www.kriminoloji.com

 

 

 

KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

Bu sayfada kriminoloji, suç, suçluluk, mağdur gibi çeşitli konuları doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren ve insanı tanımaya yönelik kütüphanemdeki bazı Türkçe kaynakları paylaşmak istiyorum. Takdir edersiniz ki, bu listede suç ile ilgili tüm kaynakların bulunması mümkün değil. Yayınevleri, akademisyenler, araştırmacılar ve bu alana ilgi duyanlar listede muhakkak olması gerektiğini düşündüğü kaynakları iletişim sayfamızdaki e-posta kanalı ile bildirebilirler.

 

 

 

YAYIN ADI

YAZARI

YAYINCI

 

Kriminoloji

Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer

Beta Basım Yayım

 

Kriminoloji

Prof.Dr. Timur Demirbaş

Seçkin Yayıncılık

 

Kriminoloji

Prof.Dr. R. Füsun Sokulu-Akıncı

Beta Basım Yayım

 

Kriminoloji

Prof.Dr. Mustafa Tören Yücel

Umut Vakfı-Beta Basım

 

Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri)

Prof.Dr. Doğan Soyaslan

Yetkin Yayınları

 

Kriminoloji

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

Bizim Büro Basımevi

 

Kriminoloji – Suç ve Ceza

Dr. Mustafa Tören Yücel

-

 

Kriminoloji

Prof.Dr. M. Emin Artuk

Yrd.Doç.Dr. M. Emin Alşahin

Adalet Yayınevi

 

Kriminoloji

Editörler:

M. Alper Sözer

Ercan Balcıoğlu

Nobel Yayıncılık

 

Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar

Prof.Dr. Oğuz Polat

Seçkin Yayıncılık

 

Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi

Doç.Dr. Mustafa Tören Yücel

T.B.B.-Şen Matbaa

 

Criminologia “Suç, Suçlu ve Ceza”

Prof.Dr. Baron Rafaele Garofalo

Nurgök Matbaası

 

Kriminoloji

Georges Picca

İletişim Yayınları

 

Genel Kriminoloji ve Adalet Psikolojisi

Hüsnü Gider

Devrim Matbaası

 

Kriminoloji

Mehmet Ali Sebük

Ankara Matbaa Yeni Cezaevi

 

Kriminoloji

Editör: Yrd.Doç.Dr. Osman Dolu

Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

Karşılaştırmalı Kriminoloji

Gabriel De Tarde

Çev.: Yusuf Vehbi Dalda

Emniyet Genel Müdürlüğü A.P.K.D. Yayınları

 

Kuramsal Kriminoloji Üzerine

E.Emn.Müdürü: Muazzez Şenel

Vali: A. Turhan Şenel

Emniyet Genel Müdürlüğü İDB Yayınları

 

Kriminoloji Yazıları

Yay. Haz. Prof.Dr. Türkan Yalçın Sancar

Savaş Yayınevi

 

Kriminoloji / Suç Teorileri ve Uygulamalar

Editör: Doç.Dr. Ekrem Muş

Karınca Yayınları

 

Hukuk Sosyolojisi / Suç Sosyolojisi / Kriminoloji

Doç.Dr. Hüseyin Bal

-

 

Memleket Kriminolojisi

Mehmet Ali Sebük

Ordu Gürses Basımevi

 

Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları

-

Beta Basım Yayım

 

Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları-II

-

Beta Basım Yayım

 

Marksizm ve Kriminoloji Teorisi

Mark Cowling

Nota Bene Yayınları

 

Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji

Dr. Osman Dolu

Seçkin Yayıncılık

 

Kriminoloji ve İktisat / Suç ve Ceza İktisadı Üzerine İncelemeler

Prof.Dr. Enver Alper Güvel

Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Divan Kitap

 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Cilt: 1, Sayı: 1

-

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü

 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Cilt: 1, Sayı: 2

 

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü

 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Cilt: 2, Sayı: 1-2

-

Adalet Yayınları (İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü)

 

Kriminoloji Dergisi / Ocak-2009

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

Kriminoloji Dergisi / Temmuz-2009

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

Kriminoloji Dergisi / Ocak-2010

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

Kriminoloji Dergisi / Temmuz-2010

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

Kriminoloji Dergisi / Ocak-2011

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

Kriminoloji Dergisi / Temmuz-2011

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

Kriminoloji ve Hukuk Açısından Tedhişçilik

Dr. M. Şükrü Alpaslan

Teknik Yayınları

 

Kriminolojide Kadın Suçluluğunu Açıklayan Yaklaşımlar

Irmak Koruculu

On İki Levha Yayıncılık

 

Kriminolojik Değerlendirmeler Işığında Ceza Hukukunda Fücur (Ensest)

Dr. Efser Erden Tütüncü

On İki Levha Yayıncılık

 

Türkiye’de Suç Trendleri / Tarihsel Kriminolojik Değerlendirme

Can Çalıcı

Legal Yayıncılık

 

Türkiye’de Adam Öldürme Cürmü Mahkûmları Hakkında Kriminolojik İstatistik

-

İstanbul Üniversitesi Türk Kriminoloji Enstitüsü Yayınları

 

894 İntihar Hadisesi Hakkında Kriminolojik Anket

-

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü Yayınları

 

974 Suçlu Çocuk Hakkında Kriminolojik Anket

-

İstanbul Üniversitesi Türk Kriminoloji Enstitüsü Yayınları

 

1000 Mükerrir Suçlu Hakkında Kriminolojik Anket

-

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları

 

Suçlu Çocuklar Hakkında Kriminolojik Araştırma (1945-1958)

-

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü

 

Suç ve Ceza (2008-2011) (Ceza Hukuku Dergisi)

-

Beta Yayınları (Türk Ceza Hukuku Derneği)

 

Ceza Hukuku Dergisi (2006-20..)

-

Seçkin Yayıncılık

 

Viktimoloji (Mağdurbilim)

Prof.Dr. Füsun Sokulu-Akıncı

Beta Basım Yayım

 

Viktimoloji (Mağdurbilim)

Doç.Dr. Ahmet Polat

Legal Yayıncılık

 

Suç Mağdurları

Doç.Dr. Halil İbrahim Bahar

Adalet Yayınevi

 

Mağdurlar ve Suçlular

Prof.Dr. Zahir Kızmaz

HEGEM Yayınları

 

Adli Psikiyatri

Dr. Hüseyin Soysal

Özgür Yayınları

 

Adli Psikiyatri

Prof.Dr. Salih Yaşar Özden

Nobel Yayıncılık

 

Adli Psikiyatri ve Hukuk

Doç.Dr. Mazlum Çöpür

Ed.: Muzaffer Şahin

Nobel Yayıncılık

 

Adalet Psikolojisi

Doç.Dr. Mustafa Tören Yücel

Başkent Matbaası

 

Adalet Psikolojisi

Prof.Dr. Faruk Erem

Sevinç Matbaası

 

Adalet Psikolojisi

Prof.Dr. Yasemin Işıktaç

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

 

Adalet Sosyolojisi

Dr. Mustafa Tören Yücel

-

 

Adli Psikolojiye Giriş

Prof.Dr. Oğuz Polat

Seçkin Yayıncılık

 

Adli Psikoloji ve Suç Psikolojisine Giriş

Dennis Howitt

Çeviri Editörleri:

Dr. Öğr. Üyesi Didem (Yücel) Elitez

Dr. Fulya Giray Sözen

Nobel Yayıncılık

 

Adli Psikoloji

Editörler:

Doç.Dr. Emre Şenol-Durak

Doç.Dr. Mithat Durak

Nobel Yayıncılık

 

Adli Psikolojide Psikolojik Tedavi ve Rehabilitasyon

Editörler:

Doç.Dr. Emre Şenol-Durak

Doç.Dr. Mithat Durak

Nobel Yayıncılık

 

Adli Psikolojik Değerlendirmenin Temelleri

Marc J. Ackerman

Nobel Yayıncılık

 

Adli Psikolojide Profilleme / Katillerin Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Gül Çörüş

Nobel Yayıncılık

 

Adalet Psikolojisi

Cemalettin Gürler

Peron Kitap

 

Suç Sosyolojisi

Prof.Dr. Hüseyin Bal

Fakülte Kitabevi

 

Suç Sosyolojisi (Kavram-Teori-Uygulama)

Doç.Dr. İdris Güçlü

Doç.Dr. Halil Akbaş

Seçkin Yayıncılık

 

Suçun Sosyolojisi / Cezanın Felsefesi

Editörler:

Yrd.Doç.Dr. Güncel Önkal

Yrd.Doç.Dr. Özgür Sarı

Nobel Yayıncılık

 

Suç Sosyolojisine Giriş

Henri Levy - Bruhl

Çev.: Ümit Meriç

Edebiyat Fakültesi Matbaası

 

Suç Sosyolojisi

Editör: Prof.Dr. D. Ali Arslan

Paradigma Akademi

 

Suç Psikolojisi

Prof.Dr. David Canter

İmge Kitabevi

 

Suçlu Psikolojisi (Suç Öncesi ve Sonrası)

İzzet Durak

Karahan Kitabevi

 

Psikopatoloji ve Suç

Doç.Dr. Hatice Demirbaş

Nobel Yayıncılık

 

Suç ve Ceza Anatomisi

Dr. Mustafa Tören Yücel

Yarı Açık Cezaevi Matbaası

 

Disiplinlerarası Suç ve Suçluluk Çalışmaları (1923-2015) (Sosyal Hizmet Perspektifinde Bibliyografik Bir Değerlendirme)

Ömer Miraç Yaman

Burak Acar

Bir Yayıncılık

 

Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale

Editörler:

Yrd.Doç.Dr. Didem Yücel

Yrd.Doç.Dr. M. Burak Gönültaş

Nobel Yayıncılık

 

Türkiye’de Suçlular (Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri)

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

Semih Ofset Matbaacılık

 

Suçla Mücadele Bağlamında Türkiye’de Aile İçi Şiddet (Ülke Çapında Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araştırması ve Değerlendirmesi)

-

Beta Basım Yayım

 

Suç Sebeplendirme Yaklaşımları

Editörler:

Doç.Dr. E. Selcen Darçın

Doç.Dr. Murat Darçın

Nobel Yayıncılık

 

Çocuk Suçluluğu

Clemens Barlollas

Frank Schmalleger

Nobel Yayıncılık

 

Uluslararası Sözleşmelerdeki İlkeler Açısından Çocuk Suçluluğu ile Mücadelede Kurumsal Yaklaşım

Dr. Handan Yokuş Sevük

Beta Basım Yayım

 

Çocuk Suçluluğu

Paul Lutz

Ankara Yeni Cezaevi Matbaası

 

Çocuk Suç ve Sokak / Sokakta Yaşayan, Suç İşleyen ve Suça Maruz Kalan Çocuklar

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları

 

Suça Sürüklenen Çocuk Olmak / Yeni Neslin Suç Deneyimleri

Dr. Öner Solak

Nobel Yayıncılık

 

Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler

Münevver Eryalçın

Veli Duyan

Yeni İnsan Yayınevi

 

Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı-1

Prof.Dr. Oğuz Polat

Seçkin Yayıncılık

 

Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı-2

Prof.Dr. Oğuz Polat

Seçkin Yayıncılık

 

Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım

-

Ankara Üniversitesi Basımevi

 

Çocuk İstismarı / Multidisipliner Yaklaşım

Editörler:

Hakan Aydın

Metin Eken

Nobel Yayıncılık

 

Çocuk ve İstismar

Editörler:

Uzm.Dr. Mehmet Semih Demirbaş

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Erdal

Nobel Yayıncılık

 

Disiplinler Arası İstismar ve İhmal

Editör: Doç.Dr. Emine Eratay

Vize Yayıncılık

 

Çocuk İstismarı: Nedenleri ve Sonuçları

Özcan Kars

Bizim Büro Basım Evi

 

Silinmeyen İzler-Çocuk, Genç ve Engellilerin İstismar ve İhmali

Sedat Topçu

Phoenix Yayınevi

 

Çocuğun Duygusal İstismarı

Editörler:

Doç.Dr. Mustafa Ercengiz

Doç.Dr. Mustafa Savcı

Dr. Erol Uğur

Nobel Yayıncılık

 

Duygusal İstismarı Anlamak

Nesrin Duman

Gece Akademi

 

Başaçıkma Stratejileriyle Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık

Yrd.Doç.Dr. Erkan Yaman

Yüksel Eroğlu

Adem Peker

Kaknüs Yayınları

 

Okulda Zorbalık

Uzm. Berfin Ural

Uzm. Nurcan Özteke

Kök Yayıncılık

 

Okulda Akran İstismarı

Editör:

Dr. Taner Güvenir

Kök Yayıncılık

 

Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı

Hazırlayan:

Prof.Dr. Mücahit Öztürk

Çocuk Vakfı Yayınları

 

Fiziksel İstismar ve Çocuk

Doç.Dr. Neriman Aral

Tek Işık Veb Ofset

 

Fiziksel İstismara Uğramış 10 Yaş Grubu Alt Sosyo-Ekonomik Düzey Çocuklarının Özsaygı Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi

Prof.Dr. Mine Mangır

Arş.Gör. Figen Başar

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları

 

Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali

Prof.Dr. Sezen Zeytinoğlu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

 

Çocuk İstismarı ve İhmali (Çocukların Kötü Muameleden Korunması I. Ulusal Kongresi 12-14 Haziran 1989)

Derleyenler:

Prof.Dr. Esin Konanç

Prof.Dr. İpek Gürkaynak

Prof.Dr. Ayten Egemen

Gözde Repro Ofset

 

2. Uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu (08-10 Mayıs 2008)

-

-

 

Çocuk ve Ergene Yönelik Şiddetin Önlenmesi / 15-16 Mayıs 2006 Sempozyum

-

AEM Kitap

 

Şiddetin Kökünü Kazımak / Özgün Bir Model

Dr. Münevver Mertoğlu

PEGEM Akademi

 

Suç İşlemenin Sebepleri

Cesare Lombroso

Çev.: Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak

Aydın Güler Kitabevi

 

Suçlu İnsan

Cesare Lombroso

Çev.: İsmail Hakkı Yılmaz

Albaraka Yayınları

 

Kentleşme ve Suç

Dr. Serkan Gölbaşı

XII Levha Yayıncılık

 

Toplumbilim Dergisi - Kent ve Suç Özel Sayısı (Sayı 23 / Aralık 2008)

-

Önsöz Basım Yayıncılık

 

Psikoloji Açısından Suçluluk Sorunu ve Psikososyolojik İzahı Denemesi

Doç.Dr. Selmin Evrim

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları

 

Suç Önleme (Teori, Pratik ve Değerlendirme)

Yrd.Doç.Dr. M. Alper Sözer

Doç.Dr. Daniel R. Lee

Adalet Yayınevi

 

Suç Önleme

Doç.Dr. Ahmet Polat

Legal Yayıncılık

 

Suç Önleme Sempozyumu

Editörler:

Sakine Bozdemir

Uğur Argun

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yayınları

 

Suç Önleme Projeleri

Editörler:

Jörg Bässmann

Jürgen Becker

Kathrin Obert

EGM Asayiş Daire Başkanlığı Yayınları

 

Polis, Okullar ve Suçun Önlenmesi: Mevcut Uygulamaların Ön İncelemesi

Margaret Shaw

EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayınları

 

İlham Verici Uygulamalar / Suçun Önlenmesinde Partnerlik Çalışmaları

David C. Hicks

Frantz Denat

Bernard Arsenault

EGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayınları

 

Suçun Ölçümü

Dr. Ahmet Polat

Yrd.Doç.Dr. Serdar Kenan Gül

Legal Yayıncılık

 

Teoride ve Uygulamada Suç Analizi

Balcıoğlu-Darcan-Sünger-Çelik

Gazi Kitabevi

 

Trabzon / Suç Analizi

Ali Osman Öztürk

İber Matbaacılık

 

Ekonomik Kriz, Kapitalizm ve Suç

Dr. İsmet Nezih Abanoz

Legal Yayıncılık

 

Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları

Editör: Doç.Dr. Yasemin Özdek

TODAİE Yayın

 

Suç ve Ceza Ekonomisi

Prof.Dr. Enver Alper Güvel

Roma Yayınları

 

Suçlar ve Cezalar Hakkında

Cesare Beccaria

İmge Kitabevi

 

Şiddet Suçları (Yaklaşımlar ve Trendler)

Editörler:

Dr. Fatih Irmak

Dr. Emirhan Darcan

Adalet Yayınevi

 

Şiddet

Üzeyir Tekin

Orient Yayınları

 

Şiddet

Prof.Dr. Oğuz Polat

Seçkin Yayıncılık

 

Şiddet (Cogito Dergisi, Sayı 6-7)

-

Yapı Kredi Yayınları

 

Şiddet (Doğu Batı Dergisi)

-

Doğu Batı Yayınları

 

Şiddet

Yves Michaud

İletişim Yayınları

 

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Şiddet) C-1, S-1, 2013

-

-

 

Farklı Türleriyle Şiddet ve Şiddeti Önlemeye Yönelik Alternatif Çözümler

Editörler:

Murat Delice

Ali Duman

Yusuf İnci

Musa Karakaya

İrfan Demir

Polis Akademisi Yayınları

 

Şiddeti Yenmek Eğitimle Gelişmek

Ulaş Kaplan

Varlık Yayınları

 

Şiddet Sempozyumu (3 Mart 2007)

-

Türk Tabipleri Birliği Yayınları

 

Biyolojik, Sosyolojik, Psikolojik Açıdan Şiddet

Prof.Dr. Ruhi Yavuz

Prof.Dr. Nevzat Tahran

Doç.Dr. Neşe Kocabaşoğlu

Uz.Dr. B. Mert Savrun

Yüce Yayım

 

Sağlıkta Şiddetin Eczacı ve Eczaneler Yönünden İncelenmesi

Adviye Merve Senkeri

On İki Levha Yayıncılık

 

Sağlık Kurumlarında Şiddet ve Yönetimi

Dr.Öğr.Üy. Nevzat Devebakan

Beta Basım Yayım

 

Akıl Hastalıkları ve Şiddet: Şiddetim İnsanlığımdan, Deliliğimden Değil!

Yrd.Doç.Dr. Psikolog Elif Güneri

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları

 

Şiddetin Keskin Yüzü - Bıçakla İşlenen Suçlar (10 Yıllık Polisiye Verilerin İncelendiği Bir Alan Araştırması)

Murat Delice

Polis Akademisi Yayınları

 

İstanbul’da Şiddet ve Şiddetin Arka Planı

-

İstanbul Ticaret Odası Yayınları

 

Şiddet / Tanımadığın Düşmanı Yenemezsin

Editörler:

Bahar Urhan

Ayşad Güdekli

Gazi Kitabevi

 

Şiddet ve Toplum

Prof.Dr. İbrahim Balcıoğlu

Bilge Yayıncılık

 

Şiddet ve Çocuk

Meryem Bulut

Asil Yayın Dağıtım

 

Çocuk ve Şiddet

Prof.Dr. Oğuz Polat

Der Yayınları

 

Çocuk ve Şiddet Çalıştayı (12 Eylül 2009)

Editör: Prof.Dr. Tülay Erkan

G.M. Matbaacılık

 

Çocuk ve Şiddet: Toplumsal Şiddetin Cenderesinde Çocuklar

Editör: Osman Dolu

Polis Akademisi Yayınları

 

Gençlik ve Şiddet / Toplumsal Alanda Şiddetin Yükselişi

Bekir Kocadaş

Özge Özgür

Mahmut Özbulut

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları

 

Psiko-sosyal Açıdan Çocuk Suçluluğu

Doç.Dr. Halûk Yavuzer

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

 

Çocuk ve Suç

Prof.Dr. Halûk Yavuzer

Remzi Kitabevi

 

Çocuk ve Suç

Prof.Dr. Hüseyin Peker

Çocuk Vakfı Yayınları

 

Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar

Editörler:

Dr. Süleyman Hançerli

Dr. Bilal Sevinç

Dr. Cüneyt Gürer

Muzaffer Cihat Öner

SABEV Yayınları

 

Türkiye’nin Çocuk Mağduriyeti Haritası

Dr. Vahap Özpolat

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Mağdur Çocuğun Dili - İstismar Mağduru Çocuk İfadelerinin “Kriter Bazlı İfade Analizi”

Dr. Alparslan Eyüpoğlu

Gece Kitaplığı

 

Çocuk Suçluluğu (Kavramlar-Kuramlar-Saha Çalışmaları)

Doç.Dr. Hüseyin Bal

Fakülte Kitabevi

 

Suça Giden ve Suç İşleyen Çocuklar

C.Savcısı: Yılmaz Akıncı

Avukat: Tahsin Atakan

Mim Yayınları

 

Türkiye’de Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Alanında Çalışan Kuruluşlar Rehberi

Hazırlayanlar: Dr. Sevgi Usta ve ark.

UNICEF Yayınları

 

Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri Sempozyumu (22-23 Haziran 1983)

Hazırlayan: Doç.Dr. Esin Onur

Ankara Üniversitesi Basımevi

 

Çocuk Suçluluğu

M. Şükrü Tulay

Kültür Matbaası

 

Suçlu Çocuklar Sorunu

Hüsnü Arıcı

Ankara Kızılay Rotary Kulübü Yayınları

 

Suçlu Çocuklar

Dr. Hüseyin Kenan Tunakan

İstanbul Kader Basımevi

 

Suçlu Çocuklarla İlgili Bir İnceleme

Güngör Orhon

Ankara Gürsoy Basımevi

 

Suçlu Çocuklar, Suça İtilme Nedenleri ve Eğitim Yolu İle Korunmaları

-

Yarı Açık Cezaevi Matbaası

 

Türkiye’de Suçlu Çocuk

Hilmi A. Malik

Hakimiyeti Milliye Basımevi

 

Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Hakkında Bir Araştırma

Dr. Feyyaz Gölçüklü

Sevinç Matbaası

 

Suçlu Çocuklar ve İçtimaî ve İktisadî Sebepleri

Dr. Henri Gielb

Kurtuluş Basımevi

 

Çocukları Şiddete Yönelten Risk Faktörleri (Yozgat İli Risk Faktörleri Araştırması)

Hazırlayanlar: Salim Arslan ve ark.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları

 

Eğitim Yoluyla Şiddetin Azaltılması ve Suçun Önlenmesi Genel Projesi Kapsamında Bir İlin Sosyal Risk Haritası

Proje Koordinatörü: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Evden Kaçan Çocuklar Aile Dinamikleri ve Suç / Araştırma ve Çözüm Önerileri

Doç.Dr. Sıddık Ekici

Sentez Yayıncılık

 

Suçlu Kim? (Türkiye’de Çocuk Suçluluğu)

Yrd.Doç.Dr. Sezen Ayan

Ütopya Yayınevi

 

I. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu-Bildiriler “Nedenler ve Önleme Çalışmaları”

-

Tisamat Basım

 

II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu-Bildiriler “Yargı Öncesi ve Yargılama Süreci”

-

Tisamat Basım

 

III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu-Bildiriler “Bakım, Gözetme ve Eğitim”

-

Tisamat Basım

 

Çocuk Suçluluğu / Erzurum İl Merkezi Üzerine Bir Çalışma

Dr. Müjdat Avcı

Gece Kitaplığı Yayınları

 

Ergenlik ve Toplumsal Uyum Sorunları / Erzurum İl Merkezi Üzerine Bir Çalışma

Dr. Müjdat Avcı

Gece Kitaplığı Yayınları

 

Psikolojik ve Ahlaki Açıdan Çocuk Suçluluğu

Prof.Dr. Abdulvahit İmamoğlu

DEM Yayınları

 

Çocuk Suçluluğu ve Aile

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Çocuk Suçluluğu ve Polis

Mustafa Sarpdağ

Ahsen Matbaacılık

 

Eğitim ve Çocuk Suçluluğu

Dr. Handan Attar

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

 

Eğitim Yolunda Şiddet

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Eğitim Yoluyla Şiddetin Azaltılması ve Suçun Önlenmesi Genel Projesi (2003-2023)

-

HEGEM Yayınları

 

Şiddeti Anlamak & Cezaevi Görüşmeleri

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Türkiye’nin Suç Haritası & Çocuk Suçluluğu

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu

-

Marmara Üniversitesi Yayınları

 

“Toplumsal Gelişim Sürecinde Çocuk Suçları” (Tartışmalı Oturum)

-

Akbank Yayınları

 

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi ve Küçük Suçlular Hakkında Tatbiki Gereken Tedbirlere Müteallik Rapor

-

Sulhi Garan Matbaası

 

Çocuklara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması (Parlamenterler İçin Elkitabı 13-2007)

-

UNICEF

 

Öğretmenlere Yönelik Okul Şiddeti

Mustafa Özdere

Çetin Terzi

Cinius Yayınları

 

Okulda Şiddet (Küresel Bir Tehdit)

Eric Debarbieux

İletişim Yayınları

 

Okulda Şiddeti Dönüştürmek

Feridun Balcı

Maya Akademi Yayınları

 

Okullarda Şiddeti Önlemek / Şiddeti Önlemeye Yönelik İlköğretim Programı

Barbara Gasteiger-Klıcpera

Gudrun Klein

İlya İzmir Yayınevi

 

İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz

Prof.Dr. M. Cihat Özönder

Yrd.Doç.Dr. Serdar Sağlam

Dr. Erdal Aksoy

Dr. Şeref Uluocak

Dr. Gökhan V. Köktürk

KÖKSAV Yayınları

 

Sistematik Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlıkla Başetme Psikoeğitim Programı

Dr. Suat Kılıçarslan

Karahan Kitabevi

 

Okullarda Şiddeti Önlemede Bir Yöntem / Çatışma Çözme

Doç.Dr. Asude Bilgin

Ezgi Kitabevi

 

Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu / Çocuk ve Suç

Editör: Prof.Dr. Ş. Şule Erçetin

HEGEM Yayınları

 

Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu

Editör: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Okullarda Şiddet

Doç.Dr. Rüchan Uz

Sentez Yayıncılık

 

Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu / Eğitim ve Şiddet

Editör: Prof.Dr. Ş.Şule Erçetin

HEGEM Yayınları

 

Eğitim ve Şiddet

Editör-Yazar: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Okullarda Şiddet (Lise Öğrencilerinde Şiddet, Saldırganlık ve Dindarlık İlişkisi)

Doç.Dr. Bozkurt Koç

eyazı Yayınları

 

Çıkmaz Sokak: Okulda Şiddet ve Zorbalık

Pınar Koç Yıldırım

Nobel Yayıncılık

 

İşyerinde Şiddet

Editörler:Prof.Dr. Serpil Aytaç

Doç.Dr. Nuran Bayram

Beta Yayınları

 

Küresel Süreçte Medya ve Şiddet

Editör/Yazar: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Bu Ne Şiddet

Dr. Nalan Demirergi

Dr. Cüneyt İşcan

Mahmut T. Öngören

Figen Yanık

Kitle Yayınları

 

Erkekler’de Şiddet Mağduru / Hikayeleriyle Erkeklere Karşı Kadın Şiddeti

Prof.Dr. M. Tevfik Odman

Dr. Lütfiye Odman

Karahan Kitabevi

 

Şiddet Kültürü / Türkiye’nin Suç ve Sosyal Risk Haritası

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Anksiyete Bozuklukları - Kaygı ve Şiddet

Editör: Doç.Dr. Nesrin Dilbaz

Pozitif Matbaacılık

 

Bireysel ve Toplumsal Şiddet

Prof.Dr. Özcan Köknel

Altın Kitaplar Yayınevi

 

Toplumsal Bir Sorun Olarak “Şiddet” (Sempozyum)

-

Eğitim Sen Yayınları

 

Çocuk ve Ergende Şiddet

Doç.Dr. Halil Ekşi

Yrd.Doç.Dr. Erkan Yaman

-

 

Çok Öfkeliyim / Ergenlerde ve Gençlerde Partner Şiddeti

Simel Parlak

Nilgün Canel

Okuyan Us

 

Futbolda Şiddet ve Önlenmesi

-

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yayınları

 

Sevginin ve Şiddetin Kaynağı

Erich Fromm

Payel Yayınevi

 

Antropolojik Açıdan Şiddet

Editör: David Riches

Ayrıntı Yayınevi

 

Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri

Hans Zulliger

Cem Yayınevi

 

Gençlik ve Şiddet

Adem Solak

Nobel Yayıncılık

 

Gençlik ve Şiddet (Toplumsal Alanda Şiddetin Yükselişi)

Dr. Bekir Kocadaş

Dr. Özge Özgür

Mahmut Özbulut

Atatürk Kültür Merkezi Yayını

 

Aile, Okul, Sokak Üçgeninde Gençlik ve Şiddet

Dr. Güney Nair

Nobel Yayıncılık

 

Gençlik Şiddet ve Sosyokültürel Etkenler Çalıştayı / Konya 22-23 Ocak 2016

-

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları

 

İçimizdeki Şiddet / Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri

Derleyen: Fulya Algın Tokmak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

 

Engelli Ailesinde Şiddet

Serdarhan Duru

Veli Duyan

Yeni İnsan Yayınevi

 

Sıradan Şiddet

Aysel Yıldırım

Boyut Kitapları

 

Aile ve Şiddet

Editör: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Aile İçi Şiddet

Editörler:

Dr.Öğr.Üyesi Nilüfer Koçtürk

Prof.Dr. Betül Ulukol

Nobel Yayıncılık

 

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet

Editörler: Funda Kaya / Nadire Özdemir / Gülriz Uygur

Savaş Yayınevi

 

Kadına Yönelik Şiddet Algısı (Kadın ve Erkek Bakış Açılarıyla)

-

Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları

 

Türkiye Kadına Şiddetle Mücadelede Nerede?

Doç.Dr. Hasan Büker

Doç.Dr. Kübra Gültekin

Emel Baykal Benlioğlu

Global Politika ve Strateji

 

Türkiye’de ve Dünyada Kadına Şiddet

Yrd.Doç.Dr. Mücahit Gültekin

Uzm.Psk. Meryem Şahin

SEKAM Yayınları

 

Sınır Bilgisi / Siyasal İktidar, Toplumsal Mekân ve Kadına Yönelik Şiddet

Elif Çelebi / Didem Havlioğlu / Ebru Kayaalp

-

 

Sınır Tanımayan Şiddet (Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu)

Dr. Yakın Ertürk

Metis Yayınları

 

Türkiye’de Aile İçi Şiddet

Doç.Dr. Emine Öztürk

Gece Kitaplığı Yayınları

 

Aile İçi Şiddet (Kadının ve Çocuğun Korunması)

Prof.Dr. Aliye Mavili Aktaş

Elma Yayınevi

 

Aile İçi Şiddet ve Şiddet Ortamında Çocuklar

Dr. Hamdi Kalyoncu

Yediveren Yayınları

 

Kadına, Çocuğa ve Yaşlıya Yönelik Şiddet Üzerine Deneme Yazıları

Editörler:

Dr. Hasan Hüseyin Çalı

Dr. Murat Delice

Dr. Mustafa Özgüler

Polis Akademisi Yayınları

 

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Ümran Sevil

Emre Yanıkkerem

İzmir Güven Kitabevi

 

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması

-

Hacettepe Üniversitesi Yayınları

 

Aile İçi İlişkilerde Kadına Yönelik Şiddet / Türkiye’den Örnekler

Prof.Dr. Faruk Kocacık

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları

 

Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları (Aralık 1993 - Aralık 1994)

-

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları

 

Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet

-

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları

 

Aile İçi Şiddet ve Polis

Editör: Doç.Dr. Serdar Kenan Gül

Polis Akademisi Yayınları

 

Aile ve Şiddet / Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet

Sezer Ayan

Ütopya Yayınları

 

Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

T.C. Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları

 

Toplumsal Cinsiyet ve Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddet

Dr.Öğr.Üy. Veda Bilican Gökkaya

Gece Kitaplığı

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet

Şeref Uluocak

Gökhan Gökulu

Olgun Bilir

Nigar Etizer Karacık

Dilek Özbay

Paradigma Akademi Yayınları

 

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

-

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları

 

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet

Ayşe Gül Altınay

Yeşim Arat

Punto Baskı

 

Kadına Yönelik Şiddet

Haz.: Gülden Bağa - Ayşe Kısmet

AMARGİ Yayınları

 

Kadına Şiddet / Madalyonun Öbür Yüzü

Şadıman Şenbalkan

IQ Yayıncılık

 

Sorularla Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Av. Eray Karınca

Afşaroğlu Matbaası

 

Türkiye’de Engelli Kadına Yönelik Şiddet Raporu (2013-2014)

-

Engelli Kadın Derneği

 

Kadına Yönelik Şiddet ve Başa Çıkma Yöntemleri

-

Şahmaran Kadın Dayanışma ve Araştırma Derneği Yayınları

 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı

-

Kadın Dayanışma Vakfı Yayınları

 

Kadına ve Aile İçi Şiddete Son Vermek İçin Elele

Haz.: Nazan Moroğlu

CM Basım Yayım

 

Kadına Yönelik Cinsel Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı

-

İstanbul Barosu

 

Cinsel Taciz Uçuşta

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çapan Özveren

Nobel Yayıncılık

 

“Nasıl Korunabilirdik?” / Şiddete Uğrayan Kadınlar ve Çocuklar

Ural Nadir

İletişim Yayınları

 

İnsan Hakları Standartlarının Etkili Uygulaması Bağlamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (Sempozyum)

Editör: Dr. Yalçın Şahinkaya

Türkiye Adalet Akademisi Yayınları

 

Kadın Cinayetlerinin İş Yeri Şiddeti Açısından Değerlendirilmesi

Aytül Ayşe Cengiz

Dora Basım Yayın

 

Öldüren Erkek[lik]ler / Eşine Şiddet Uygulamış Cezaevindeki Erkekler

Gizem Çelik

NotaBene Yayınları

 

Suriyeli Sığınmacı Evli Kadınlara ve Türkiye’deki Evli Kadınlara Yönelik Erkek Şiddeti: Kilis Örneği

Feride Vural

Detay Yayıncılık

 

Namus (Suçlar, Paradigmalar ve Kadına Yönelik Şiddet)

Editörler:

Lynn Welchman

Sara Hossain

bgst Yayınları

 

Türkiye’de Töre ve Namus Cinayetleri

Doç.Dr. Mahzar Bağlı

Doç.Dr. Ertan Özensel

Destek Yayınevi

 

“Namus”, “Töre” ve Eril Şiddet (Yargıtay Kararları, Toplumsal Cinsiyet Kuramları…)

Recep Doğan

Ütopya Yayınevi

 

Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Raporu

-

Can Ofset Matbaa

 

Suçlu Kim / KA-MER / “G.Doğu ve D.Anadolu Bölgelerinde ‘Namus’ Adı Altında İşlenen Cinayetler İle İlgili Mücadele…” 2005 Raporu

-

KA-MER

 

Kadın Suçluluğu

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

Seçkin Yayıncılık

 

Kadın Suçluluğu

H. Dilara Ağaoğlu Canay

LegalYayıncılık

 

Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri

Derleyen: Doç.Dr. Betül Yarar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaınları

 

Kadının Suç Serüveni / Kadın Hükümlüler: Cezaevi Öncesi, Cezaevi Süreci ve Tahliye Sonrası

Doç.Dr. Semra Saruç

Nisan Kitabevi

 

Dünyada, Türkiye’de Kadın ve Şiddet

Editörler:

Murat Korkmaz

Emine Demiray

Ümran Sevil

Şengül Hablemitoğlu

Yavuz Taşkıran

Nobel Yayınları

 

Televizyon Kadın ve Şiddet

Derleyen: Nur Betül Çelik

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yayınları

 

Toplumsal İnsanın Evrensel Doğası ve Cinsel Suçlar

Prof.Dr. Cahit Can

Seçkin Yayıncılık

 

Çocuk Cinsel İstismarı / Tanımlar Temel Kavramlar ve Psiko-sosyal Yaklaşımlar

Dr. Bülent Tansel

Karahan Kitabevi

 

100 Soruda “CSÜS ve Cinsel İstismar” Rehberi

Prof.Dr. Oğuz Polat

Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu

Tanzer Gezer

Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği Yayınları

 

Cinsel Şiddet

Alberto Godenzi

Ayrıntı Yayınları

 

Aile İçi Cinsel Tecavüz: Ensest

Prof.Dr. Oğuz Polat

Nokta Kitap

 

Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak

Hazırlayan:

Alanur Çavlin-Bozbeyoğlu

Nüfusbilim Derneği Yayınları

 

Çocuk Pornografisi

Prof.Dr. Oğuz Polat

Nokta Kitap

 

Son Tabu / Çocuklara Karşı Cinsel Suçlar

Gay Search

Sarmal Yayınevi

 

İçe Kanayan Yara - Polis Sorgularıyla Ensest İlişkiler ve Çocuk Tecavüzleri

Önder Şuşoğlu

Alfa Yayınları

 

İstisnai Öyküler / Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Yaşam Öyküleri

Doç.Dr. Yüksek Baykara Acar

Maya Akademi Yayınevi

 

Ailenin Karanlık Yüzü / Ensest

Hazırlayanlar:

Alanur Çavlin

Filiz Kardam

Hanife Aliefendioğlu

Metis Yayınları

 

Kardeşini Doğurmak / Türkiye’de Ensest Gerçeği

Büşra Sanay

Doğan Kitap

 

Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismarı / Ensest ve Pedofili

Prof.Dr. Sedat Topçu

Doruk Yayımcılık

 

Çocuk Cinsel İstismarı / Diyarbakır Örneği

İnan Keser

Karahan Kitabevi

 

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçla Mücadele

Fatma Ayral

Yalın Yayıncılık

 

Türkiye’de Çocuğa Yönelik Cinsel İstismar / Son On Yılda (2008-2018) Medyaya Yansımış Olan Çocuğa Yönelik 500 Cinsel İstismar Vakası Üzerine Bir Araştırma

Dr. Sait Yıldırım

Çizgi Kitabevi

 

Cinsel İstismar

Prof.Dr. Sedat Topçu

Phoenix Yayınevi

 

Popüler Psikiyatri Dergisi Sayı: 72 Mart-Nisan 2013 / Çocuklara Yönelik Cinsel İstismar Belirtileri ve Korunma Yolları

Uzm.Dr. Murat Coşkun

Özel Pedam Sağlık Yayıncılık

 

Ailede Çocuğun İstismarı ve Umutsuzluk

Uzm.Psk.Dan.: Rukiye Yenibaş

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Şirin

Nobel Yayıncılık

 

Sapık Eğilimler ve Suçluluk

Ahmet Arif Kızılyalın

Oya Matbaası

 

Sen Suçlu Değilsin

Wendy Maltz

Beverly Holman

Kuraldışı Yayıncılık

 

Tecavüz (Cinsel Şiddeti Anlamak)

Diana Scully

Metis Yayınları

 

Çağların Değişmeyen Esareti: Fuhuş

Kurtuluş Tayanç Çalışır

Sokak Kitapları Yayıncılık

 

Osmanlı’da Fuhuş / II. Abdülhamid Dönemi’nde Kayıtlı Fuhuş, Devlet ve Modernlik (1876-1909)

Burcu Belli

Tarih Vakfı Yurt Yayınları

 

Eğitim ve Şiddet

Prof.Dr. F. Dilek Gözütok

Gazi Kitabevi

 

Televizyonla Yetişmek (Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma)

Hasan H. Taylan

Çizgi Kitabevi

 

Televizyon Şiddet ve Çözüm Önerileri

-

Can Matbaa

 

Televizyon ve İçimizdeki Şiddet

Doç.Dr. Nilgün Tutal Cheviron

Kırmızı Yayınları

 

Dijital Oyunlarda Şiddet

Deniz Yengin

Beta Yayıncılık

 

Öfke

Dr. Mehmet Şakiroğlu

Postiga Yayınları

 

Göç ve Suç / Çok Boyutlu Bütüncül Bir Bakış

Editörler:

İbrahim Azcan

Dr. Adnan Özdemir

Doç.Dr. Hasan Hüseyin Çalı

Polis Akademisi Yayınları

 

Türkiye’de Suç Korkusu

Şener Uludağ

Osman Dolu

Polis Akademisi Yayınları

 

Suç Korkusu / Türkiye Kentlerinde Bir Alan Araştırması

Esra Banu Sipahi

Çizgi Kitabevi

 

Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve Suç Korkusu

Editörler:

Adem Solak

Öner Solak

HEGEM Yayınları

 

Suçtan Daha Büyük Suç Korkusu (İstanbul’da Bir Alan Araştırması)

Dr. Mehmet Kul

Yeniyüzyıl Yayınları

 

Suçun Vebası Suç Örgütlerinin Anatomisi

Kurtuluş Tayanç Çalışır

Adalet Yayınevi

 

Örgütlü Suçlar ve Yeni Trendler

-

Polis Akademisi Yayınları

 

Organize Suç

-

Asayiş Daire Başkanlığı Yayınları

 

Organize Suç Örgütleri “Mafya”

Yavuz Kahya

Doç.Dr. Necmettin Özerkmen 

Adalet Yayınevi

 

Türkiye’de Mafya Tipi Organize Suçlar

Mahmut Cengiz

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Yayınları

 

Organize Suçlarla Mücadele ve Polis

Editörler:

Aytekin Geleri

Hasan Hüseyin Çevik

Seçkin Yayınları

 

Organize Suç Ekonomisi ve Hukuk Uygulaması

Prof.Dr. Enver Alper Güvel

Roma Yayınları

 

Suç Ekonomisi / Türkiye’de Organize Suçlar ve Organize Suçlarla Mücadele

Dr. Murat Aslan

Siyasal Kitabevi

 

Organize Suçlarla Mücadelede Gizli ve Örtülü Yaklaşımlar

Aytekin Geleri

Hakan İleri

Seçkin Yayınları

 

Küreselleşmenin Karanlık Noktası Organize Suçlar

Doç.Dr. Mahmut Cengiz

Adalet Yayınevi

 

Sınıraşan Organize Suçlar / Kavramlar, Yöntemler, Eğilimler

Editörler:

Oğuzhan Ömer Demir

Bahadır Küçükuysal

Adalet Yayınevi

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ‘98

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ‘99

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2002 Raporu

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Raporu

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2004 Raporu

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlar 2004

-

TADOC - KOM Yayınları

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2006

-

TADOC - KOSMDB Yayınları

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2007

-

TADOC - KOSMDB Yayınları

 

2008 Raporu (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele)

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

2009 Raporu (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele)

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

-

KOSMDB Yayınları

 

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı - Kaçakçılık ve Organize Suç Terimleri

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

Organize Suç Örgütleri Kara Para ve Aklanması

Sedat Güner

Bilgi Yayınevi

 

Suç Ekonomisi ve Terörün Finansmanı

Dr. Önder Yücebaş

Turhan Kitabevi

 

Terör ve Ekonomi

İbrahim Çütçü

Sabiha Akbaş

Beta Yayıncılık

 

Terörizm ile Ekonomik Finansal Göstergeler Arasındaki İlişki (1974-2016)

Dr. Kenan İlarslan

Berikan Yayınevi

 

Terörizm ve İç Karışıklıkların Ekonomik Etkileri (Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Araştırma)

Dr. İbrahim Al

Dr. Osman Murat Telatar

Gazi Kitabevi

 

Terörizm / Kavramlar ve Kuramlar

Gus Martin

Adres Yayınları

 

Sosyolojik Boyutuyla Terörizm

Yrd.Doç.Dr. Hamide Zafer

Beta Basım Yayım

 

Terörün Sosyal Psikolojisi

Editörler:

Murat Sever

Hüseyin Cinoğlu

Oğuzhan Başıbüyük

Polis Akademisi Yayınları

 

Terörün Anatomisi

Prof.Dr. Yılmaz Altuğ

Altın Kitaplar Yayınevi

 

Terör, Şiddet ve Toplum

Editör: Firdevs Gümüşoğlu

Bağlam Yayıncılık

 

Terör ve Toplum

Doç.Dr. Zafer Cirhinlioğlu

Göndoğan Yayınları

 

Terör ve Terörizm

Talip Gül

Ark Kitapları

 

Etnik Terörizmin Psikolojisi

Vamık D. Volkan

Çev.: Prof.Dr. Albdülkadir Çevik, Doç.Dr. Birsen Ceyhun

Başbakanlık Basımevi

 

Kanbağı - Etnik Gururdan Etnik Teröre

Vamık D. Volkan

Bağlam Yayınları

 

Etnik Terör ve Terörle Mücadele Stratejileri / IRA, ETA, TAMİL KAPLANLARI ve PKK

Hüseyin Alptekin

SETA Kitapları

 

Gençlik ve Radikalizm (Terör Örgütlerinde Kimlik İnşa Süreçleri)

Necati Alkan

Karakutu Yayınları

 

Terör Örgütü PKK’da Kimlik İnşası / Serxwebun 1982-2019

Sertaç Canalp Korkmaz

Nobel Yayıncılık

 

Gençlik ve Terörizm (Terör Örgütlerinin Gençliği Kazanmada Kullandığı Yöntemler)

Necati Alkan

TEMUH Dairesi Başkanlığı Yayınları

 

Terör ve Propaganda

Editörler:

Prof.Dr. Abdülkadir Baharçiçek

Prof.Dr. Gökhan Tuncel

Doç.Dr. Osman Ağır

Nobel Yayıncılık

 

Terörizm

Derleyen:

İhsan Bal

USAK Yayınları

 

Terrorism / Türkiye, Avrupa, Amerika

Bilal Sevinç

İrfan Çiftçi

Karınca Yayınları

 

Terörizmin Anatomisi

Muhittin Soyvural

Lazer Ofset Matbaa

 

Türkiye ve Terörizm (Rapor)

-

Türkiye Barolar Birliği Yayınları

 

Terörizm Sorunu ve Türkiye

Sabri Dilmaç

EGM İDB Yayınları

 

Terörizm / Müdahaleden Mücadeleye Devletler ve Radikal Örgütler

Editörler:

Prof.Dr. Hüseyin Bağcı

Dr. Burak Kürkçü

Orion Kitabevi

 

Yeni Nesil Terörizm

Editör: Dr. Muhittin Imıl

Nobel Yayıncılık

 

Terörle Mücadelede Makro ve Mikro Perspektifler

-

Polis Akademisi Yayınları

 

Terörle Mücadele Özel Sayısı (Sayı: 40, Nisan/Mayıs/Haziran 2004)

-

EGM APK Dairesi Başkanlığı Yayınları

 

Dünyadan Örneklerle Terörle Mücadele

İhsan Bal

Süleyman Özeren

USAK Yayınları

 

Uzakdoğudan Yeni Kıtaya Terörle Mücadele

İhsan Bal

Süleyman Özeren

USAK Yayınları

 

Söz Bitmeden / Terörle Mücadelede Önleme Stratejileri

Necati Alkan

USAK Yayınları

 

Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi ve Terörle Mücadele

Erkan Çapar

Adalet Yayınevi

 

Türkiye’de Terörizm-Bildiriler (Dünü, Bugünü, Gelişimi ve Alınması Gereken Tedbirler)

-

Türk Tarih Kurumu

 

Türkiye’deki Anarşi ve Terörün Durumu

-

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Yayınları

 

Türkiye’de Anarşi ve Terörün Sebepleri ve Hedefleri (Konferans)

-

-

 

Türkiye’deki Anarşi ve Terörün Gelişmesi, Sonuçları ve Güvenlik Kuvvetleri ile Önlenmesi

-

Başbakanlık Yayınları

 

Dünyada ve Türkiye’de Terör

(Ekonomik ve Sosyal Yapıya Yansımaları / Konferans / 20-24 Mayıs 2002)

-

T.C. Merkez Bankası Yayınları

 

“Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği” Sempozyumu (23-24 Mart 2006)

-

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Yayınları

 

Küresel Şiddet Siyaset ve Terör

Adem Solak

Nobel Yayınları

 

Tarihi ve Psikolojik Boyutlarıyla Uluslararası Terörizm

Jouni Suistola

Vamık D. Volkan

Pusula Yayınevi

 

A’dan Z’ye Terörizm

Ünal Acar

Kripto Basım Yayım

 

Terörizm

Editör: Prof.Dr. Haydar Çakmak

Platin Yayınları

 

Terörizm İncelemeleri - Teori, Örgütler, Olaylar

Doç.Dr. Ümit Özdağ

Doç.Dr. Osman Metin Öztürk

ASAM Yayınları

 

Dünya’da Terörizm Sözlüğü

Emin Demirel

Renk Sinema Yayıncılık

 

Türkiye’de Terörizm Sözlüğü

Emin Demirel

Renk Sinema Yayıncılık

 

Gri Tehdit Terörizm

Ercan Çitlioğlu

Destek Yayınları

 

Etki Odaklı Hareket - Terör

Doç.Dr. Yaşar Onay

Yeniyüzyıl Yayınları

 

Terörün Gizli Efendileri

Cevdet Saral

Kripto Kitaplar

 

İnsanı, Dünyayı ve Terörizmi Anlamak

Ercan Çitlioğlu

Destek Yayınları

 

Türkiye’nin Güvenliği ve Terörizm

Nurettin Çakır

Korza Yayıncılık

 

Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele

-

Umut Vakfı Yayınları

 

Terörle Mali ve Hukuki Mücadele

Tulga Uyar

Adalet Yayınevi

 

Avrupa Terör Örgütleri ve Ülke Uygulamaları

Hasan Emre Şenocak

Platin Yayınları

 

Terör Mağduru Ailelerin Profili

Doç.Dr. Ahmet Sait Yayla

Dr. Serdar Taşğın

Savaş Yayınevi

 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göçeden Ailelerin Sorunları

-

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları

 

Uluslararası Terörizm

Doç.Dr. Hakkı Caşın

Nobel Yayın Dağıtım

 

Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet Kullanımı

Dr. Ahmet Hamdi Topal

Beta Yayınları

 

Küresel Terör ve Güvenlik Politikaları

Editör: Dr. Hasan Acar

Nobel Yayıncılık

 

Türkiye’de Organize Suç Gerçeği ve Terörün Finansmanı

Doç.Dr. Mahmut Cengiz

Seçkin Yayıncılık

 

Örnek Olaylarla Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele El Kitabı

-

T.C. Ziraat Bankası Eğitim Yayınları

 

Terör ve Köktencilik Ekseninde Canlı Bomba Sosyolojisi

Doç.Dr. Halil Aydınalp

Çamlıca Yayınları

 

Küresel Terörizmin Yeni Yüzü / Canlı Bombalar

Halim Altınışık

Detay Yayıncılık

 

İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör

Dr. Halil Aydınalp

Birleşik Yayınevi

 

Küresel Çağda Din ve Terör

Hüseyin Salur

Çizgi Kitabevi Yayınları

 

Kıyametin Gölgesinde / Yeni Dini Hareketler ve Şiddet

Emine Battal

Okur Akademi

 

Din ve Terör - Dinî Araştırmalar Dergisi Cilt 7, Sayı 20, Eylül-Aralık 2004.

-

Öncü Basımevi

 

Radikal Yoruma Dayalı Dini Terör Örgütlerinin İncelenmesi (Ders Notları)

Prof.Dr. Ertan Efegil

Gündoğan Yayınları

 

Terörizmde Motivasyon, Radikalleşme ve Radikalleşmeden Geriye Döndürme (Ders Notları)

Prof.Dr. Ertan Efegil

Gündoğan Yayınları

 

Dini Söyleme Dayalı Terörizmin Analizi

Derleyen: Prof.Dr. Ertan Efegil

Gündoğan Yayınları

 

Terörizm ve Terörle Mücadele Yöntemleri (Ders Notları)

Prof.Dr. Ertan Efegil

Gündoğan Yayınları

 

Radikalleşme / Şiddet ve Terörizm (Ders Notları)

-

Polis Akademisi Yayınları

 

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm

Editörler: Dr. Mahir Terzi

Dr. Serkan Yenal

Sinopsis Yayınları

 

Uluslararası Terörizm ve Failleri

Dr. A. Nazmi Çora

Toplumsal Dönüşüm Yayınları

 

Yurtdışı Terör Organizasyonları

-

EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Yayınları

 

İrtica ve Terör

Dr. A. Nazmi Çora

Toplumsal Dönüşüm Yayınları

 

Terör ve Şiddet Sarmalında Orta Doğu & Afrika

Editörler: Doç.Dr. Bilal Sevinç

Dr. İrfan Çiftçi

Karınca Yayınları

 

Terör

Emin Demirel

IQ Kültür Sanat Yayıncılık

 

Terör ve Algı Yönetimi

Dr. Hüseyin Aşkın

Yayın B

 

Terörizm Paradoksu ve Türkiye

Süleyman Özveren

Murat Sever

Karınca Yayınları

 

Terör ve Medya

Zübeyde Süllü

Siyasal Kitabevi

 

Semavi Dinlerde Barış ve Şiddet İkilemi

Doç.Dr. Kadir Albayrak

Sarkaç Yayınları

 

Faili Meçhul Cinayetler ve Gerçekler / Cinayetlerin Psiko-Sosyal Nedenleri

Alican Türk

Sarkaç Yayınları

 

Cinaî İlmibeşer Dersleri (Anthropologie Criminelle)

Dr. Vervaeck

Terc.: Dr. İzzettin

Hapisane Matbaası

 

Yönetimde Yolsuzluk ve Mücadele Stratejileri

Dr. Mürteza Hasanoğlu

Ziya Aliyev

Nobel Yayıncılık

 

Yolsuzluk ve Mali Suçlar

Doç.Dr. Süleyman Aydın

Yakup Yılmazer

Adalet Yayınevi

 

Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu

Mevlüt Geyikoğlu

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık

 

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet

A. Ümit Berkman

TODAİE Yayınları

 

Nasıl Rüşvet Verilir - Rüşvetle Mücadelede Bir Suçlu Gibi Düşünmek

Alexandra Wrage

Severin Wirz

Çev.: Fulya Çetin

Etik ve İtibar Derneği Yayınları

 

Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması

Hayrettin Ökçesiz

Ekokitaplığı

 

1996-2000 Yılları Arasında Burdur Asliye Ceza Mahkemesi Kapsamına Giren Hırsızlık Suçları Konusunda Bir İnceleme

Muhammet Açıkgözoğlu

Kumru Kitapları

 

Hırsızlık: Suçlular, Nedenler ve Dinamikler

Doç.Dr. Zahir Kızmaz

Yrd.Doç.Dr. Rıfat Bilgin

Polis Akademisi Yayınları

 

Çocuklarda Hırsızlık

Mitat Enç

Maarif Basımevi

 

Toplum, Suçlu ve Islâh

Torsten Eriksson

Adalet Bakanlığı Yayınları

 

Suçluların Islâhı (Treatment) Üzerine Rapor

Prof.Dr. Manuel Lopez – Rey

Dr. Mustafa Tören Yücel

Ankara Yarı Açık Cezaevi Matbaası

 

Hükümlü Çocuk ve Yeniden Toplumsallaşma

Doç. Dr. Sevda Uluğtekin

Bizim Büro Basımevi

 

Ankara Kalaba Çocuk Islahevinde Bulunan Suça Yönelmiş Çocukların İşledikleri Suç Türleri İle Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Doç.Dr. Mine Mangır

A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları

 

Cezaevi İşyurtlarında Çalışan Hükümlüler / Bir Alan Araştırması

İlkay Savcı

T.C. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları

 

Kapatılmanın Patalojisi / Osmanlı’dan Günümüze Hapishanenin Tarihi

Mustafa Eren

Kalkedon Yayınları

 

Modern Toplumda Hapishanenin Yaygın ve Yerleşik Konuma Gelişi

Prof.Dr. Hakan Karakehya

Hande Özger

Nobel Yayıncılık

 

Suçluların Cezaevinde İyileştirilmesinde Yeni Yöntemler

Çeviren: Dr. Öztekin Tosun

Sulhi Garan Matbaası

 

Suçlu Çocukların İyileştirilmesinde Bütünlüğe Doğru

Altan Saysel

Yarı Açık Cezaevi Matbaası

 

Suçlu Çocuklarımız / Ankara Çocuk İslâh Evinde Bir Araştırma

Tezer Taşkıran

Samet Ağaoğlu

Titaş Basımevi

 

Türkiye’de Hükümlü Profili / Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikler

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

Ali Altay

Taner Başpınar

Murat Bahtiyar

Polis Akademisi Yayınları

 

Cezaevi Müdavimleri (İnatçı Suçlular)

Dr. Zahir Kızmaz

Orion Yayınevi

 

Türkiye’nin Cezaevi Gerçeği

Ahmet Taşkın

Eda Matbaası

 

Hapsedilme, İyileştirme ve Yeniden Suç İşleme

Şükrü Bilgiç

Vadi Yayınları

 

Hapishanenin Doğuşu

Michel Foucault

İmge Kitabevi

 

Hapishane Kitabı

Editörler:

Prof. Dr.Emine Gürsoy Naskali

Hilal Oytun Altun

Kitabevi

 

Hapishanelerde İnsan Hakları

A. Reynaud

Çev.: Dr. İhsan Kuntbay

TODAİE Yayınları

 

Hukuk Tarihimizde Hapis

Prof.Dr. Mustafa Avcı

Türkiye Adalet Akademisi Yayınları

 

Uluslararası Cezaevi Standartları ve Denetimli Serbestlik Kuralları

Hâkim: Necati Nursal

-

 

Avrupa Cezaevi Kuralları ve Yorumu (European Prison Rules 2006 And Its Commentary)

Hâkim: Necati Nursal

-

 

Cezaevi Yönetimine İnsan Haklarını Göz Önüne Alan Bir Yaklaşım

Andrew Coyle

Uluslararası  Cezaevi Araştırmaları Merkezi Yayınları

 

Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Disiplin Soruşturması Süreci

Levent Preveze

Karina Yayınevi

 

Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri

Güler Demir

Hiperlink Yayınları

 

Cezaevlerinde Din Eğitimi

Doç.Dr. Şuayip Özdemir

Artı Sanat Yayınları

 

Ceza Evlerinde İşlenen Cürümler ve Firar Hâdiseleri

Mehmet Ali Sebük

Ahmet Sait Matbaası

 

Namus Cinayetleri Sarhoş Kavgaları / II. Abdülhamit Döneminde Şiddet

Roger A. Deal

Kitap Yayınevi

 

Osmanlı Hukukunda Suçlar ve Cezalar

Doç.Dr. Mustafa Avcı

Bilimevi Basın Yayın

 

Osmanlı Esnafında Suç ve Ceza

Doç.Dr. Mehmet Demirtaş

Birleşik Yayınevi

 

Osmanlı’da Asayiş Suç ve Ceza & (18-20 Yüzyıllar)

Alexandre Toumarkine / Noemi Levy

Tarih Vakfı Yurt Yayınları

 

Ortaçağ Türk Devletlerinde Suç ve Ceza

Prof.Dr. Cüneyt Kanat

Küre Yayınları

 

Göze Göz / Suç ve Cezanın Küresel Tarihi

Mitchel P. Roth

Can Yayınları

 

812 Numaralı Ayniyat Defteri Işığında Aydın Vilayeti’nde Suç ve Ceza (1866-1877) (İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla)

Doç.Dr. Ertan Gökmen

Arş.Gör. Ömür Yazıcı Özdemir

Libra Kitaçılık ve Yayıncılık

 

Klasik Dönem Osmanlı Hukukunda Hırsızlık Suçu ve Cezası

Doç.Dr. Cihan Osmanağaoğlu-Karahasanoğlu

On İki Levha Yayıncılık

 

Hırsızlık Kitabı

Editör: Emine Gürsoy Naskali

Kitabevi Yayınları

 

Osmanlı Devleti’nde Rüşvet (Özellikle Yargıda Rüşvet)

Porf.Dr. Ahmet Mumcu

İnkilâp Kitabevi

 

Yolsuzluğun İcadı (1840 Ceza Kanunu, İktidar ve Bürokrasi)

Cengiz Kırlı

Verita Yayınları

 

Mapusâne (Osmanlı Hapishanelerinin Kuruluş Serüveni, 1839-1908)

Gültekin Yıldız

Kitabevi

 

Osmanlı’da Mahkûm Olmak (Avrupalılaşma Sürecinde Hapishaneler)

Ömer Şen

Kapı Yayınları

 

Osmanlı Hapishaneleri (1913-1914)

Halim Demiryürek

Babıali Kültür Yayıncılık

 

Anadolu’da Eşkıyalık Olayları (1700-1750)

Dr. Şaban Bayrak

IQ Yayıncılık

 

Suçun Karanlık Yüzü

Önder Karakuş

Oğuzhan Başıbüyük

Karınca Yayınları

 

Apaçi Gençlik / Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri: İstanbul’da “Apaçi” Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Ömür Miraç Yaman

Bir Yayıncılık

 

İşkencede Sağ Kalanların Rehabilitasyonunda Psikoterapi

Dr. İnge Kemp Genefke

Dr. Peter Vesti

Çev.: Tuncer - Ayan - İşlegen - Çelik

İzmir Tabib Odası İnsan Hakları Komisyonu Yayınları

 

Organize Suç Tarihi

David Southwell

Kırmızı Kedi Yayınevi

 

Türkiye’de İnsan Ticareti Mağdurları

Osman Seyhan

Alper Akgül

Adalet Yayınevi

 

Türkiye’de Göçmen Kaçakçıları

Yavuz Kahya

Murat Sever

Karınca Yayınları

 

Türkiye Koridorunda Yasadışı Göçmenler

Bülent Çiçekli

Oğuzhan Ömer Demir

Karınca Yayınları

 

İntihar İstatistikleri / Suicide Statistics 2004-2005

-

TÜİK Yayınları

 

İntihar İstatistikleri / Suicide Statistics 2006

-

TÜİK Yayınları

 

İntihar İstatistikleri / Suicide Statistics 2008

-

TÜİK Yayınları

 

İntihar (Özkıyım) Tanım - Kuram - Sağaltım

Doç.Dr. Celal Odağ

META Basım Matbaacılık

 

İntihar (Sosyo-Psikolojik, Kültürel ve Ekonomik Bir Çözümleme)

Mehmet Ruhi Köse

Anı Yayıncılık

 

Bilim ve Kültür Aynasında İntihar

Editörler:

Dr. Dursun Ayan

Prof.Dr. Hamit Hancı

Prof.Dr. Hatice Demirbaş

Nobel Yayıncılık

 

İntihar

Emile Durkheim

Cem Yayınevi

 

İntihar / Umutsuzluğun Tırmanışı

Dr. Faruk Güçlü

SABEV Yayınları

 

İntihar ve İntiharı Önleme

Kamil Alptekin

Veli Duyan

Yeni İnsan Yayınevi

 

Türkiye’de İntiharlar Meselesi

Prof.Agr.Dr. Fahrettin Kerim

İstanbul Kader Matbaası

 

İntiharın Psikodinamikleri

Prof.Dr. Nezahat Arkun

Edebiyat Fakültesi Matbaası

 

İntihar / Açıklama, Değerlendirme, Tedavi ve Önleme

Prof.Dr. Mehmet Eskin

Türk Psikologlar Derneği Yayınları

 

Radyo ve Televizyonlarda Şiddet ve İntihar Haberleri (Sempozyum)

-

Başbakanlık Basımevi

 

İntihar / Foucault, Tarih ve Hakikat

Ian Marsh

Türkiye İş Bankası Yayınları

 

Hazdan Bağımlılığa / İnsan Neden Bağımlı Olur?

Prof.Dr. Tayfun Uzbay

Destek Yayınları

 

Madde Bağımlılığının Biyo-Psiko-Sosyal ve Hukuksal Analizi

Dr. Mustafa Çalışkan

Beta Basım Yayım

 

Alkol, Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi El Kitabı

Editörler:

Doç.Dr. Cüneyt Evren

Prof.Dr. Kültegin Ögel

Prof.Dr. Berna Uluğ

Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları

 

(Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri) Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları

Doç.Dr. M. Emin Ceylan

Dr. Ahmet Türkcan

-

 

Alkol Bağımlılığı

Prof.Dr. Yıldırım B. Doğan

Nobel Yayıncılık

 

Uyuşturucu ve Kimyasal Maddeler

-

(KAM) Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı Yayınları

 

Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Bağımlılığı Açısından Uyuşturucu Sorunu

-

İzmir Emniyet Müdürlüğü

 

Uyuşturucu-Bağımlılık Afeti ve Sorunları

(Türkiye ve Balkanlar)

Prof.Dr. Cahit Babuna

Nevzat Bayhan

Karakutu Yayınları

 

Uyuşturucular ve Bağımlılık

Dr. Ali Yılmaz

Eryaba Yayıncılık

 

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı (Teşhis-Tedavi-Tedbir)

Doç.Dr. Salih Yaşar Özden

Nobel Tıp Kitabevleri

 

Uyuşturucuyla Mücadele Politikaları ve Yeni Trendler

Derleyenler:

Doç.Dr. Hakan Cem Çetin

Doç.Dr. Ahmet Çelik

Dr. Erkan Sezgin

Adalet Yayınevi

 

Dsiplinler Arası ve Ceza Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Ticaretiyle Mücadele

Editör: Yrd.Doç.Dr. Hasan Sınar

Lale Yayıncılık

 

Uyuşturucu Madde Suçlarıyla Mücadele

Editörler: Prof.Dr. Yener Ünver

Arş.Gör. Kerem Öz

Seçkin Yayıncılık

 

Bağımlılık

Prof.Dr. Nevzat Tarhan

Uzm.Dr. Serdar Nurmedov

Timaş Yayınları

 

Bağımlılık / Bağımlı Aileleri ve Onlarla Çalışan Uzmanlar İçin El Kitabı

Erdal Cenan

Şevkat Matbaacılık

 

Bağımlılığa Giden Yolun Sosyolojik ve Psikiyatrik Yönleri

Editörler:

Nuray Atasoy

Vildan Çakır Kardeş

Şebnem Sankır

Efil Yayınevi

 

Uyuşturucu Madde Kullanımın Aile Üstüne Etkisi

-

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları

 

500 Soruda Uyuşturucu Madde Bağımlılığı

Doç.Dr. Salih Yaşar Özden

Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı Yayını

 

Türkiye’de Madde Bağımlılığı

Doç.Dr. Kültegin Ögel

IQ Yayıncılık

 

Madde Bağımlılarına Yaklaşım ve Tedavi

Doç.Dr. Kültegin Ögel

IQ Yayıncılık

 

Bağımlılığı Önleme Anne-Babalar Öğretmenler İçin Kılavuz

Doç.Dr. Kültegin Ögel

IQ Yayıncılık

 

İnsan, Yaşam ve Bağımlılık Tartışmalar ve Gerçekler

Doç.Dr. Külteğin Ögel

IQ Yayıncılık

 

Bağımlılık ve Tedavisi Temel Kitabı

Prof.Dr. Külteğin Ögel

IQ Yayıncılık

 

Depresyon ve Alkol-Madde Bağımlılığı Birlikteliği / Bipolar Bozukluk ve Alkol-Madde Bağımlılığı Birlikteliği

Prof.Dr. Erdal Işık

Prof.Dr. Birgül Elbozan Cumurcu

Doç.Dr. Defne Tamar Gürol

Uzm.Dr. Umut Işık

Sigma Publishing

 

Şizofreni ve Alkol Madde Bağımlılığı / Kişilik Bozuklukları ve Alkol-Madde Bağımlılığı

Prof.Dr. Erdal Işık

Prof.Dr. Hakan Coşkunol

Doç.Dr. Cüneyt Evren

Uzm.Dr. Umut Işık

Sigma Publishing

 

Alkol-Madde Bağımlılığı Nörobiyolojisi, Kliniği, Tedavi ve Psikofarmokolojisi

Prof.Dr. Erdal Işık

Uzm.Dr. Umut Işık

Sigma Publishing

 

Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığı: Önleme, Tedavi ve Rehabilitasyon Çalıştayı (16-17 Haziran 2014 / Yalova)

Editörler:

Ömer Miraç Yaman

Abdullah Sabit Tuna

Ahmet Köroğlu

M.Akif Seylan

Savaş Yılmaz

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yayınları

 

Bağımlılık Terimleri Sözlüğü

Emrullah Yıldız

Truva Yayınları

 

İnsanlık Tarihi Boyunca Uyuşturucu Madde Sorunları

Prof.Dr. Özcan Köknel

Gelişim Yayınları

 

Türkiye’de Gençlik ve Uyuşturucu Madde Sorunu

Prof.Dr. Celalettin Vatandaş

Prof.Dr. Burhanettin Can

Hanefi Mahitapoğlu

Vahap Yaman

Zeki Kırbaşoğlu

SEKAM Yayınları

 

Gençlik ve Uyuşturucu Madde Alışkanlığı

-

MEGSB Yayınları

 

Çocuğum Bağımlı Olmasın

Prof.Dr. Mehmet Ak

Prof.Dr. Şahin Kesici

Dr. S. Barbaros Yalçın

Uzm.Psk. Mehmet Kavaklı

Nobel Yayıncılık

 

Uyuşturucu Salgını ve Tedbirleri

-

MEGSB Yayınları

 

Uyuşturucu Madde Kullanımın Aile Üstüne Etkisi

Hazırlayanlar:

Dr. Defne Tamar

Dr. Kültegin Ögel

Doç.Dr. Duran Çakmak

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı

 

Madde Bağımlılığı ve Aile

Raşide Gövebakan

Veli Duyan

Yeni İnsan Yayınevi

 

Uyuşturucu ve Toplum

Derleyen:

Servet Sarı

Umut Tursun

Emin Koç

Ekonimi Yayıncılık

 

Uyuşturucu Olaylarının Genel Değerlendirilmesi (1995)

-

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık İstihbarat Harekat Daire Başkanlığı Yayınları

 

Uyuşturucu Olaylarının Genel Değerlendirilmesi (1998)

-

Kaçakçılık ve Oganize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Yayınları

 

Alkolden Eroine Kişilikten Kaçış

Prof.Dr. Özcan Köknel

Altın Kitaplar Yayınevi

 

Kapımızdaki Düşman Uyuşturucu

Zafer Ercan

Doğan Kitap

 

2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: XIX-Madde Bağımlılığı

-

TÜGİAD Yayınları

 

Uyuşturucu Bağımlılığı / Tanımlar-Sorunlar-Çözümler

Dr. Hüseyin Tekin Sevil

SABEV Yayınları

 

Uyuşturucu Deneyleri Tutanakları

Walter Benjamin

SUB Yayınları

 

Uyuşturucu / Nedir? Nasıl Anlarız? Ne Yapabiliriz?

Mutlu Çelik

Alter Yayıncılık

 

Psikoaktif Bitkiler / Psikoaktif Bitkilerin Tarihi ve Farklı Bilinç Hallerinin Psikofarmakolojisi

Doç.Dr. Ümit Sayın

Tentra Akademi

 

Haşhaştan Eroine Uyuşturucunun 6000 Yıllık Öyküsü

Martin Booth

Sabah Kitapları

 

Suç ve Ceza Dergisi / Sayı-2

-

Türk Ceza Hukuku Derneği

 

Suç ve Ceza Dergisi / Sayı-3

-

Türk Ceza Hukuku Derneği

 

Suç ve Ahlak

Dr. Ömer Ömeroğlu

Yetkin Yayınları

 

Almanya’daki Türklerin Sorunları Bunların Suça Etkileri

Yrd.Doç.Dr. Timur Demirbaş

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları

 

Çağdaş Kolluk Stratejileri

Editörler:

Doç.Dr. Ekrem Muş

Doç.Dr. M.Alper Sözer

Adalet Yayınevi

 

Türkiye’de Suç ve Polislik

Editörler:

İbrahim Cerrah

Emin Semiz

Güner Matbaacılık

 

Türkiye’de Polis Suçluluğu

Ercan Balcıoğlu

Adalet Yayınevi

 

Suçlu Kim?

Merve Saygın

Yakamoz Kitap

 

Detektif II / Suçlar ve Suçlular

Nazmi Serim

Ankara Alâeddin Kıral Basımevi

 

Çocuklar Suçsuz

Namık Behramoğlu

Yar Yayınları

 

Çocuklarda ve Gençlerde Şiddet, Saldırganlık ve Suçluluk Duyguları Açısından Anne-Baba Eğitimi

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Suçla Mücadele Açısından Aile Eğitimi ve Denetimli Serbestlik Amasya Sempozyumu 2008

Editör: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

Türkiye’de Kayıp ve Kaçırılan Çocuklar Sorununa Bütüncül Yaklaşım

Doç.Dr. M. Burak Gönültaş

Nobel Yayıncılık

 

Suçlu Psikolojisi / Cesaretin Bedeli

İzzet Durak

Alfa Yayınları

 

Psikopatlar ve Kurbanları

Prof.Dr. Aydın Ankay

PEGEM Akademi Yayınları

 

Psikopatlar Arasında / Vicdansızlar Üzerine Bilimsel Bir Araştırma

Prof.Dr. Kent A. Kiehl

SAY Yayınları

 

Olağan Psikopatlar, Ermişler, Casuslar ve Seri Katillerden Hayat Dersleri

Prof.Dr. Kevin Dutton

Domingo Yayınevi

 

Seri Katillerin Zihninde Suç Gölgeleri

Prof.Dr. David Canter

Sola Yayınları

 

Başka Psikiyatri ve Düşünce Dergisi / Sayı-3 “Öfke”

Editör: Prof.Dr. Harettin Kara

Yerküre Yayıncılık

 

Öfke Kontrol Rehberi

Dr. Robert Puff

Dr. James Seghers

Olimpos Yayınları

 

Öfke Kontrolü

Bülent Okan Miçooğulları

Akademisyen Kitabevi

 

Öfke Kontrolü

Charles H. Elliott

Laura L. Smith

Nobel Yaşam

 

Gençler İçin Öfke Denetimi Çalışma Kitabı

Raychelle Cassada Lohmann

Nobel Yaşam

 

Öfkenin Şaşırtıcı Amacı

Dr. Marshall B. Rosenberg

Sistem Yayıncılık

 

Öfke ve Tahammülsüzlük / Yaşanmış Örnekler, Pratik Öneriler, Uygulamalar

William Davies

Kuraldışı Yayıncılık

 

Aile, Okul, İşyeri, Spor, Cezaevleri ve Yaşamın Diğer Alanlarında Öfke Kontrolü

Dr. Münevver Mertoğlu

PEGEM Akademi

 

Toplumsal Savunma İlkeleri

Filippo Gramatica

İmge Kitabevi

 

İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri-I

Erich Fromm

Payel Yayınları

 

İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri-II

Erich Fromm

Payel Yayınları

 

Psikolojik Aktivite

Alfred Adler

Say Yayınları

 

Yaşamın Anlamı ve Amacı

Alfred Adler

Say Yayınları

 

Bireysel Psikoloji

Alfred Adler

Hayat Yayınları

 

Yaşamla İlgili Sorunlar

Alfred Adler

İlya İzmir Yayınevi

 

Çocuk Psikolojisi

Prof.Dr. Halûk Yavuzer

Remzi Kitabevi

 

Aile ve Çocuk

Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu

Özgür Yayınları

 

Gençlik Çağı

Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu

Özgür Yayınları

 

Kimliğini Arayan Gençliğimiz

Prof.Dr. Özcan Köknel

Altın Kitaplar Yayınevi

 

Sosyal ve Psikolojik Açıdan Göç

Prof.Dr. İbrahim Balcıoğlu

Elit Kültür Yayınları

 

Sosyoloji

Anthony Giddens

Ayraç Yayınevi

 

Sosyoloji

Prof.Dr. Halil İbrahim Bahar

USAK Yayınları

 

Sosyoloji

Doç.Dr. Şeniz Anbarlı Bozatay

Beta Yayıncılık

 

Sosyoloji

David M. Newman

Nobel Yayıncılık

 

Sosyoloji

Tony Bilton, Kevin Bonnett, Pip Jones, Tony Lawson, David Skinner, Michelle Stanworth, Adrew Webster

Siyasal Kitabevi

 

Sosyoloji

Mehmet Zencirkıran

Dora Yayıncılık

 

Sosyolojiye Giriş

Ken Browne

Say Yayınları

 

Sosyolojiye Giriş

Prof.Dr. Enver Özkalp

Ekin Yayınevi

 

Sosyal Psikoloji

J.L. Freedman

D.O. Sears

J.M. Carlsmith

İmge Kitabevi

 

Sosyal Psikoloji

Elliot Aronson

Timothy D. Wilson

Robin M. Akert

Kaknüs Yayıncılılık

 

Sosyal Psikoloji

Shelley E. Taylor

Letitia A. Peplau

David O. Sears

İmge Kitabevi

 

Sosyal Psikoloji

Michael A. Hogg

Graham M. Vaughan

Ütopya Yayınevi

 

Sosyal Psikoloji

David G. Myers

Nobel Yayıncılık

 

Sosyal Psikoloji (Klasik Çalışmaları Yeniden Değerlendirmek)

Joanne R. Smith

S. Alexander Haslam

Nobel Yayıncılık

 

Sosyal Psikoloji (Kavramlar ve Kuramlar)

Prof.Dr. Hasan Tutar

Seçkin Yayıncılık

 

Sosyal Psikolojide Tutumlar ve Tutum Değişimi

Prof.Dr. Nuray Sakallı Uğurlu

İmge Kitabevi Yayınları

 

Sosyal Etkiler / Kim Kimi Nasıl Etkiler?

Prof.Dr. Nuray Sakallı

İmge Kitabevi Yayınları

 

Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği

Prof.Dr. Orhan Türkdoğan

Timaş Yayınları

 

Şiddet Dili

Prof.Dr. Özcan Köknel

Remzi Kitabevi

 

Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek

Bronislaw Molinowski

Epsilon Yayıncılık

 

Eğitime Yeni Bakışlar-2

Editör: Dr. Ali Murat Sünbül

Mikro Yayınları

 

Alternatif Okullar

Prof.Dr. İnayet Aydın

Pegem Akademi

 

Kişisel Olan Politiktir / Kadınlara Yönelik Eviçi Şiddet Verisi ve Politika

Hazırlayan:

İlknur Yüksel-Kaptanoğlu

NotaBene Yayınları

 

Kadınlara ve Kızlara Yönelik Aile İçi Şiddet

-

Arti Grafiche Ticci

 

Aile İçi Şiddet / Çaresi Ne?

Gülseren Engström

Dönence Yayınları

 

Kız Çocukların Aile İçinde Yaşadıkları Cinsel Şiddet

Barbara Kavemann

Ingrid Lohstöter

Kırkikindi Yayınları

 

Sapıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık

Otto Kernberg

Metis Yayınları

 

Psiko-Siyasal Yönüyle Saldırganlık ve Terör

Doç.Dr. Aydın Ankay

Turhan Kitabevi

 

Nefret Suçları

İlhan Bulut

Adalet Yayınevi

 

Aramızdaki Psikopatlar ve Nefret Suçları

Uzm.Psk. Tarık Solmuş

Doruk Yayınları

 

Temel Biyolojik Psikoloji

Prof.Dr. Jim Barnes

Nobel Yayıncılık

 

Fizyolojik Psikoloji

Neil R. Carlson

Çev. Editörü: Muzaffer Şahin

Nobel Yayıncılık

 

Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım

Editörler: Dr. Dilara Ümran Tüzün - Dr. Sabri Hergüner

Epsilon Yayıncılık

 

Anormal Psikoloji

James N. Butcher

Susan Mineka

Jill M. Hooley

Kaknüs Yayınları

 

Bilişsel Psikoloji

E. Bruce Goldstein

Kaknüs Yayınları

 

Bilişsel Psikoloji

Robert L. Solso

M. Kimberly Maclin

Otto H. Maclin

Bilge Kültür Sanat

 

Bilişsel Psikoloji / Zihin ve Beyin

Edward E. Smith

Stephen M. Kosslyn

Nobel Yayıncılık

 

Bilişsel Psikoloji

John B. Best

Sınırsız Basım Yayın

 

Eğitim Psikolojisi

Editör: Doç.Dr. Alim Kaya

Pegem Akademi Yayınları

 

Eğitim Sosyolojisi

Editör: Prof.Dr. M. Çağatay Özdemir

Pegem Akademi Yayınları

 

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I - II

Charles Zastrow

Karen K. Krist-Ashman

Nika Yayınevi

 

Sevgi, Suçluluk ve Onarım

Melanie Klein

Kanat Kitap

 

Suç ve Beyin / Beyin ve Suça Nörobilimsel Bakış

Prof.Dr. Sultan Tarlacı

Destek Yayınları

 

Suç ve Suçlu Profili (1)

-

Emniyet Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Yayınları

 

Suç ve Suçlu Profili (2)

-

Emniyet Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Yayınları

 

Suç ve Suçlu Profili (3-4)

-

Emniyet Genel Müdürlüğü APK Dairesi Başkanlığı Yayınları

 

Suçlu Profilleme

Fatih Aydın

Adalet Yayınevi