www.kriminoloji.com

 

 

 

TÜRKİYE’DE SUÇLU ÇOCUK

 

 

 

 

 

Burada “Türkiye’de Suçlu Çocuk” başlığı altında Hilmi A. Malik’e ait, telif süresi dolmuş olan, kitap yayınlanmıştır. Kitabın kapağında, kitabı tanıtmak amacıyla, şu bilgiler yer almaktadır: “Suçlu çocuk istatistiğinden, cürmün ırsî olup olmadığından; suçluların mücrimlerden tefrikinden; evde ve ailede ahensizlikten; muhitin tesirinden; evlâtlık ve hizmetçi kızlardan; fuhuştan; suçların tefsirinden; patolojik vak’alardan; hapishanelerden; suçlu çocuğun tedavisinden; çocuk mahkemelerinden; müstakbel hapishanelerden ve çocuk evlerinden bahseden memleketimizde ilk ruhî ve içtimaî eserdir.” 

Amacımız; suç konusunda çıkan kitaplardan, dergilerden, yazılardan sizleri haberdar etmek; bilgi evrenine ve Türk kriminolojisine (suç bilimine) katkıda bulunmak ve topluma faydalı olmaktır.

 

 

TÜRKİYE’DE SUÇLU ÇOCUK

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Başlarken

I-                  Cetvel A ve B’lerin tefsiri.

II-               Cürmün kısa tarihçesi.

III-            Vücudun muayenesi ve içtimaî temasların tetkiki.

IV-           Suçluları mücrimlerden tefrik.

V-              Ailede ve evde ahensizlik.

VI-           Ev haricindeki muhit.

VII-        Evlâtlık ve hizmetçi kızlar.

VIII-     Fuhuş ve fuhşa teşvik suçu.

IX-           Suçların tefsiri ve tahlili.

X-              Patolojik vakalar.

XI-           Hapishaneler.

XII-        Suçlu çocuğun tedavisi.

XIII-     Müessese.

XIV-    Çocuk mahkemesi.

XV-       Hapishanelerimiz.

XVI-    Çocuk evleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

© www.kriminoloji.com 2002

Sitemize www.kriminoloji.com, hukukcu.net, hukukcu.org veya turkhukuk.net, turkhukuk.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

ANA SAYFA