali Mevzuat Yenilikleri Vergi Sorunları Dergisi, 1990, s. 5, s. 56.

Sanver Eray, Vergi Mevzuatındaki Son Değişiklikler Vergi Sorunları Dergisi, 1989, s. 4, s. 763.

Sanver Eray, Vergi Sorunları ve Diğer Mevzuatlarda Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1989, s. 5, s. 47.

Sanver Erely, 1.10.1990 - 30.11.1990 Tarihleri Arasındaki Mali Mevzuattaki Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1990, s. 6, s. 73.

Sanver Erely, 1.12.1990 - 31.1.1991 Tarihleri Arasındaki Mali Mevzuattaki Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1991, s. 1, s. 79.

Sarıhan Şenol, CYUY Bir Reform Değildir, ABD 1993, s. 3, sy. 336.

Sarıhan Şenol, Kadın Hakları Mücadelesi Yasalarımızı Etkiliyor, ABD, 1991, s. 1, sy. 18.

Sarıibrahimoğlu Kemal, Güvenlik Mahkemeleri Gereklimi, ABD, 1972, s. 5, sy. 476.

Sav Önder; Adalet Yılını Açış Konuşması 6.9.1989, ABD l989,s.3, sh.799"

Savona Ernesto U., Adamoli Sabrina, Zoffi Paola, DeFeo Michael, Organised Crime Across the Borders, HEUNI (The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations), Helsinki 1995

Sayın Mahmut, Yeni Yürürlüğe Giren 3946 Sayılı Kanunla Vergi kanunlarında Yapılan Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1994, s. 70, s. 35 - 48.

Scherpenzeel Richard, Directory computerized criminal justice information systems, Helsinki 1995.

Scherpenzell Richard, Computerization Of Criminal Justice Information Systems Volume II, Heuni Publication Series No. 20  Netherlands 1992.

Scherpenzell Richard, Computerization Of Criminal Justice İnformation Systems Volume I, Heuni Publication Series No. 19,  Netherlands 1992.

Schlittenheim, "Die Reform des Allgemeinen Teils des sowietischen Strafrechts', ZStrW 89 Bd. 101, 675.

Schluechter Ellen, Suche Nach Der Reform Von Oben Der DVJJ - Kommissionsericht zum jugendstrafrecht RDJB 1993, 41 3. S. 328 - 335. ZAHLR. QU.

Schlüchter, "Wider die Entwurzelung des Jugendstrafrechts', ZRP 92, 390.

Schneider, 'Beschleuigende Nichtannahmenberufung?', NJW 94, 2267.

Schnell Beat, Teilweise Quer In Der Landschaft Zur Revision Des Allgemeinen Teils Des Schweızerischen Strafgesetzbuches, Kriminalistik, 1994, 4. S. 283 - 286. 

Schreiber, 'Das Recht auf den eigenen Tod-zur gesetzlichen Neuregelung der Sterbehilfe', NStZ 86, 337.

Schreiber, 'Tendenzen der Strafprozessreform und Reform', l979, l5

Schroeder, 'Probleme der Edition von Quellen zur Strafrechtsreform, GA 91, 49.

Seelmann Kurt, Neue Unuebersichtlichkeit Im Strafrecht? Bewhi 1991, 38 2 - 3, S. 123 - 133, 44 QU.

Selçuk  Sami, 'Ceza Adaletinde Bunalım - Ceza Yargılaması Diyalektiğinin Kurulması', YD Ekim l985, sh. l373.

Selçuk Sami, 'Üst (İstinaf) Mahkemeler Tezelden Kurulmalı", ABD, 1992, s. 1, sy. 20.

Serim Ekrem, Anayasayı Değiştirme Sorunu, ABD 1977, s. 1, sy. 33.

Serozan Rona, Medeni ve Borçlar Kanununda Yapılan Değişikliklerin Eleştirisi, İBD, 1991, s. 1 - s. 194.

Sevig Veysi, Yeni Vergi Düzenlemeleri İkt. Mal C. 26, sy. 461.

Seviğ Vedat Raşit, Bazı Yabancıların Karşılıklık Aranmaksızın Taşınmaz Edinmesini Sağlayan Kanunu İptali Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri MHB, 1985, s. 2, sy. 141.

Seviğ Veysi, Gelir vergisi Yasasında Yapılan Son Değişiklikler, İkt. ve Mal. C. 28, sy. 466.

Seviğ Veysi, Vergi Usul Yasasında Yapılan Son Değişiklikler, İkt. Mal. C. 32, sy. 329, sy. 373.

Sezginer Murat, İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Değişiklikler, Halil CİN'e Armağan Konya 1995, s. 93. vd.

Siebeck Paul (1985), 'Alternativ - Entwurf Novelle zur Strafprozessordnung, Reform der Hauptverhandlung', Tübingen 1985.

Sieg, 'Gegen die Privilegierung der Tötung des nichtehelichen Kindes (§ 217 StGB), ZStrW 90 Bd. 102, 292.

Sigortacılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun Taslağı Sempozyumu: Bildiriler Tartışmalar, 14.6.1991 İstanbul Düzenleyen: Sigorta Hukuku Türk Derneği, İSt. Özdil Basımevi 1992.

Sitti Sevil/Özkan Cafer, '3842 Sayılı Yasa Gerçekten Bir Reformu mu? İzmir BD. 1993, 1, 35.

Somer Mehmet, Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerini, Türk Ticaret Kanunu'nun Tedrici Kuruluş Sistemi Üzerinde Etkileri, İstanbul 1989.

Sonnen Bernd Ruedeger, Kriminalpolitik 2000? ASJ- Forderungen, Neue Kriminalpolitik, 1994, 6. 1. S. 6-7.

Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu: İdare Hukuku Alanında Sorumluluk, Ankara 1979.

Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler IV. Sempozyumu:Türk Hukukunda Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Ankara 12 - 13 Mart 1982, İStanbul İ.Ü. Mukayeseli Hukuk Enst. Yayını 1983.

Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu (III 1979 Aralık Ankara) Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler III. Sempozyumu: İdare Hukuku Alanında Sorumluluk: ANkara 12 - 13 Mayıs 1979 İstanbul: (İ.Ü. Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 1980) İ.Ü. Yayınları No: 2758, Hukuk. No. 622.

Sorumluluk Hukukundaki Yeni Gelişmeler V. Sempozyumu: Türk Hukukunda Hekimin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Ankara 1982

Sorumluluk Hukunun Güncel Sorunları, Sorumluluk Hakkında Yeni Gelişmeler II. Sempozyumu Ankara 15, 16 Aralık 1978. İstanbul İ.Ü. Hukuk.Fak. 1981. İ.Ü. Mukayeseli Hukuk Enst.

Sönmez Kasım, Laiklik Cumhuriyetin ve Toplumsal Barışın Teminatıdır,  İzmir Barosu Dergisi, Nisan 1995, Sayı. 2

Stanicki, 'Die Präsidialverfassung der Gerichte aller Rechtswege' 1975.

Staub L.; Tonaufnahmen als Mittel zur Aufdeckung von Straftaten, insbesondere im Kanton St. Gallen, Zürich 1986.

Steffen Weibke, 'Bericht über das Kolloquim Staatsanwaltschaft' , ZStW l975, l062.

Steffen Wiebke, Analyse polizeilicher Ermittlulngstätigkeit aus der Sicht des späteren Strafverfahrens, Wiesbaden 1976

Steiger, 'Deutsche Juristenausbildung und das Jahr 1992', ZRP 89, 283.

Steindorff Caroline, Bedeutsame Neuerungen, Frankreich Neue Kriminalpolitik 1993, 5. 4, S. 15 - 16 1 qU.

Steinmeister Ingrid, Zur Aufhebung Von P 175 STGB UND P 182 STGB UND Einfuehrung Einer Einheitlichen Jugendschutzvorschrift fuer Sexuelle Handlungen KJ 1991, 24 2, S. 197 - 205.

Stemmer, Organisation, Aufgaben und Stellung der italienischen Staatsanwaltschaft, Bamberg 1967.

Stepan Jan, 'Possible Lessons From Continental Criminal Procedure', in 'The Economics of Crime and Punishment', Washington D.C., 1973.

Stile, 'Die Reform des Strafverfahrens in İtalien, ZStrW 92 Bd. 104, 429.

Stöcker, 'Wirkungen der Urteile des Europaischen  Kommissions in der Beudesrepublik', NJW l982, l905.

 Strate Gerhard /Ventzke Klaus - Ulrich, "Unbeachtlichkeit einer Verletzung des § 136 Abs. 1, Satz 1 StP0 im Ermittlungsverahren", StV 1986, s. 30-34

Strate, 'Annexion des Strafverfahrens durch die Polizei', ZRP 90, 143.

Strate, 'Rechtshistorische Fragen der Beweisverbote, 'JZ 89, 177.

Strate, 'Stellungnahme des Strafrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Ersceinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG). StrVert. 92, 29.

Stree Walter, "Schweigen des Beschuldigten im Strafverfahren", JZ 1966, s. 593-600

Strempel Dieter, Mehr Recht durch weniger Gesetze? Bundesanzeiger, Köln1987

Strohmaier, 'Das Demonstrationsrecht und seine Reglementierung, ZRP 85, 153.

Suat Bilge, İnsan Hakları ve Türkiye, Ank. Bar. D. l989, sy.2, sf: 307

Sucu Nail, "İlmi Keşiflerde Şahsi Hakların Korunması", YD (1-2), l986, 148-163.

Sungurbey İsmet, Medeni Yasa Öntasarısında Yöntem ve İçeriğe İlişkin TEmel Yanılgılar İZmir, BD. 1986, s. 3, sy. 29.

Sungurlu M. Oltan; Gözaltına Alınan Kişinin Müdafii ile Görüşmesi (Bu konuda basına verdiği demeç), Milliyet, Cumhuriyet, Güneş Ve Tercüman 4.l0.l989

Sungurlu Oltan M., 2. 3. 4. Kasım 1990 Hukuk Sorunlarını Değerlendirme Sempozyumu, Ankara 1991.

Sürücü Mehmet, "TBMM Gündemindeki Kanun Tasarıları İle İlgili Görüşler", İzmir BD., 1990, s.4, sy. 41.

Sürücü Mehmet, TCK.da Yapılması Öngörülen Değişikliklerle İlgil Düşünceler İzmir, BD. s. 2,sy. 94.

Svensson Bo, Criminal Justice Systems in Europe: Sweden, HEUNI (European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations), Göteborg 1995

Sydow Fritz, Kritik der Lehre von den "Beweisverboten", Würzburg 1976

Symonides J., 'The Human Right to a Clean, Balanced and Protected Environment', Diritti dell'Umo Ambiente, La Partecipazione dei Cittadini Alle Decisioni Sulla tutela dell'Ambiente, Institut International D'Etudes des Droits de L'Homme, Padove, 1990.

Symposium on Organized Crime, Fordham School of Law, February 22, 94.

Şahin Cumhur, Sorgu Müessesesine İlişkin Ceza  Muhakemeleri Usulü Kanunu Değişikliklerinin Genel Bir Değerlendirmesi, Halil CİN'e Armağan, Konya 1995, s. 79 vd.

Şeker Sakıp, 3297 Sayılı Kanunla KDV Kanununda Yapılan Değişiklikler, Vergi Sorunları Dergisi, 1986, s. 3, s. 25.

Şenlen Süheyla, İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Değişikliğe Göre İdari Yargılama Usulünde Re'sen Araştırma ve Gizlilik İlkeleri, Argumentum 1995,s. 46, s. 132.

Şener Esat, Medeni Kanunun Boşanma Bölümünde Yapılan Değişiklikler Türkçe Notreler Birliği Hukuk dergisi, s. 70, sy. 3

Şener Esat, Medeni Kanunun Kişilik Haklarında Yapılan Önemli Bir Değişiklik Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, s. 69, s. 14.

Şener Esat, Türk Medeni Kanunu, 2846, 3444 ve 3578 Sayılı Kanunlarda Yapılan Tüm Değişiklikleri içermektedir. Ankara 1991.

Şengül Kani; Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, İstanbul 1974.

Şenlik Ergun, İhracata İlişkin Vergi Mevzuatında Değişiklik Önerileri, Vergi Dünyası 1986, s. 62, s. 36.

Tagung Alternatıven zum Strafrechtlıchen Freıheıtsentzug (1982) Wien

Tak Peter J.P., HEUNI, Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, Criminal Justice Systems in Europe, Kluwer The Netherlands, Helsinki Finland. 1993

Tak Peter, 'Criminal Justice Systems in Europe', Netherlands 1993.

Talas; Uluslararası Belgelerde Toplumsal İnsan Haklarının Evrimi ve Yeni Boyutları, 1978.

Talayman N. Yüksel; TC. AY'sının  MA. adlaşmalara Bakış açısı ve Avrupa Toplulukları Hukukunun Anayasamız çerçevesinde Ülkemizde Uygulanabilme imkanı, AD. l989, s.2 Eki.

Tamer Mustafa, Mülki İdare Yönünden Ulusal Sağlık Politikası ve Sağlık Reformu Çalışmalarının Değerlendirilmesi, Türk İdare Dergisi, 1994, s. 404, s. 111.

Tamer Selçuk, Hükümlüleri iyileştirme (Tretman) Çalışmaları, AD. 1986/5, s. 43-47

Tan Hadi, 'CMUK.da 399 ve 400. maddelerinin aslı olan Alman Ceza Muhakemeleri Usulu Kanunun 455 ve 456. maddelerinin ne şekilde uygulandığı hakkında tahlili etüd. AD. 1951/1, s. 9-19

Tan Hadi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuza mehaz olan kanunun kabul ettiği esaslı mefhumlar ve yeni prensipler, AD. 1947/8, s. 691- 709

Tan  Hadi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununumuzda yapılan son değişikliğin sebepleri ve tasarının ana hatları, AD. 1950/6, s. 713- 736

Tan Hadi, CMUK'numuza mehaz olan kanunda 1877 yılından 1942 yılına kadar yapılan tadilat ve sebepleri ve kabul ettiği yeni prensipler, AD. 1947/7, s. 541- 562

Taner Tahir, 'Tanzimat devrinde Ceza Hukuku' (Tanzimat), İstanbul 1940, 12 sahife

Taner  Tahir, Adli hataların tamiri, MHD. 1956/2, s. 3

Taner Tahir, Ağır Cezalı Olmayan Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanun Layihası Hakkında, İHFM, yıl II, sa. 5, Kanunusani 1936, s. 1-41

Taner Tahir, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi için hazırlanan Ön Tasarıya ait mütalaa, İHFM 1948, XIV, sa. 1-2, s. 24-154

Taner Tahir, Dördüncü Beynelminel Ceza Hukuku Kongresi, İHFM, B. Tesrin 1937, Yıl: III, sa. 12, s. 395-431

Taner Tahir,  Lozan Muahedesi ve kapitülâsyonların ilgası. (Huk. Fak. Mec. İstanbul 1941, 8 sahife).

Taner Tahir; Ceza Davalarının Uzaması Sebepleri , Alınması Gereken Tedbirler, İHFM l946, C.XIII, s. 969-980"

Taner,T. (1947) "Ceza Davalarının Uzaması Sebepleri, Alınması Gereken Tedbirler", İsmail Akgün Matbaası, İstanbul

Taner; Adli Hataların Tamiri, MHD l956, II, 3 (Kunter 8l)."

Tanıl A. Cemal, 'Ceza Kanununun Son Tadili Münasebetiyle', TİD. 1950/203, s. 38- 42

Tanrıver Süha, Hukuk Yargılama Usulü Kanun Tasarısı Üzerine Bazı düşünceler, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, S. 87, sy. 27.

Tarman Şekip, 'İstinaf mahkemeleri kurulsun mu?, İzmir BD. 1992, s. 2, sy. 43.

Tarnutzer Hans-Jürg, Die Stellung des Beschuldigten im Bündner Strafprozess, Chur 1972

Täschner Karl - Ludwig, "Forensisch-psychiatrische Probleme bei der Beurteilung von Drogenkonsumenten", NJW 1984, S. 638-642

Tatlıdil Rezan, Avrupa Topluluğunda 1992'ye Yönelik Katma Değer Vergisi Uygulamaları ve Türkiye'ye Muhtemel Etkiler, ANkara TBBB Yayınları 1992.

TBB'nin Temel Yasaların Hazırlanması ile İlgili Çalışmaları İBD 1981, S. 6, 7, 8, 9, s. 319.

TBMM Başkanlığına Bazı Kurum ve Kuruluşlarca Verilmiş ve Ayarıca TBMM'deki Siyasi Partilein Anayasa Değişikliğine İlişkin Hazırlık Çalışmaları ve Taslak Metinleri, Ankara TBMM Başkanlığı 1993.

TBMM Başkanlığına Sunulan Anayasa Değişikliği Konusundaki Görüş ve Öneriler; Ankara TBMM 1993.

TBMM. Terörle Mücadele Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/802)

TCK ve CMUK'da Yapılması Öngörülen Değişiklik Tasarıları Üzerine Raporu, İBD, 1980, s. 5-6, s. 96.

TCK.nun (değişikliği hakkında bilgi), AD. 1942/6, s. 705- 733

Tekeli İlhan/İlkin Selim, Türkiye Avrupa Topluluğu Ulw Devletini Açma Çabasındaki Avrupaya Türkeyinin Yaklaşımı,

Tekinalp Gülören, 'TÜrk Milletlerarası Özel Hukuk ve Milletlerarası Usul Hukuku Tasarısı, İÜHFM C. XLIV, 1980, s. 1 - 4, s. 91 - 121.

Tekinalp Ünal, 3332 Sayılı Kanun'un Türk Ticaret Kanunu Üzerindeki Etkileri İkt. Mal. C. 36, sy. 69.

Tekinalp Ünal, Eski Tasarı Yeni Kanun Olurken Bazı Düşünceler, İkt. ve Mal. C. 28, sy. 17.

Tekinay Sulhi, Medeni Kanun Öntasarısının Kadın Erkek Eşitliğine ve Evlilik Dışı Çocuklara İlişkin Hükümleri, İBD, 1985, s. 4, s. 831

Tellal Erel, 'Göçmen İşçiler, Yaşam Koşulları ve Son Uluslararası Sözleşme, s. 415. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 49, Haziran - Aralık 1994, No: 3 - 4.

Tellenbach, S.(1989) 'Lage der Menschenrechte in der Türkei", Öffentliche Anhörung -Drucksache 11/2600.

Tellenbach,S. (1988) 'Türkei', in A. Eser und B. Huber (Hrsg.), Strafrechtsentwicklung in Europa, Teil 2, Freiburg i.Br. 1543-1601.

Terörizm ve Uluslararası Yardımlaşma, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'a 65 Yaş Armağanı, Ankara 1988, s. 693-704.

Tesal D. Reşat, Suçun önlenmesi ve suçluların ıslahı mevzularında Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından Kahire'de tertip edilen yakın şark seminerine dair rapor. AD. 1954/3, 227-255

Tezcan Durmuş, TCYÖT ve Yurt Dışında İşlenen Suçlar, Manisa Dergisi 1987, S. 22, s. 18.

Tezcan Durmuş, Türk Ceza Kanunu Ön Tasarısına Göre Vatana İhanet Suçları ve Milli Yararlara Aykırı Hareketler, Manisa Barosu Dergisi, 1988 s. 26, s. 2.

Tezman O, Gelir İdaresinin Yeniden Düzenlenmesi, Vergi Dünyası, 1983, s. 26, s. 3.

Tırışkan Nejdet, "Kaçakçılık Suçunun Tarifi ve Kaçaçılık Suçunda Hapis Cezası Konusunda Yeni Düzenlemeler" Vergi Sorunları Dergisi 1995, s. 83, s. 24.

Tiedemann Klaus (Çev. Feridun Yenisey), Objektif cezalandırılabilme şartları ve iflas suçlarının reformu, İHFM 1975 XLI, sa. 1-2, s. 301- 317.

Tiedemann Klauss, (Çev. Feridun Yenisey), Bilgisayarlarla (Compüter) İşlenen suçların ceza hukuku yönünden incelenmesi,i İHFM 1975 XLI, sa. 1-4, s. 319- 332

Tiedemann, 'Der Strafschutz der Finanzinteressenten der Europäischen Gemeinschaft', NJW 90, 2226..

Tiedemann, 'Die strafrechtliche Vertreter-und unternehmenshaftung unter besonderer Berücksichtigung des EG-Rechts.', NJW 86, 1842

Tomasevski Katarina, Prison Health, International standards and national practices in Europe, Publication Series No. 21, Helsinki 1992

Toprak S., TPKK Mevzuatında Yapılan Değişiklikler (II), Vergi Dünyası, 1984, s. 31, s.99.

Toroslu Nevzat, Ceza Kanununun özel kısmında yapılacak reforma ilişkin düşünceler, I. T. Huk. Kong. Sun. Teb. 1972, Tebliğ No. 63, 40

Toroslu Nevzat, Ceza Muhakemelerinde Değişiklik Yapan 3842 Sayılı Kanunun Yasama Tekniği Yönünden Değerlendirilmesi ABD, 1993, s. 1, sy. 145. 

Torun Cahit, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yapılan Düzenlemeler, ABD 1992, s. 4, s. 571 - 579.

Torun Cahit, Ceza Yasanızda Reform Düzenlemeler, ABD 1991, s.5, sy. 770.

Tosun Öztekin, 'Temyiz Kararlarına Karşı Kanunyolları', Ceza Adaleti Reformunun İlkeleri Semp. 1973 s. l23-l5l.

Tosun Öztekin, Yargılamanın Çabuklaştırılması ile Adaletin Bir an Önce Gerçekleştirilmesi için Çareler, İBD 1984, s. 3, s. 425.

Tosuner Mehmet, "Türkiye'de 1994 Mali Bunalımı ve Vergi Reform İhtiyacı" Vergi Sorunları Dergisi, 1995, s. 80, s. 80.

Tufan Altan, "Üstadımızın Vergi Mevzuatında Son Yıllarda Yapılan Düzenlemeler Hakkındaki Düşünceleri" Vergi Dünyası, 1995, s. 166, s. 6

Tullio, Benigno di (Çev. Öztekin Tosun), 'Modern infaz sistemindeki reformlar', ATE 1956/13, s. 20.

Tuluay Metin, Milletlerarası  Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Üzerine Düşünceler MHB, 1982, s. 1, sy. 22.

Tunçomağ Kenan, Türk Hukukunda İstihdam GÜvencesi Kanununda Bir Reform İHtiyacı ve Bazı Öneriler, İHİD 1982, s. 1 - 3, sy. 209.

Turkey and the European Community (Report on the Relations between the Republic of Turkey and the European Community Arising from the Ankara Agreement and the Application for membership, MÜ. Avrupa Araştırmaları Dergisi Özel Sayı, 1992, C. 2, s. 1-2.

Türk Ceza Kanunu Öntasarısı ve Basın İstanbul Türkiye Gazeteciler Sendikası 1987

Türk Ceza Kanunu Öntasarısı: İkinci Komisyon Tarafından Yapılan Değerlendirme Sorunda Hazırlanan Metin, Ankara Adalet Bakanlığı, 1989.

Türk Ceza Kanunu Öntasarısının Gerekçesi, Ankara Özbek Matbaası 1987.

Türk Ceza Kanununun Ön Tasarısı, Ankara l987.

Türk Ceza Yasası Öntasarısı Paneli Öntasarısı Üzerine TBB'nin Görüşleri İstanbul Türkiye Barolar Birliği, 1987.

Türk Çalışma Hayatının Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı, Türkiye İŞveren Sendikaları Konfederasyonu İstanbul 1995.

Türk Hikmet Sami, Bir Anayasa Taslağına Karşı Oy Yazısı, AHFM 1991 - 1002, C. 42, s. 1 - 4, s. 5.

Türk Medeni Kanunu Ön Tasarısının İncelenip Değerlendirilmesi VIII. Sempozyum Mukayeseli Hukuk Araştırma ve Uygulama Merkezi İst. 1988.

Türk Sigortacılığının Geliştirilmesi Semineri ve Panel, 22 Eylül 1986 İstanbul Ticaret Odası 1986

Türker Melda, 'Türk Cezaevi  Reformları Master Planı', 1990.

Türkiş İbrahim, 3946 Sayılı Kanun ile GVK'nın 94 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklikler Vergi Sorunları Dergisi, 1994 s. 70 s. 79 - 93.

Türkiye Barolar Birliği; Türk Pozitif Hukukunun Demokratikleştirilmesine ilişkin T.B.B. Öntasarısı ve Raporları, İBD Özel Sayısı 1977, sh.39.

Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyetinin Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkındaki Görüş ve Önerileri, C. II, s. 3-4, s. 165.

Türkoğlu Cemal, 32 Nolu Kararnameye Göre Yeni Kambiyo Rejimimiz, İkt. Mal. C. 36, sy. 355.

Türkoğlu Cemal, 1986 Yılı Kurumlar Vergisi Değişiklikleri, İkt. Mal. C. 32, sy. 409.

Uçar Nurten, "4108 sayılı kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler", Vergi Sorunları Dergisi, 1995, s. 82, s. 66.

Ufacık Mustafa, "Son Vergi Yasalarındaki Değişiklikler Neler Getiriyor", İzmir BD, s. 1, sy. 46.

Ufuk Tahir, Son Değişikliğe Göre Dar Mükellef Kurumlarda Vergileme Rejmi, Vergi Dünyası 1986 s. 55, s. 73.

Uğur İbrahim, Vergi Kanunlarında Yapılan Son Değişiklikler (2970 Sayılı Kanun hk.) Vergi Sorunları Dergisi, 1984, s. 1, s. 61.

Uhlenbruck, 'Zum Diskussionsentwurf eines esetzes zur Reform des Insolvenzrechts', ZRP 88, 471.

Ul Necdet, 3395 Sayılı Kanunun (Süper Emekçilik Kanunu) Sosyal Sigortaya Getirdiği Yeni Hükümler. İş ve Hukuk 1988, s. 186. Yıl: 23.Ocak-Şubat, sy. 4, İş ve Hukuk 1988.Temmuz - Ağustos yıl: 23, s. 189, sy. 4, İş ve Hukuk, 1987, s. 183 Temmuz Ağustos sy. 4, İş ve Hukuk 1987, s. 185, sy. 4.

Ul Necdet, "Toplu İş Sözleşmesi Görev ve Lokavt Kanunda Yeni Hükümler" İş ve Hukuk 1984, s. 162, sy. 4, s. 163, sy. 4, s. 165 sy. 4.

Ulusan İlhan, 'Yeni Türk MK'nu öntasarısında Yeralan İnşaat Hakkına İlişkin Hükümlelrin Değerendirilmesi", İBD, 1987, s.1, s. 21 vd.

Ulusan İlhan, TMK Öntasarısında Kişilik Haklarının Korunmasına İlişkin Hükümlerin değerlendirilmesi İBD, 1985, s. 4, S. 888.

Umar Bilge, Yeni Bir Eski Eserler Kanunu Metni Önerisi ve Gerekçesi Prof. Dr. Muhittin Alam Armağanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Yıl 2, s. 2, İzmir 1983.

United Nations Office at Vienna Centre for Social Development and Humanitarian Affairs, Compendium of United Nations Standards And Norms In Crime Prevention and Criminal Justice

United Nations, Social Defence Research Institute, Annual Report, Roma 1988

Ural Engin, 'Çevre Hukukunun Gelişmesi" ABD 1980, s. 3, sy. 359.

US. Department of Justice, Federal Bureau of Prisons, A Judicial Guide to the Bureau of Prisons,

Uyar Talih, İcra ve İflas Yasası Değişikliği, İBD. 1979, s. 2, s. 272 vd.

Uyguner F. Fevzi, 'Adalet Reformu', AD. 1984/1, s. 8.

Uygur Tanju, Anayasa Değişiklikleri Üzerine Bir İnceleme, ABD 1976, s.6, sy. 1037.

Uygur Tanju, Hukuk Yargılama Usulü Yasası'nda Yapılan Son Değişiklikler, ABD 1982, s.1, sy. 16.

Uygur Tanju, "İcra İflas Kanununda 3494 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler", TBBD, 1988, s.3, s. 455 - 469.

Uysal M.S., Gelir Vergisi Tariafesinde Yapılması Gereken Değişiklik  Ne Getirmektedir. Vergi Dünyası 1985, S. 47,s. 50.

Üçüncü Türk Hukuk Kurultayı, Türk Hukuk Devrimi, Bildiriler Düzenleyen: Adalet Bakanlığı Koordinatörlüğü, TBB. Ankara, Adalet Bakanlığı Yayınları, 1981.

Ünal Muharrem, Hukuk Davalarının Uzamasının Nedenleri ve Yargılamada Çabukluğun Sağlanması, ABD 1982, s.6, s. 42.

Ünlü Ahmet Hamdi, Memurların Yargılamasına İlişkin Yasa Tasarısı Üzerine ABD, 1983, s.1, sy. 21.

Ünlü Ahmet, Türk Yapısının Bazı Sorunları, ABD, 1984, s. 1, sy. 8.

Ünü Ahmet Hamdi, Memurların Yargılamasına İlişkin Yasa Tasarısı Üzerine, ABD 1983, s. 1, sy. 21.

Üskül Zafer: Geniş Tabanlı Bir Uzlaşma Arayışı İçin Karşılaştırmalı Anayasa Taslağı ve Anayasa Anketi, 1992 (Yayınyeri yok)

Velidedeoğlu H. Veldet, Türk Medeni Kanunun Dünü ve Bugünü, İzmir BD. 1985, s. 3, sy.3

Vergiler Temyiz Komisyonu Dairelerinin Görev ve Yetkileri Yeniden Belirlendi, İBD 1980, s. 1 - 2, s. 13.

Verhandlungen Des Elften Österreichischen Juristentages Linz 1991, Arbeitskreis, Verwerbarkeit von Äußerungen gegenüber Polizeiorganen in der Hauptverhandlung Wien 1992.

Volkert, 'Referendarausbildung in der Krise', ZRP 90, 46.

Vural Mahmut, "Türk Ticaret Kanununda 599 Sayılı KHK ile Yapılan Değişiklikler" Vergi Dünyası, 1995, s. 169, s. 29.

Walmsley Roy, Developments In The Prison Systems Of Central And Eastern Europe, HEUNI (The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations),  Helsinki 1995

Wasek Andrzej; Zur Problematik der Beziehung zwischen Strafrecht und Moral, ZStW  99 (1987) Heft 2 (FY A3)

Wassermann R., Zur Prozeßfreude der Bundesbürger, NJW 1995, 1936.

Wassermann Rudolf, Neue Herausforderungen - Alte Antworten? In Der Kriminalpolitik Muss Vieles Anders Werden Vortrag Fuer Die Fachtagung Des Justizministeriums Nordrhein - Westfalen Ueber Rechtssextremismus und Fremdenfeindlichkeit Am 22.9.1993 in Duesseldorf Kriminalistik 1993, 47 12, s. 746, 748 - 754.

Wassermann, "Welche Maßnahmen empfehlen sich auch im Hinblick auf den Wettbewerb zwischen Juristen aus den EG-Staaten- zur Verkürzung und Straffung der Juristenausbildung?", NJW 90, 1877.

Weidinger, 'Reform der Juristenausbildung-Wenig Neunes für die Verwaltung?', BayVerwB. 84, 612.

Weigend, 'Das Opferschutzgesetz-kleine Schritte zu welchem Ziel?', NJW 87, 1170.

Weigend, 'Die Reform des polnischen Strafrechts', ZStrW 89 Bd., 101, 421.

Weigend, 'Die Reform des Strafverfahrens', ZStrW 92 Bd. 104, 486.

Weigend, Tenter, Scheifenbaul, Wulfshorst, 'Das Opferschutzgesetz,kleine Schritte zu welchem ziel?, NJW 87, 1170. NJW 88, 1766, MDR 89, 507.

Weik, 'Zum Stand der Reform des Allgemeinen Teils des Criminal Code of Canada', ZStrW 94 Bd. 106, 853.

Weimar, 'Der Rechtsbrecher im Lichte der Erziehung, Böhlau, 1931, 77S.

Werle, 'Aufbau oder Abbau des Rechtsstaats', JZ 91, 789.

Werle, 'Auflockerung' des Verfahrensrechts in Strafverfahren', ZRP 85, 1.

Werle, 'Zur Reform des Strafrechts in der NS-Zeit", NJW 88, 2865.

Werner,  'Neuregelung der notwendigen Verteidigung für taube, stumme und blinde Beschuldigte',  NStZ 88, 346.

Woehrling, 'Die Reform desVerwaltungsrechtsschutzes in Frankreich aus d er Sicht der erstinstanzlichen Gerichte', VBlBW 94, 225.

Wolter Jürgen, 'Strafverfahrensrecht und Strafprozessreform', GA 2/l985, 49.

Wolter, 'Freiheitlicher Strafprozeß, vorbeugende Straftatenbekämpfung und Verfassungsschutz.", StrVert 89, 358.

Wolter, 'Informelle Erledigungsarten und summarische Verfahren bei geringfügiger und minderschwerer Kriminalität', GA 89, 397.

Wolter, 'Strafverfahrensrecht und Strafprozeßreform', GA 85, 49.

Yahşi Cahit, "Tutuklamaya İlişkin Yeni Düzenleme ve Uygulamanın Düşündürdükleri, ABD, 1993, s. 4, sy. 581

Yargı Reformu ve Yargının Hızlandırılması, Panel, İzmir BD. 1995, s.2, sy. 88

Yavuz Cevdet, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Öntasarısı Hakkında Düşünceler, Marmara Ünv. Hukuk FAk. Araştırmalar Dergisi, C.7, s. 1- 3, 1992 - 93, sy. 259.

Yavuzer Haluk, Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasarısının Getireceği Yenilikler ve Ülkemizde Çocuk Suçluuğu Sorunu, İÜHGM. 1977, s.1 - 4, c. XLIII. Ord.Prof. Dr. Charles CROZAT'ya Armağan

Yayla Yıldızhan, Yeni Türk Anayasası Hazırlanırken, İHİD Ağustos 1981, s. 2, sy. 83.

Yazıcı Mehmet, Yeminli Muhasebecilik ve Denetçilik Mesleği ve Bu Mesleği Yasal Düzene Kavuşturma Gereği, MÜ. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1985, c.2, s. 2, s. 43.

Yazıcıoğlu R. Yılmaz, İtalyan Avukatlık Kanunu Tasarısı, Argumentum 1992, s. 27, s. 438.

Yeni vergiler yasa tasarısı ve vergi güvenlik önlemleri semineri, İstanbul: Kamu Maliyesi Enstitüsü, 1980.

Yenisey F. (Çeviren), 'l2. Milletlerarası Ceza Hukuku, Hamburg Kongresi Kararları',   MHB l982, sy. 2, sh. 56 (ayrıca yayımlandığı yer: Yenisey F.,Milletlerarası Ceza Hukuku Mevzuatı, İstanbul l988, Ek 90)

Yenisey F. (çeviren), 'Musterentwurf Eınes Eınheıtlıchen Polızeıgesetzes' (Polis Kanunu Tasarısı); yayımlandığı yer: İçel / Yenisey,  Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları,  2. bası İst. l989. sayfa ll4.

Yenisey F. Über Dıe Notwendıgkeit Der Kontrolle Der Tatsaechlıchen Feststellungen ım Strafverfahren: "die Berufung", İstanbul 1978

Yenisey F.,  'Alkol Kullanılmasının Ceza Hukuku Yönünden Sonuçları', Bursa Barosu Dergisi, yıl, 7, sy.l8, Haziran 1983 sh.l-4.

Yenisey F., 'Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve  Tekrar Kabülü Sorunu', İstanbul l979.

Yenisey F., 'Uyuşturucu Maddeler Sorununun Ceza Hukuku Yönü', Dicle Ü.H.F.D. 1983, c.1.sy 1.

Yenisey F., (Çeviren), 'StP0 l979, Federal Alman Ceza Muhakemesi Kanunu',  Ankara l979.

Yenisey Feridun (1982) Milletlerarası Adli Yardımlaşma Konusunda Yeni Gelişmeler ve "İade ve Adli Yardımlaşma Konusunda Avusturya Kanunu", İstanbul.

Yenisey Feridun, 'Ceza Yargılamasında ve Adli Teşkilâtta Cumhuriyet Öncesi Durum ve Cumhuriyet'ten Sonraki Gelişmeler', Doğumunun 100. yılında Atatürk Sempozyumu, Atatürk İlkeleri ve Ceza Hukuku' (15-18 Aralık 1981), ist. 1983, s. 39-65.

Yenisey Feridun, 'Çocuk ve Küçük Sanıkların Muhakemesinde Yeni Eğilimler ve İnsan Hakları Sorunu', Yayımlandığı Yer: Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, İstanbul 1993, Sh. 277.

Yenisey Feridun, 'Die Entwicklung im türkischen Strafrecht von 1960 bis 1983',  ZStW 96 (1984) Heft 1, S. 212.

Yenisey Feridun, 'Juvenile Delinquency in Turkey', Yayımlandığı yer: Messmer/Otto (Hrsg.), Restorative Justice on Trial, Kluwer Academic Publishers, Dortrecht, Boston, London 1992, sh. 409-415.

Yenisey Feridun, 'Milletlerarası Ceza Hukuku, Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri ve Mevzuatı', İstanbul 1988.

Yenisey Feridun, 'Önleme Tedbirlerinde Kollugun Yetkileri', Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi, C. I, l978, no.l, sh.49.

Yenisey Feridun, 'Suçluların Geriverilmesi ve Ceza İşlerinde Adli Yardımlaşma hakkında Avusturya Kanununun Tercümesi', Adalet Dergisi Yıl, l972,  Temmuz-Ağustos  l98l, sy.4, sh. 590.

Yenisey Feridun, 'The Relation  Between the Organisation of the Judicature and Criminal Procedure', AİDP Natıonal Report  on Topic III, 1987.

Yenisey Feridun, 'Türk Ceza Hukukunun 24 Yılı, 1960-1984', İHFM 1984 L, Sa. 1-4, s. 291- 318

Yenisey Feridun, 'Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku, Duruşma ve Kanunyolları', 2. Baskı, İstanbul 1990.

Yenisey Feridun, 'Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku, Hazırlık Soruşturması ve Polis', Beta Yayınevi, 3. Bası, İstanbul 1993.

Yenisey Feridun, 'Vorläufige Festnahme und Polizeihaft im türkischen Strafverfahrensrecht', in: Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvollzug, Waiting for Trial, Herausgegeben von, Frieder Dünkel/Jon Vagg, Kriminologische Forschungsberichte. Max - Planck - Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg i.Br. 1994.  2. Halbband, S. 729- 747.

Yenisey Feridun, 'Yurt Dışında İşlenen Suçlar', MHB Yıl 7 sy 1, 1987, sh47.

Yenisey Feridun, (Kitap İncelemesi) Suçların Azaltılması ve Ceza Hukuku, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 68, Sayı 10, 11, 12. 1994, S. 376 - 388.

Yenisey Feridun, Ceza Hukuku Reformu,  İ.Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu Yıllığı, I, 1988, s. 202-208.

Yenisey Feridun, Cezada Kanunyolu Reformu, YD. Özel Sayı, c.15, Ocak EKİM 1989/1-4, S. 94-116

Yenisey Feridun, CMUK EKi 3842 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Zabıtayı İlgilendiren Maddeler, İstanbul 1993.

Yenisey Feridun, Çocuk ve Küçük Sanıkların Muhakemesinde Yeni Eğilimler ve İnsan Hakları Sorunu, Yayınlandığı yer: Facultatis Decima Anniversaria, M.Ü. Hukuk Fakültesi 10. Yılı Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu, İstanbul 1993, S. 277 - 283.

Yenisey Feridun, Fundamentals of Turkish Criminal Law and Criminal Procedure Law, in: International Encyclopaedia of Laws, Criminal Law, Kluwer Law and Taxation Pablishers, Deventer. Boston. 1995.

Yenisey Feridun, Hukuka Aykırı Deliller, Polis Dergisi, 1995 Yıl 1, Sayı 1. S. 17-35.

Yenisey Feridun, İnsan Hakları (Sanığın Hakları ve Polisin Yetkileri), 2. Baskı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara 1994. (112 sayfa)

Yenisey Feridun, İnsan Hakları Açısından Arama, Elkoyma, Yakalama ve İfade Alma, AÜ. SBF. Yayınları No. 12, Ankara 1995.

Yenisey Feridun, Sanık Haklarının Anayasa Mahkemesi Tarafından Korunması, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesi'nin 33. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen Sempozyumda Sunulan Bildiriler, Ankara 1995, S.121 - 137.

Yenisey Feridun; ‘Yasak Yöntemlerle ve Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilen Deliller’, Yayınlandığı Yer: Vural Savaş/Mollamahmutoğlu Sadık, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Yorumu, 1. Cilt Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995, S. 1214-1239.

Yenisey Feridun; Die rechtliche Stellung des im Ausland straffaellig gewordenen Türken in der Türkei, in: InfAuslR 4/1988, S.125.

Yenisey, F. und Tellenbach, S. (1980) 'Symposion zum 50. Jahrestag der Einführung der deutschen StPO in der Türkei vom 22.-25.10.1979 in İstanbul', ZStW 92,1081-1093.

Yenisey, F. und Tellenbach, S. (1985), "Zur strafrechtlichen Entwicklung in der Türkei", JZ 8, 378-380.

Yıldırım Turan, İdari Yargılama Usulü Kanunundaki Son Değişiklikler, MÜ. Hukuk Fak. Araştırmaları, 1994, c.8, s. 1-3, sy. 101.

Yıldız Murat, 4008 Sayılı Kanun ile Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler Vergi Sorunları Dergisi, 1994, s. 75, s. 88

Yılmaz Nuri, Değişen Vergi Yasaları Karşısında Avukatların Yükümülük ve Sorumlulukları, İzmir BD. 1986 2, s. 55.

Yılmaz Orhan, Usuldeki Son Değişiklikten Sonra Assliye Mahkemelerinde Yargılama Usulü ABD, 1986, s. 5, sy. 681.

Yiğitoğlu İzzet, Karakol Komutanının El Kitabı (İç Güvenlik Birliklerinde), J. Gn. K. lığı Basımevi, Ankara 1985.

Yurtcan Erdener, CMUK 1992 Değişiklikleri İBD 1992, s. 4, s. 870.

Yüce Tufan Turhan, 'Alman - Türk Ceza Muhakemeleri Usulünün Umumi Prensipleri', AD. 1960/9, s. 635-646.

Yüce Tufan Turhan, Hürriyeti bağlayıcı  ceza ve suçlunun terbiyesi meselesi, AD. 1961/9-10, s. 927-935

Yüce Tufan Turhan, Hürriyeti bağlayıcı ceza ve suçlunun terbiyesi meselesi, AD. 1961/9-10, s. 927-935.

Yüce Tufan Turhan, Para Cezalarında yeni düşünce ve sistemler ve Türk para cezaları sistemi. AD. 1957/7, s. 662-671

Yüce Tufan Turhan, Türk Ceza Kanunu projesi üzerinde ve bu vesile ile yeni Alman Ceza Kanunu proje çalışmaları hakkında tetkikler, AD. 1958/7-8,  s. 460-469

Yüce Turhan Tufan, Hürriyeti bağlayıcı ceza ve suçlunun terbiyesi meselesi, AD. 1961/9-10, 927-935

Yüce Turhan Turan, 'Sanığın savunması ve Korunması Açısından Ceza Soruşturmasının Ümanist İlkeleri', Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1988/1, Sh. 156.

Yüce, Türk-Alman Hukukunda Tevkif ve Tevkif Sebepleri, AdD. l96l, sy.5

Yücel M. Tören, 'Ceza Adaleti' YD c.18, s.1-2, 1992 s. 60-100

Yücel M. Tören, 'Ceza Davalarında Talik Nedenleri', in: Adalet Bülteni, Yıl 2, Sayı 3, Ocak 1994, sh.45.

Yücel M. Tören, 'Çocuk Yargılamasında Sık Karşılaşılan Suçlar ve Son Tedbir Müesseseleri ve Uzmanları Rolü,  İstanbul Barosu Dergisi, (Çocuk Hukuku ve Çocuk Yargılaması Hukuk Semineri, 16 - 17 Eylül 1994 İstanbul) Ocak, Şubat, Mart 1995, Cilt 69, Sayı 1, 2, 3. İstanbul.

"Yücel M.T.; Ceza Adaleti Sisteminin Sadeleştirilmesi ve Etkinleştirilmesi, AdD l987/5 sh. l23"

Yücel M.T.; Çocuk Suçluluğu ve Mahkemeler, Türkiye'de Çocuğun Durumu, 1990 ların Çocuk Politikası Kongresi, Ankara 1990

Yücel M.T.; Çocuk Suçluluğu ve Mahkemeler, Türkiye'de Çocuğun Durumu, 1990 ların Çocuk Politikası Kongresi, Ankara 1990

Yücel M.T.; Çocuk Suçluluğu ve Mahkemeler, Türkiye'de Çocuğun Durumu, 1990 ların Çocuk Politikası Kongresi, Ankara 1990

Yücel M.T.; Çocuk Suçluluğu ve Mahkemeler, Türkiye'de Çocuğun Durumu, 1990 ların Çocuk Politikası Kongresi, Ankara 1990

"Yücel M.T.; Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Alternatifler, Dünyadaki Görünüm, AdD l987/l sh. 95"

"Yücel M.T.; Japon Ceza Adaleti Sistemi, YD l985/l-2, sh. 5l"

Yücel Mustaf Tören, 'Kamu Davası Açılmasında Takdirilik İlkesi, Japonya Modeli', YD Ekim 1992, Sy.4, Sh. 476.

Yücel Mustafa T, "Ceza Adaleti", YD, (l-2), l992, 60-l00.

Yücel Mustafa T.  (1971) Kriminolojik Notlar, Ankara

Yücel Mustafa T. , Ceza İnfaz kurumlarındaki gerilim ve seçenek yaptırımlar, AD. c. 68, 1977, sa. 5-6, s. 325- 336

Yücel Mustafa T. - Adalet Kavramı, ABD. 1969/5, s. 835- 837

Yücel Mustafa T. ; 'Tutuklama- Uluslararası Bir Yaklaşım', AD. S.2, (Mart-Nisan l988), S. l64-l78.

Yücel Mustafa T. Ceza adalet sisteminin sadeleştirilmesi ve etkinleştirilmesi, AD. 1987/5, s. 123/5, s. 123- 138

Yücel Mustafa T. Fransız Cezaevleri, AD. 1986/6, s. 139, 148

Yücel Mustafa T., 'İngiltere ve Gal'da aile birliğinin muhafazası, çocuk suçluluğu ve korunmaya muhtaç çocuklara yönelinmiş sosyal nitelikte ferdi önleme tedbir ve metodları', Sosyal hizmet, C. III, 1968/2, s. 11-17

Yücel Mustafa T., Amerikan ceza adaleti ve infaz sistemi üzerine notlar, TİD. 1972/334, s. 71-80

Yücel Mustafa T., Amerikan ceza adaleti ve infaz sistemi üzerine notlar, TİD. 1972/334, s. 71-80

Yücel Mustafa T., "Ceza Adaleti Sisteminde Koordinasyon", YD (l-2), l988, 3l-41.

Yücel Mustafa T., Ceza adaletinin tesirliliği, AD. 1968/9-10, s. 497-500

Yücel Mustafa T., Ceza İnfaz sistemindeki kavram paketlerinin irdelenmesi "insancıl bir yaklaşım", AD. C.66,  1975, SA. 3-4, S. 348-358

Yücel Mustafa T., Hürriyeti Bağlayıcı cezalara seçenek yaptırım ve önlemler, YD. c.3, 1977, sa. 2, s. 29-38

Yücel Mustafa T., İnfaz Hukukundaki Paradoksal Gelişmeler, ABD. c.34, 1977, sa. 6, s. 1044- 1050

Yücel Mustafa T., "İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Savcılık Kurumu", YD (1-4), 1989, 645-649.

Yücel Mustafa T., Kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaya hükümlü yetişkin suçluların tretman stratejisi, ABD., 32, 1975, sa.6, s. 847-853

Yücel Mustafa T., Mahkumların sınıflandırılması ve suçlu değer sisteminin değiştirilmemsi, ABD. 1964/6, s. 639- 644

Yücel Mustafa T., Suç Problemine felsefi bir bakış ve ceza adaletinin tesirliliği ABD. 1969/1, s. 16- 19

Yücel Mustafa T., Suç ve ceza adaleti üzerine düşünceler, Forum 1966/9, s. 9-10

Yücel Mustafa T., Suçluluğun önlenmesinde gerçekçi yaklaşımlar, AD., c. 67, 1976, sa.1-2, s. 50 - 65

Yücel Mustafa T., Türkiye'de Hukukun Etkinliği, Yargıtay Dergisi, C. 21 Ekim 1995, s.4

Yücel Mustafa T.,  Uyuşturucu madde ve ilaca bağımlığın ceza infaz tretman yönleri,  TİD. 1971/328, s. 197-207

"Yücel Mustafa T.; Adalet Sisteminde Yapısal Analiz, AD Yıl 81, Sayı 6, Ankara 1990 (Ayrı Bası) FY"

"Yücel  Mustafa T.; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Tutukluluk Hakkındaki R (80) 11 sayılı Tavsiyesi , AD 1982, sy.1-2, sh. 171 (FK 38)"

Yücel Mustafa T.; Hukuk Mahkemelerinin Artan İş Yükünü Önleyici ve Azaltıcı Tedbirler, AD Mayıs-Haziran 1988.

Yücel Mustafa Tören 'Adalet Sisteminde Yapısal Analiz Üzerine Bir İnceleme" Adalet Dergisi, 81, 6, 25-52.

Yücel Mustafa Tören, 'Adaletin Gerçekleştirilmesini Geliştirici Hukuk Usulü İlkeleri" Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 6,1, 81-89, 1993.

Yücel Mustafa Tören, 'Adaletsizlik Duygusu' Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 5,4, 546-554, 1992

Yücel Mustafa Tören, 'Ceza Adaleti Sisteminin Sadeleştirilmesi ve Etkinleştirilmesi" Adalet Dergisi, 78, 5, 123-138, 1987.

Yücel Mustafa Tören, 'Ceza Adaletinde Tanık' Türkiye Barolar Birliği, 5,4, 546-554, 1992.

Yücel Mustafa Tören, 'Ceza Adaletinde Tanık', YD ' XX (4), l994.

Yücel Mustafa Tören, 'Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Kullanımında Ekonomi ve Alternatifler' Adalet Dergisi, 80,2, 129-137, 1989

Yücel Mustafa Tören, 'Türkiye'de Hukukun Etkinliği" Yargıtay Dergisi 21,4, 381-394, 1995.

Yücel Mustafa Tören, Adalet Psikolojisi, Ankara, 1995.

Yücel Mustafa Tören, Adalet Sisteminde Yapısal Analiz Üzerine Bir İnceleme, Adalet ergisi, 1990, s.6, s. 25.

Yücel Mustafa Tören, Ceza Adalet Sisteminin Sadeleştirilmesi ve Etkinleştirilmesi, Adalet Dergisi 1987, s.5, s. 123.

Yücel Mustafa Tören, Ceza Adaleti Yönetiminde Değişim Anatomisi, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 84, 29-47, 1994.

Yücel Mustafa Tören, "Ceza Adaletinde Tanık' Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 7, 1, 100-106, 1994.

Yücel Mustafa Tören, "Ceza Adaletinde Tanık' Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı. 1,  1993

Yücel Mustafa Tören, "Ceza Yargılaması, Makul Süre-Verimlilik ve Etkinlik" Yargıtay Dergisi, 20, 1-2, 67-79, 1994.

Yücel Mustafa Tören, "Ceza Yargılaması;Makul Süre-Verimlilik ve Etkinlik", YD XX (l-2), l994, 67-79.

Yücel Mustafa Tören, "Çocuk Yargılamasında Sık Karşılaşılan Suçlar ve Son İstatistikler" İstanbul Barosu Dergisi 69, 1 -2-3, 111-120, 1995.

Yücel Mustafa Tören, Devlet Güvenlik Mahkemeleri', Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 83, 14-21, 1994.

Yücel Mustafa Tören, "Japon Ceza Adaleti Sistemi", YD (1-2), l985, 50-79.

Yücel Mustafa Tören, "Kamu Davası Açılmasında Takdirilik İlkesi:Japonya Modeli", YD (4), l992, 476-485.

Yücel Mustafa Tören, Kriminoloji, Ankara 1986

Yücel Mustafa Tören, Nezaret Altında Bulundurma İngiltere Örneği ABD, 1992, s. 1, s. 15.

Yücel Mustafa Tören, Suç ve  Ceza Anatomisi, Ankara 1973.

Yücel Mustafa Tören, "Suçlulukla Mücadelede Halkın İşbirliği' Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, 87, 17-26, 1995.

Yücel Mustafa Tören, Suçlulukla Mücadelede Halkın İşbirliği, Türkiye Noterler Birliği, Hukuk Dergisi, s. 87, 15 Ağustos 1995

Yücel Mustafa Tören, "Yargıtay'da Son On Yıl" Amme İdaresi Dergisi, 27, 2, 79-88, 1994.

Yücel Mustafa, Ceza Siyasetinde Yeni Gelişmeler, ABD., C.33, 1976, sa.4, s. 617-627

Yücel Mustafa, Kefaletle Salıverme ve Adalet Önünde Eşitlik AD. 1966/4, s. 336-338

Yücel Mustafa, Normdan sapma anlayışındaki değişimler ve ceza siyaseti yönünden sonuçları, AD. 1972/12, s. 882- 889

Yücel Mustafa; Fransa ve İsviçre'de Cezaların İnfazı, AdD 1986/6,142.

Yücel Mustafa; Hükümlü ve Tutukluların Tretmanı Hakkında Standart Minimum Kurallar; Adliye Dergisi l974, sy.ll-l2, 93l.

Yücel Mustafa; Tutuklama - Uluslararası Yaklaşım, AD. s.2, l980.

Yücel T. Mustafa, Amerikan Ceza Hukukunda Cezai Mesuliyet ve Akıl Maluliyeti, AD. 1965/5-6, s. 678-687

Yücel T. Mustafa,  Ceza adaleti : Cezanın tayini sorunu, AD. 1968/7-8, s. 440 - 446

Yücel T. Mustafa, Ceza siyasetinde çağdaşlaşma  sorunu, YD., c.1, 1975, Sa. 2, s. 61-66

Yücel T. Mustafa, Cezaların infazında yeni bir ıslah metodu grup tartışması, AD. 1969/1,  26- 31

Yücel T. Mustafa, Hürriyeti Bağlayıcı ceza yaptırımının değerlendirilmesi ve çağdaş yaklaşımlar, YD. 1978, sa. 1-2,  s. 61- 74.

Yücel T. Mustafa, Suçluluğun önlenmesi ve suçluların iyileştirilmesi konusunda üçüncü Birleşmiş Milletler Kongresinden notlar, AD. 1968/3-4, 142, 148

Yücel  T. Mustafa, Şüphecilik ahlâki mesuliyet ve ölüm cezası , AD. 1964/9-12, s. 1014-1017

Yücel T. Mustafa; "İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Savcılık Kurumu, YD ,Özel Sayı c.l5 ,Ocak-Ekim l989, sy. l-4.

Yücel, M. (1990) "Ceza Adaletinde Sistem Yaklaşımı ve Etkinlik", Yayım Yeri Yok

Yücel, M.T.; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Tutukluluk Hakkındaki R (80) 11 Sayılı Tavsiyesi,AdD 1982, Sy 1-2, sh 171

Yücel, M.T.; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere Tutukluluk Hakkındaki R (80) 11 Sayılı Tavsiyesi, AdD 1982, Sy 1-2, sh 171

Yücel, Mustafa T.; Ceza Adaleti Sisteminde Koordinasyon, YD Ocak-Nisan 1988.

Yücel, Mustafa Tören, 1964-1993 yılları arasında yazarın yayınlanmış 15 incelemesi için Bk. “ANKARA BAROSU DİZİNİ 1994- 1993" Ankara Barosu Dergisi, 50, 6, 1062.

Zachariä, 'Die Gebrechen und die Reform des deutschen Strafverfahrens 1846'.

Zacher Hans F. (Çev. Tankut Centel), "Sosyal Hukukun Kanunlaştırılması" İş Hukuku Dergisi, 1991, s. 1- 4, c. 1, sy. 211.

Zevkliler A., 'Tedavi Amaçlı Müdahalelerde Kişilik Hakkına Saldırının Sonuçları', DÜHF, s.l. l983, sh. l-37.

Ziedler  Wolfgang; 'Federal Almanya Raporu', Anayasa Yargısı, 7. Avrupa Anayasa Mahkemeleri Konferansı, Ankara 1987, 39.

Zieher Wolfgang, Das sog. Internationale Strafrecht nach der Reform, Berlin 1977.

Zimring Franklin E. and Frase Richard S., 'The Criminal Justice System', Boston and Toronto, 1980.

Zimring Franklin E.,/Richard S. Frase, The Criminal Justice System Materials on the Administration and Reform of The Criminal Law, Little, Boston and Toronto, 1980

Zürcher, 'Die Prinzipien der Unmittelbarkeit und Mündlichkeit und ihre Anwendung im neuen bernischen Strafverfahren', Bern 1936.

Zvekic Ugljesa, Essays On Crime And Development, United Nations İnterregional Crime and Justice Research Institute, Publication No. 36. Rome July 1990

Zwengel Otto, 'Das Strafverfahren in Deutschland von der Zeit der Carolina bis zum Beginn der Reformbewegung des 19. Jahrh.', Bad Hamburg 1964.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**NOT: Bu bölümdeki yazı Sayın Prof.Dr. Feridun YENİSEY hocamız tarafından kaynak olarak sağlanmıştır. Kaynak katkılarından dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Sayın Prof.Dr. Feridun YENİSEY hocamıza “ www.feridunyenisey.com ” adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

© www.kriminoloji.com 2002

Sitemize www.kriminoloji.com, hukukcu.net, hukukcu.org veya turkhukuk.net, turkhukuk.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Ana sayfa