www.kriminoloji.com

 

 

 

KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

Bu sayfada kriminoloji konularında araştırma yapanlara ve bu alana ilgi duyanlara kütüphanemizdeki bazı Türkçe kaynakları liste hâlinde sunmayı amaçladık. Listede suç, suçluluk, mağdur gibi çeşitli konuları doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren ve insanı tanımaya yönelik kaynaklar mevcuttur. Takdir edersiniz ki, bu listede suç ile ilgili tüm kaynakların bulunması pek mümkün değil. Bu listenin zaman zaman güncellemeleri yapılmaktadır. Yayınevleri, akademisyenler, araştırmacılar ve bu alana ilgi duyanlar listede muhakkak olması gerektiğini düşündüğü bütün kaynakları bize iletişim sayfamızdaki e-posta kanalı ile bildirebilirler.

Bilgi ağı üzerinden akademik kaynak taraması yapmak için  GOOGLE AKADEMİK  ULAKBİM GENEL TARAMA  HUKUK KAYNAKLARI  AKADEMİ SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ  CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ-ULAKBİM  ULUSAL VERİ TABANI-ULAKBİM  ULUSAL TOPLU KATALOG  DERGİ PARK-ULAKBİM  gibi bazı siteleri ve sayfaları kullanabilirsiniz.

 

 

 

S/N

YAYIN ADI

YAZARI

YAYINCI

 

       1.            

Kriminoloji

Ord.Prof.Dr. Sulhi Dönmezer

Beta Basım Yayım

 

       2.            

Kriminoloji

Prof.Dr. Timur Demirbaş

Seçkin Yayıncılık

 

       3.            

Kriminoloji

Prof.Dr. R. Füsun Sokulu-Akıncı

Beta Basım Yayım

 

       4.            

Kriminoloji

Prof.Dr. Mustafa Tören Yücel

Umut Vakfı-Beta Basım

 

       5.            

Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri)

Prof.Dr. Doğan Soyaslan

Yetkin Yayınları

 

       6.            

Kriminoloji

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

Bizim Büro Basımevi

 

       7.            

Kriminoloji – Suç ve Ceza

Dr. Mustafa Tören Yücel

-

 

       8.            

Kriminoloji

Prof.Dr. M. Emin Artuk

Yrd.Doç.Dr. M. Emin Alşahin

Adalet Yayınevi

 

       9.            

Kriminoloji

Editörler:

M. Alper Sözer

Ercan Balcıoğlu

Nobel Yayıncılık

 

    10.          

Kriminoloji ve Kriminalistik Üzerine Notlar

Prof.Dr. Oğuz Polat

Seçkin Yayıncılık

 

    11.          

Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi

Doç.Dr. Mustafa Tören Yücel

T.B.B.-Şen Matbaa

 

    12.          

Criminologia “Suç, Suçlu ve Ceza”

Prof.Dr. Baron Rafaele Garofalo

Nurgök Matbaası

 

    13.          

Kriminoloji

Georges Picca

İletişim Yayınları

 

    14.          

Genel Kriminoloji ve Adalet Psikolojisi

Hüsnü Gider

Devrim Matbaası

 

    15.          

Kriminoloji

Mehmet Ali Sebük

Ankara Matbaa Yeni Cezaevi

 

    16.          

Kriminoloji

Editör: Yrd.Doç.Dr. Osman Dolu

Anadolu Üniversitesi Yayınları

 

    17.          

Karşılaştırmalı Kriminoloji

Gabriel De Tarde

Çev.: Yusuf Vehbi Dalda

Emniyet Genel Müdürlüğü A.P.K.D. Yayınları

 

    18.          

Kuramsal Kriminoloji Üzerine

E.Emn.Müdürü: Muazzez Şenel

Vali: A. Turhan Şenel

Emniyet Genel Müdürlüğü İDB Yayınları

 

    19.          

Kriminoloji Yazıları

Yay. Haz. Prof.Dr. Türkan Yalçın Sancar

Savaş Yayınevi

 

    20.          

Kriminoloji / Suç Teorileri ve Uygulamalar

Editör: Doç.Dr. Ekrem Muş

Karınca Yayınları

 

    21.          

Hukuk Sosyolojisi / Suç Sosyolojisi / Kriminoloji

Doç.Dr. Hüseyin Bal

-

 

    22.          

Memleket Kriminolojisi

Mehmet Ali Sebük

Ordu Gürses Basımevi

 

    23.          

Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları

-

Beta Basım Yayım

 

    24.          

Güncel Ceza Hukuku ve Kriminoloji Çalışmaları-II

-

Beta Basım Yayım

 

    25.          

Marksizm ve Kriminoloji Teorisi

Mark Cowling

Nota Bene Yayınları

 

    26.          

Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji

Dr. Osman Dolu

Seçkin Yayıncılık

 

    27.          

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Cilt: 1, Sayı: 1

-

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü

 

    28.          

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Cilt: 1, Sayı: 2

 

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü

 

    29.          

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi Cilt: 2, Sayı: 1-2

-

Adalet Yayınları (İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü)

 

    30.          

Kriminoloji Dergisi / Ocak-2009

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

    31.          

Kriminoloji Dergisi / Temmuz-2009

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

    32.          

Kriminoloji Dergisi / Ocak-2010

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

    33.          

Kriminoloji Dergisi / Temmuz-2010

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

    34.          

Kriminoloji Dergisi / Ocak-2011

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

    35.          

Kriminoloji Dergisi / Temmuz-2011

-

Adalet Yayınları (Kriminoloji Derneği)

 

    36.          

Kriminoloji ve Hukuk Açısından Tedhişçilik

Dr. M. Şükrü Alpaslan

Teknik Yayınları

 

    37.          

Suç ve Ceza (2008-2011) (Ceza Hukuku Dergisi)

-

Beta Yayınları (Türk Ceza Hukuku Derneği)

 

    38.          

Ceza Hukuku Dergisi (2006-20..)

-

Seçkin Yayıncılık

 

    39.          

Viktimoloji (Mağdurbilim)

Prof.Dr. Füsun Sokulu-Akıncı

Beta Basım Yayım

 

    40.          

Viktimoloji (Mağdurbilim)

Doç.Dr. Ahmet Polat

Legal Yayıncılık

 

    41.          

Suç Mağdurları

Doç.Dr. Halil İbrahim Bahar

Adalet Yayınevi

 

    42.          

Mağdurlar ve Suçlular

Prof.Dr. Zahir Kızmaz

HEGEM Yayınları

 

    43.          

Adli Psikiyatri

Dr. Hüseyin Soysal

Özgür Yayınları

 

    44.          

Adli Psikiyatri

Prof.Dr. Salih Yaşar Özden

Nobel Yayıncılık

 

    45.          

Adli Psikiyatri ve Hukuk

Doç.Dr. Mazlum Çöpür

Ed.: Muzaffer Şahin

Nobel Yayıncılık

 

    46.          

Adalet Psikolojisi

Doç.Dr. Mustafa Tören Yücel

Başkent Matbaası

 

    47.          

Adalet Psikolojisi

Prof.Dr. Faruk Erem

Sevinç Matbaası

 

    48.          

Adalet Psikolojisi

Prof.Dr. Yasemin Işıktaç

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

 

    49.          

Adalet Sosyolojisi

Dr. Mustafa Tören Yücel

-

 

    50.          

Adli Psikolojiye Giriş

Prof.Dr. Oğuz Polat

Seçkin Yayıncılık

 

    51.          

Adli Psikoloji

Editörler:

Doç.Dr. Emre Şenol-Durak

Doç.Dr. Mithat Durak

Nobel Yayıncılık

 

    52.          

Adli Psikolojide Psikolojik Tedavi ve Rehabilitasyon

Editörler:

Doç.Dr. Emre Şenol-Durak

Doç.Dr. Mithat Durak

Nobel Yayıncılık

 

    53.          

Adli Psikolojik Değerlendirmenin Temelleri

Marc J. Ackerman

Nobel Yayıncılık

 

    54.          

Adalet Psikolojisi

Cemalettin Gürler

Peron Kitap

 

    55.          

Suç Sosyolojisi

Prof.Dr. Hüseyin Bal

Fakülte Kitabevi

 

    56.          

Suç Sosyolojisi (Kavram-Teori-Uygulama)

Doç.Dr. İdris Güçlü

Doç.Dr. Halil Akbaş

Seçkin Yayıncılık

 

    57.          

Suçun Sosyolojisi / Cezanın Felsefesi

Editörler:

Yrd.Doç.Dr. Güncel Önkal

Yrd.Doç.Dr. Özgür Sarı

Nobel Yayıncılık

 

    58.          

Suç Sosyolojisine Giriş

Henri Levy - Bruhl

Çev.: Ümit Meriç

Edebiyat Fakültesi Matbaası

 

    59.          

Suç Psikolojisi

Prof.Dr. David Canter

İmge Kitabevi

 

    60.          

Suçlu Psikolojisi (Suç Öncesi ve Sonrası)

İzzet Durak

Karahan Kitabevi

 

    61.          

Suç ve Ceza Anatomisi

Dr. Mustafa Tören Yücel

Yarı Açık Cezaevi Matbaası

 

    62.          

Disiplinlerarası Suç ve Suçluluk Çalışmaları (1923-2015) (Sosyal Hizmet Perspektifinde Bibliyografik Bir Değerlendirme)

Ömer Miraç Yaman

Burak Acar

Bir Yayıncılık

 

    63.          

Adli Sosyal Hizmet Yaklaşım ve Müdahale

Editörler:

Yrd.Doç.Dr. Didem Yücel

Yrd.Doç.Dr. M. Burak Gönültaş

Nobel Yayıncılık

 

    64.          

Türkiye’de Suçlular (Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikleri)

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

Semih Ofset Matbaacılık

 

    65.          

Suçla Mücadele Bağlamında Türkiye’de Aile İçi Şiddet (Ülke Çapında Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araştırması ve Değerlendirmesi)

-

Beta Basım Yayım

 

    66.          

Suç Sebeplendirme Yaklaşımları

Editörler:

Doç.Dr. E. Selcen Darçın

Doç.Dr. Murat Darçın

Nobel Yayıncılık

 

    67.          

Çocuk Suçluluğu

Clemens Barlollas

Frank Schmalleger

Nobel Yayıncılık

 

    68.          

Uluslararası Sözleşmelerdeki İlkeler Açısından Çocuk Suçluluğu ile Mücadelede Kurumsal Yaklaşım

Dr. Handan Yokuş Sevük

Beta Basım Yayım

 

    69.          

Çocuk Suçluluğu

Paul Lutz

Ankara Yeni Cezaevi Matbaası

 

    70.          

Çocuk Suç ve Sokak / Sokakta Yaşayan, Suç İşleyen ve Suça Maruz Kalan Çocuklar

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları

 

    71.          

Suça Sürüklenen Çocuk ve Gençler

Münevver Eryalçın

Veli Duyan

Yeni İnsan Yayınevi

 

    72.          

Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı-1

Prof.Dr. Oğuz Polat

Seçkin Yayıncılık

 

    73.          

Tüm Boyutlarıyla Çocuk İstismarı-2

Prof.Dr. Oğuz Polat

Seçkin Yayıncılık

 

    74.          

Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım

-

Ankara Üniversitesi Basımevi

 

    75.          

Çocuk İstismarı: Nedenleri ve Sonuçları

Özcan Kars

Bizim Büro Basım Evi

 

    76.          

Silinmeyen İzler-Çocuk, Genç ve Engellilerin İstismar ve İhmali

Sedat Topçu

Phoenix Yayınevi

 

    77.          

Başaçıkma Stratejileriyle Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık

Yrd.Doç.Dr. Erkan Yaman

Yüksel Eroğlu

Adem Peker

Kaknüs Yayınları

 

    78.          

Okulda Zorbalık

Uzm. Berfin Ural

Uzm. Nurcan Özteke

Kök Yayıncılık

 

    79.          

Okulda Akran İstismarı

Editör:

Dr. Taner Güvenir

Kök Yayıncılık

 

    80.          

Çocuk Hakları Açısından Çocuk İhmali ve İstismarı

Hazırlayan:

Prof.Dr. Mücahit Öztürk

Çocuk Vakfı Yayınları

 

    81.          

Fiziksel İstismar ve Çocuk

Doç.Dr. Neriman Aral

Tek Işık Veb Ofset

 

    82.          

Fiziksel İstismara Uğramış 10 Yaş Grubu Alt Sosyo-Ekonomik Düzey Çocuklarının Özsaygı Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi

Prof.Dr. Mine Mangır

Arş.Gör. Figen Başar

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları

 

    83.          

Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali

Prof.Dr. Sezen Zeytinoğlu

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

 

    84.          

Çocuk İstismarı ve İhmali (Çocukların Kötü Muameleden Korunması I. Ulusal Kongresi 12-14 Haziran 1989)

Derleyenler:

Prof.Dr. Esin Konanç

Prof.Dr. İpek Gürkaynak

Prof.Dr. Ayten Egemen

Gözde Repro Ofset

 

    85.          

2. Uluslararası Katılımlı Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu (08-10 Mayıs 2008)

-

-

 

    86.          

Çocuk ve Ergene Yönelik Şiddetin Önlenmesi / 15-16 Mayıs 2006 Sempozyum

-

AEM Kitap

 

    87.          

Suç İşlemenin Sebepleri

Cesare Lombroso

Çev.: Ord.Prof.Dr. Sadi Irmak

Aydın Güler Kitabevi

 

    88.          

Kentleşme ve Suç

Dr. Serkan Gölbaşı

XII Levha Yayıncılık

 

    89.          

Toplumbilim Dergisi - Kent ve Suç Özel Sayısı (Sayı 23 / Aralık 2008)

-

Önsöz Basım Yayıncılık

 

    90.          

Psikoloji Açısından Suçluluk Sorunu ve Psikososyolojik İzahı Denemesi

Doç.Dr. Selmin Evrim

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları

 

    91.          

Suç Önleme (Teori, Pratik ve Değerlendirme)

Yrd.Doç.Dr. M. Alper Sözer

Doç.Dr. Daniel R. Lee

Adalet Yayınevi

 

    92.          

Suç Önleme

Doç.Dr. Ahmet Polat

Legal Yayıncılık

 

    93.          

Suç Önleme Sempozyumu

Editörler:

Sakine Bozdemir

Uğur Argun

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yayınları

 

    94.          

Suçun Ölçümü

Dr. Ahmet Polat

Yrd.Doç.Dr. Serdar Kenan Gül

Legal Yayıncılık

 

    95.          

Teoride ve Uygulamada Suç Analizi

Balcıoğlu-Darcan-Sünger-Çelik

Gazi Kitabevi

 

    96.          

Trabzon / Suç Analizi

Ali Osman Öztürk

İber Matbaacılık

 

    97.          

Türkiye’de Adam Öldürme Cürmü Mahkûmları Hakkında Kriminolojik İstatistik

-

İstanbul Üniversitesi Türk Kriminoloji Enstitüsü Yayınları

 

    98.          

894 İntihar Hadisesi Hakkında Kriminolojik Anket

-

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü Yayınları

 

    99.          

974 Suçlu Çocuk Hakkında Kriminolojik Anket

-

İstanbul Üniversitesi Türk Kriminoloji Enstitüsü Yayınları

 

  100.       

1000 Mükerrir Suçlu Hakkında Kriminolojik Anket

-

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları

 

  101.       

Ekonomik Kriz, Kapitalizm ve Suç

Dr. İsmet Nezih Abanoz

Legal Yayıncılık

 

  102.       

Neo-Liberal Tezahürler (Vatandaşlık-Suç-Eğitim)

Yrd.Doç.Dr. Alev Özkazanç

Dipnot Yayınları

 

  103.       

Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları

Editör: Doç.Dr. Yasemin Özdek

TODAİE Yayın

 

  104.       

Suç ve Ceza Ekonomisi

Prof.Dr. Enver Alper Güvel

Roma Yayınları

 

  105.       

Suçlar ve Cezalar Hakkında

Cesare Beccaria

İmge Kitabevi

 

  106.       

Şiddet Suçları (Yaklaşımlar ve Trendler)

Editörler:

Dr. Fatih Irmak

Dr. Emirhan Darcan

Adalet Yayınevi

 

  107.       

Şiddet

Üzeyir Tekin

Orient Yayınları

 

  108.       

Şiddet

Prof.Dr. Oğuz Polat

Seçkin Yayıncılık

 

  109.       

Şiddet (Cogito Dergisi, Sayı 6-7)

-

Yapı Kredi Yayınları

 

  110.       

Şiddet (Doğu Batı Dergisi)

-

Doğu Batı Yayınları

 

  111.       

Şiddet

Yves Michaud

İletişim Yayınları

 

  112.       

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Şiddet) C-1, S-1, 2013

-

-

 

  113.       

Farklı Türleriyle Şiddet ve Şiddeti Önlemeye Yönelik Alternatif Çözümler

Editörler:

Murat Delice

Ali Duman

Yusuf İnci

Musa Karakaya

İrfan Demir

Polis Akademisi Yayınları

 

  114.       

Şiddeti Yenmek Eğitimle Gelişmek

Ulaş Kaplan

Varlık Yayınları

 

  115.       

Şiddet Sempozyumu (3 Mart 2007)

-

Türk Tabipleri Birliği Yayınları

 

  116.       

Biyolojik, Sosyolojik, Psikolojik Açıdan Şiddet

Prof.Dr. Ruhi Yavuz

Prof.Dr. Nevzat Tahran

Doç.Dr. Neşe Kocabaşoğlu

Uz.Dr. B. Mert Savrun

Yüce Yayım

 

  117.       

Sağlıkta Şiddetin Eczacı ve Eczaneler Yönünden İncelenmesi

Adviye Merve Senkeri

On İki Levha Yayıncılık

 

  118.       

Sağlık Kurumlarında Şiddet ve Yönetimi

Dr.Öğr.Üy. Nevzat Devebakan

Beta Basım Yayım

 

  119.       

Akıl Hastalıkları ve Şiddet: Şiddetim İnsanlığımdan, Deliliğimden Değil!

Yrd.Doç.Dr. Psikolog Elif Güneri

İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları

 

  120.       

Şiddetin Keskin Yüzü - Bıçakla İşlenen Suçlar (10 Yıllık Polisiye Verilerin İncelendiği Bir Alan Araştırması)

Murat Delice

Polis Akademisi Yayınları

 

  121.       

İstanbul’da Şiddet ve Şiddetin Arka Planı

-

İstanbul Ticaret Odası Yayınları

 

  122.       

Şiddet ve Toplum

Prof.Dr. İbrahim Balcıoğlu

Bilge Yayıncılık

 

  123.       

Şiddet ve Çocuk

Meryem Bulut

Asil Yayın Dağıtım

 

  124.       

Çocuk ve Şiddet

Prof.Dr. Oğuz Polat

Der Yayınları

 

  125.       

Çocuk ve Şiddet Çalıştayı (12 Eylül 2009)

Editör: Prof.Dr. Tülay Erkan

G.M. Matbaacılık

 

  126.       

Psiko-sosyal Açıdan Çocuk Suçluluğu

Doç.Dr. Halûk Yavuzer

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

 

  127.       

Çocuk ve Suç

Prof.Dr. Halûk Yavuzer

Remzi Kitabevi

 

  128.       

Çocuk ve Suç

Prof.Dr. Hüseyin Peker

Çocuk Vakfı Yayınları

 

  129.       

Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar

Editörler:

Dr. Süleyman Hançerli

Dr. Bilal Sevinç

Dr. Cüneyt Gürer

Muzaffer Cihat Öner

SABEV Yayınları

 

  130.       

Türkiye’nin Çocuk Mağduriyeti Haritası

Dr. Vahap Özpolat

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  131.       

Mağdur Çocuğun Dili - İstismar Mağduru Çocuk İfadelerinin “Kriter Bazlı İfade Analizi”

Dr. Alparslan Eyüpoğlu

Gece Kitaplığı

 

  132.       

Çocuk Suçluluğu (Kavramlar-Kuramlar-Saha Çalışmaları)

Doç.Dr. Hüseyin Bal

Fakülte Kitabevi

 

  133.       

Suça Giden ve Suç İşleyen Çocuklar

C.Savcısı: Yılmaz Akıncı

Avukat: Tahsin Atakan

Mim Yayınları

 

  134.       

Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri Sempozyumu (22-23 Haziran 1983)

Hazırlayan: Doç.Dr. Esin Onur

Ankara Üniversitesi Basımevi

 

  135.       

Çocuk Suçluluğu

M. Şükrü Tulay

Kültür Matbaası

 

  136.       

Suçlu Çocuklar Sorunu

Hüsnü Arıcı

Ankara Kızılay Rotary Kulübü Yayınları

 

  137.       

Suçlu Çocuklar

Dr. Hüseyin Kenan Tunakan

İstanbul Kader Basımevi

 

  138.       

Suçlu Çocuklarla İlgili Bir İnceleme

Güngör Orhon

Ankara Gürsoy Basımevi

 

  139.       

Suçlu Çocuklar, Suça İtilme Nedenleri ve Eğitim Yolu İle Korunmaları

-

Yarı Açık Cezaevi Matbaası

 

  140.       

Türkiye’de Suçlu Çocuk

Hilmi A. Malik

Hakimiyeti Milliye Basımevi

 

  141.       

Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Hakkında Bir Araştırma

Dr. Feyyaz Gölçüklü

Sevinç Matbaası

 

  142.       

Suçlu Çocuklar ve İçtimaî ve İktisadî Sebepleri

Dr. Henri Gielb

Kurtuluş Basımevi

 

  143.       

Eğitim Yoluyla Şiddetin Azaltılması ve Suçun Önlenmesi Genel Projesi Kapsamında Bir İlin Sosyal Risk Haritası

Proje Koordinatörü: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  144.       

Evden Kaçan Çocuklar Aile Dinamikleri ve Suç / Araştırma ve Çözüm Önerileri

Doç.Dr. Sıddık Ekici

Sentez Yayıncılık

 

  145.       

Suçlu Kim? (Türkiye’de Çocuk Suçluluğu)

Yrd.Doç.Dr. Sezen Ayan

Ütopya Yayınevi

 

  146.       

I. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu-Bildiriler “Nedenler ve Önleme Çalışmaları”

-

Tisamat Basım

 

  147.       

II. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu-Bildiriler “Yargı Öncesi ve Yargılama Süreci”

-

Tisamat Basım

 

  148.       

III. Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu-Bildiriler “Bakım, Gözetme ve Eğitim”

-

Tisamat Basım

 

  149.       

Çocuk Suçluluğu / Erzurum İl Merkezi Üzerine Bir Çalışma

Dr. Müjdat Avcı

Gece Kitaplığı Yayınları

 

  150.       

Ergenlik ve Toplumsal Uyum Sorunları / Erzurum İl Merkezi Üzerine Bir Çalışma

Dr. Müjdat Avcı

Gece Kitaplığı Yayınları

 

  151.       

Psikolojik ve Ahlaki Açıdan Çocuk Suçluluğu

Prof.Dr. Abdulvahit İmamoğlu

DEM Yayınları

 

  152.       

Çocuk Suçluluğu ve Aile

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  153.       

Çocuk Suçluluğu ve Polis

Mustafa Sarpdağ

Ahsen Matbaacılık

 

  154.       

Eğitim ve Çocuk Suçluluğu

Dr. Handan Attar

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları

 

  155.       

Eğitim Yolunda Şiddet

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  156.       

Eğitim Yoluyla Şiddetin Azaltılması ve Suçun Önlenmesi Genel Projesi (2003-2023)

-

HEGEM Yayınları

 

  157.       

Şiddeti Anlamak & Cezaevi Görüşmeleri

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  158.       

Türkiye’nin Suç Haritası & Çocuk Suçluluğu

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  159.       

Adliye ve Çocuk Suçluluğu Sempozyumu

-

Marmara Üniversitesi Yayınları

 

  160.       

“Toplumsal Gelişim Sürecinde Çocuk Suçları” (Tartışmalı Oturum)

-

Akbank Yayınları

 

  161.       

Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi ve Küçük Suçlular Hakkında Tatbiki Gereken Tedbirlere Müteallik Rapor

-

Sulhi Garan Matbaası

 

  162.       

Çocuklara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması (Parlamenterler İçin Elkitabı 13-2007)

-

UNICEF

 

  163.       

Öğretmenlere Yönelik Okul Şiddeti

Mustafa Özdere

Çetin Terzi

Cinius Yayınları

 

  164.       

Okulda Şiddet (Küresel Bir Tehdit)

Eric Debarbieux

İletişim Yayınları

 

  165.       

Okulda Şiddeti Dönüştürmek

Feridun Balcı

Maya Akademi Yayınları

 

  166.       

Okullarda Şiddeti Önlemek / Şiddeti Önlemeye Yönelik İlköğretim Programı

Barbara Gasteiger-Klıcpera

Gudrun Klein

İlya İzmir Yayınevi

 

  167.       

İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz

Prof.Dr. M. Cihat Özönder

Yrd.Doç.Dr. Serdar Sağlam

Dr. Erdal Aksoy

Dr. Şeref Uluocak

Dr. Gökhan V. Köktürk

KÖKSAV Yayınları

 

  168.       

Sistematik Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Ergenlerde Şiddet ve Saldırganlıkla Başetme Psikoeğitim Programı

Dr. Suat Kılıçarslan

Karahan Kitabevi

 

  169.       

Okullarda Şiddeti Önlemede Bir Yöntem / Çatışma Çözme

Doç.Dr. Asude Bilgin

Ezgi Kitabevi

 

  170.       

Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu / Çocuk ve Suç

Editör: Prof.Dr. Ş. Şule Erçetin

HEGEM Yayınları

 

  171.       

Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu

Editör: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  172.       

Okullarda Şiddet

Doç.Dr. Rüchan Uz

Sentez Yayıncılık

 

  173.       

Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu / Eğitim ve Şiddet

Editör: Prof.Dr. Ş.Şule Erçetin

HEGEM Yayınları

 

  174.       

Eğitim ve Şiddet

Editör-Yazar: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  175.       

Okullarda Şiddet (Lise Öğrencilerinde Şiddet, Saldırganlık ve Dindarlık İlişkisi)

Doç.Dr. Bozkurt Koç

eyazı Yayınları

 

  176.       

Çıkmaz Sokak: Okulda Şiddet ve Zorbalık

Pınar Koç Yıldırım

Nobel Yayıncılık

 

  177.       

İşyerinde Şiddet

Editörler:Prof.Dr. Serpil Aytaç

Doç.Dr. Nuran Bayram

Beta Yayınları

 

  178.       

Küresel Süreçte Medya ve Şiddet

Editör/Yazar: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  179.       

Bu Ne Şiddet

Dr. Nalan Demirergi

Dr. Cüneyt İşcan

Mahmut T. Öngören

Figen Yanık

Kitle Yayınları

 

  180.       

Erkekler’de Şiddet Mağduru / Hikayeleriyle Erkeklere Karşı Kadın Şiddeti

Prof.Dr. M. Tevfik Odman

Dr. Lütfiye Odman

Karahan Kitabevi

 

  181.       

Şiddet Kültürü / Türkiye’nin Suç ve Sosyal Risk Haritası

Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  182.       

Anksiyete Bozuklukları - Kaygı ve Şiddet

Editör: Doç.Dr. Nesrin Dilbaz

Pozitif Matbaacılık

 

  183.       

Bireysel ve Toplumsal Şiddet

Prof.Dr. Özcan Köknel

Altın Kitaplar Yayınevi

 

  184.       

Toplumsal Bir Sorun Olarak “Şiddet” (Sempozyum)

-

Eğitim Sen Yayınları

 

  185.       

Çocuk ve Ergende Şiddet

Doç.Dr. Halil Ekşi

Yrd.Doç.Dr. Erkan Yaman

-

 

  186.       

Futbolda Şiddet ve Önlenmesi

-

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yayınları

 

  187.       

Sevginin ve Şiddetin Kaynağı

Erich Fromm

Payel Yayınevi

 

  188.       

Antropolojik Açıdan Şiddet

Editör: David Riches

Ayrıntı Yayınevi

 

  189.       

Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri

Hans Zulliger

Cem Yayınevi

 

  190.       

Gençlik ve Şiddet

Adem Solak

Nobel Yayıncılık

 

  191.       

Gençlik ve Şiddet (Toplumsal Alanda Şiddetin Yükselişi)

Dr. Bekir Kocadaş

Dr. Özge Özgür

Mahmut Özbulut

Atatürk Kültür Merkezi Yayını

 

  192.       

Aile, Okul, Sokak Üçgeninde Gençlik ve Şiddet

Dr. Güney Nair

Nobel Yayıncılık

 

  193.       

Gençlik Şiddet ve Sosyokültürel Etkenler Çalıştayı / Konya 22-23 Ocak 2016

-

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları

 

  194.       

İçimizdeki Şiddet / Ruhsaldan Toplumsala Şiddet Görüngüleri

Derleyen: Fulya Algın Tokmak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

 

  195.       

Engelli Ailesinde Şiddet

Serdarhan Duru

Veli Duyan

Yeni İnsan Yayınevi

 

  196.       

Sıradan Şiddet

Aysel Yıldırım

Boyut Kitapları

 

  197.       

Aile ve Şiddet

Editör: Adem Solak

HEGEM Yayınları

 

  198.       

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet

Editörler: Funda Kaya / Nadire Özdemir / Gülriz Uygur

Savaş Yayınevi

 

  199.       

Türkiye’de ve Dünyada Kadına Şiddet

Yrd.Doç.Dr. Mücahit Gültekin

Uzm.Psk. Meryem Şahin

SEKAM Yayınları

 

  200.       

Sınır Bilgisi / Siyasal İktidar, Toplumsal Mekân ve Kadına Yönelik Şiddet

Elif Çelebi / Didem Havlioğlu / Ebru Kayaalp

-

 

  201.       

Sınır Tanımayan Şiddet (Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu)

Dr. Yakın Ertürk

Metis Yayınları

 

  202.       

Türkiye’de Aile İçi Şiddet

Doç.Dr. Emine Öztürk

Gece Kitaplığı Yayınları

 

  203.       

Aile İçi Şiddet (Kadının ve Çocuğun Korunması)

Prof.Dr. Aliye Mavili Aktaş

Elma Yayınevi

 

  204.       

Aile İçi Şiddet ve Şiddet Ortamında Çocuklar

Dr. Hamdi Kalyoncu

Yediveren Yayınları

 

  205.       

Kadına, Çocuğa ve Yaşlıya Yönelik Şiddet Üzerine Deneme Yazıları

Editörler:

Dr. Hasan Hüseyin Çalı

Dr. Murat Delice

Dr. Mustafa Özgüler

Polis Akademisi Yayınları

 

  206.       

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Ümran Sevil

Emre Yanıkkerem

İzmir Güven Kitabevi

 

  207.       

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması

-

Hacettepe Üniversitesi Yayınları

 

  208.       

Aile İçi İlişkilerde Kadına Yönelik Şiddet / Türkiye’den Örnekler

Prof.Dr. Faruk Kocacık

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları

 

  209.       

Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları (Aralık 1993 - Aralık 1994)

-

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları

 

  210.       

Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet

-

T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları

 

  211.       

Aile İçi Şiddet ve Polis

Editör: Doç.Dr. Serdar Kenan Gül

Polis Akademisi Yayınları

 

  212.       

Aile ve Şiddet / Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet

Sezer Ayan

Ütopya Yayınları

 

  213.       

Ailede Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

T.C. Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları

 

  214.       

Toplumsal Cinsiyet ve Aile İçinde Kadına Yönelik Şiddet

Dr.Öğr.Üy. Veda Bilican Gökkaya

Gece Kitaplığı

 

  215.       

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet

Şeref Uluocak

Gökhan Gökulu

Olgun Bilir

Nigar Etizer Karacık

Dilek Özbay

Paradigma Akademi Yayınları

 

  216.       

Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

-

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları

 

  217.       

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet

Ayşe Gül Altınay

Yeşim Arat

Punto Baskı

 

  218.       

Kadına Yönelik Şiddet

Haz.: Gülden Bağa - Ayşe Kısmet

AMARGİ Yayınları

 

  219.       

Kadına Şiddet / Madalyonun Öbür Yüzü

Şadıman Şenbalkan

IQ Yayıncılık

 

  220.       

Sorularla Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet

Av. Eray Karınca

Afşaroğlu Matbaası

 

  221.       

Kadına Yönelik Şiddet ve Başa Çıkma Yöntemleri

-

Şahmaran Kadın Dayanışma ve Araştırma Derneği Yayınları

 

  222.       

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı

-

Kadın Dayanışma Vakfı Yayınları

 

  223.       

Kadına ve Aile İçi Şiddete Son Vermek İçin Elele

Haz.: Nazan Moroğlu

CM Basım Yayım

 

  224.       

Kadına Yönelik Cinsel Şiddete Karşılaştırmalı Hukukun Yaklaşımı

-

İstanbul Barosu

 

  225.       

“Nasıl Korunabilirdik?” / Şiddete Uğrayan Kadınlar ve Çocuklar

Ural Nadir

İletişim Yayınları

 

  226.       

İnsan Hakları Standartlarının Etkili Uygulaması Bağlamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (Sempozyum)

Editör: Dr. Yalçın Şahinkaya

Türkiye Adalet Akademisi Yayınları

 

  227.       

Öldüren Erkek[lik]ler / Eşine Şiddet Uygulamış Cezaevindeki Erkekler

Gizem Çelik

NotaBene Yayınları

 

  228.       

Suriyeli Sığınmacı Evli Kadınlara ve Türkiye’deki Evli Kadınlara Yönelik Erkek Şiddeti: Kilis Örneği

Feride Vural

Detay Yayıncılık

 

  229.       

Namus (Suçlar, Paradigmalar ve Kadına Yönelik Şiddet)

Editörler:

Lynn Welchman

Sara Hossain

bgst Yayınları

 

  230.       

Türkiye’de Töre ve Namus Cinayetleri

Doç.Dr. Mahzar Bağlı

Doç.Dr. Ertan Özensel

Destek Yayınevi

 

  231.       

“Namus”, “Töre” ve Eril Şiddet (Yargıtay Kararları, Toplumsal Cinsiyet Kuramları…)

Recep Doğan

Ütopya Yayınevi

 

  232.       

Töre ve Namus Cinayetleri ile Kadınlara ve Çocuklara Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu Raporu

-

Can Ofset Matbaa

 

  233.       

Suçlu Kim / KA-MER / “G.Doğu ve D.Anadolu Bölgelerinde ‘Namus’ Adı Altında İşlenen Cinayetler İle İlgili Mücadele…” 2005 Raporu

-

KA-MER

 

  234.       

Kadın Suçluluğu

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

Seçkin Yayıncılık

 

  235.       

Kadın Suçluluğu

H. Dilara Ağaoğlu Canay

LegalYayıncılık

 

  236.       

Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri

Derleyen: Doç.Dr. Betül Yarar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaınları

 

  237.       

Kadının Suç Serüveni / Kadın Hükümlüler: Cezaevi Öncesi, Cezaevi Süreci ve Tahliye Sonrası

Doç.Dr. Semra Saruç

Nisan Kitabevi

 

  238.       

Dünyada, Türkiye’de Kadın ve Şiddet

Editörler:

Murat Korkmaz

Emine Demiray

Ümran Sevil

Şengül Hablemitoğlu

Yavuz Taşkıran

Nobel Yayınları

 

  239.       

Televizyon Kadın ve Şiddet

Derleyen: Nur Betül Çelik

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Yayınları

 

  240.       

Toplumsal İnsanın Evrensel Doğası ve Cinsel Suçlar

Prof.Dr. Cahit Can

Seçkin Yayıncılık

 

  241.       

Çocuk Cinsel İstismarı / Tanımlar Temel Kavramlar ve Psiko-sosyal Yaklaşımlar

Dr. Bülent Tansel

Karahan Kitabevi

 

  242.       

100 Soruda “CSÜS ve Cinsel İstismar” Rehberi

Prof.Dr. Oğuz Polat

Av. Aşkın Yaşar Topuzoğlu

Tanzer Gezer

Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği Yayınları

 

  243.       

Cinsel Şiddet

Alberto Godenzi

Ayrıntı Yayınları

 

  244.       

Aile İçi Cinsel Tecavüz: Ensest

Prof.Dr. Oğuz Polat

Nokta Kitap

 

  245.       

Türkiye’de Ensest Sorununu Anlamak

Hazırlayan:

Alanur Çavlin-Bozbeyoğlu

Nüfusbilim Derneği Yayınları

 

  246.       

Çocuk Pornografisi

Prof.Dr. Oğuz Polat

Nokta Kitap

 

  247.       

Son Tabu / Çocuklara Karşı Cinsel Suçlar

Gay Search

Sarmal Yayınevi

 

  248.       

İçe Kanayan Yara - Polis Sorgularıyla Ensest İlişkiler ve Çocuk Tecavüzleri

Önder Şuşoğlu

Alfa Yayınları

 

  249.       

İstisnai Öyküler / Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Yaşam Öyküleri

Doç.Dr. Yüksek Baykara Acar

Maya Akademi Yayınevi

 

  250.       

Ailenin Karanlık Yüzü / Ensest

Hazırlayanlar:

Alanur Çavlin

Filiz Kardam

Hanife Aliefendioğlu

Metis Yayınları

 

  251.       

Kardeşini Doğurmak / Türkiye’de Ensest Gerçeği

Büşra Sanay

Doğan Kitap

 

  252.       

Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismarı / Ensest ve Pedofili

Prof.Dr. Sedat Topçu

Doruk Yayımcılık

 

  253.       

Çocuk Cinsel İstismarı / Diyarbakır Örneği

İnan Keser

Karahan Kitabevi

 

  254.       

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçla Mücadele

Fatma Ayral

Yalın Yayıncılık

 

  255.       

Cinsel İstismar

Prof.Dr. Sedat Topçu

Phoenix Yayınevi

 

  256.       

Popüler Psikiyatri Dergisi Sayı: 72 Mart-Nisan 2013 / Cocuklara Yönelik Cinsel İstismar Belirtileri ve Korunma Yolları

Uzm.Dr. Murat Coşkun

Özel Pedam Sağlık Yayıncılık

 

  257.       

Ailede Çocuğun İstismarı ve Umutsuzluk

Uzm.Psk.Dan.: Rukiye Yenibaş

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Şirin

Nobel Yayıncılık

 

  258.       

Sapık Eğilimler ve Suçluluk

Ahmet Arif Kızılyalın

Oya Matbaası

 

  259.       

Sen Suçlu Değilsin

Wendy Maltz

Beverly Holman

Kuraldışı Yayıncılık

 

  260.       

Tecavüz (Cinsel Şiddeti Anlamak)

Diana Scully

Metis Yayınları

 

  261.       

Çağların Değişmeyen Esareti: Fuhuş

Kurtuluş Tayanç Çalışır

Sokak Kitapları Yayıncılık

 

  262.       

Eğitim ve Şiddet

Prof.Dr. F. Dilek Gözütok

Gazi Kitabevi

 

  263.       

Televizyonla Yetişmek (Televizyon Şiddetinin Etkileri Üzerine Bir Araştırma)

Hasan H. Taylan

Çizgi Kitabevi

 

  264.       

Televizyon Şiddet ve Çözüm Önerileri

-

Can Matbaa

 

  265.       

Televizyon ve İçimizdeki Şiddet

Doç.Dr. Nilgün Tutal Cheviron

Kırmızı Yayınları

 

  266.       

Dijital Oyunlarda Şiddet

Deniz Yengin

Beta Yayıncılık

 

  267.       

Öfke

Dr. Mehmet Şakiroğlu

Postiga Yayınları

 

  268.       

Göç ve Suç / Çok Boyutlu Bütüncül Bir Bakış

Editörler:

İbrahim Azcan

Dr. Adnan Özdemir

Doç.Dr. Hasan Hüseyin Çalı

Polis Akademisi Yayınları

 

  269.       

Türkiye’de Suç Korkusu

Şener Uludağ

Osman Dolu

Polis Akademisi Yayınları

 

  270.       

Suç Korkusu / Türkiye Kentlerinde Bir Alan Araştırması

Esra Banu Sipahi

Çizgi Kitabevi

 

  271.       

Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve Suç Korkusu

Editörler:

Adem Solak

Öner Solak

HEGEM Yayınları

 

  272.       

Suçtan Daha Büyük Suç Korkusu (İstanbul’da Bir Alan Araştırması)

Dr. Mehmet Kul

Yeniyüzyıl Yayınları

 

  273.       

Suçun Vebası Suç Örgütlerinin Anatomisi

Kurtuluş Tayanç Çalışır

Adalet Yayınevi

 

  274.       

Örgütlü Suçlar ve Yeni Trendler

-

Polis Akademisi Yayınları

 

  275.       

Organize Suç

-

Asayiş Daire Başkanlığı Yayınları

 

  276.       

Organize Suç Örgütleri “Mafya”

Yavuz Kahya

Doç.Dr. Necmettin Özerkmen 

Adalet Yayınevi

 

  277.       

Organize Suçlarla Mücadele ve Polis

Editörler:

Aytekin Geleri

Hasan Hüseyin Çevik

Seçkin Yayınları

 

  278.       

Organize Suç Ekonomisi ve Hukuk Uygulaması

Prof.Dr. Enver Alper Güvel

Roma Yayınları

 

  279.       

Suç Ekonomisi / Türkiye’de Organize Suçlar ve Organize Suçlarla Mücadele

Dr. Murat Aslan

Siyasal Kitabevi

 

  280.       

Organize Suçlarla Mücadelede Gizli ve Örtülü Yaklaşımlar

Aytekin Geleri

Hakan İleri

Seçkin Yayınları

 

  281.       

Küreselleşmenin Karanlık Noktası Organize Suçlar

Doç.Dr. Mahmut Cengiz

Adalet Yayınevi

 

  282.       

Sınıraşan Organize Suçlar / Kavramlar, Yöntemler, Eğilimler

Editörler:

Oğuzhan Ömer Demir

Bahadır Küçükuysal

Adalet Yayınevi

 

  283.       

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ‘98

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

  284.       

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ‘99

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

  285.       

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2002 Raporu

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

  286.       

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2003 Raporu

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

  287.       

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 2004 Raporu

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

  288.       

Kaçakçılık ve Organize Suçlar 2004

-

TADOC - KOM Yayınları

 

  289.       

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2006

-

TADOC - KOSMDB Yayınları

 

  290.       

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele 2007

-

TADOC - KOSMDB Yayınları

 

  291.       

2008 Raporu (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele)

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

  292.       

2009 Raporu (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele)

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

  293.       

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

-

KOSMDB Yayınları

 

  294.       

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı - Kaçakçılık ve Organize Suç Terimleri

-

EGM-KOMDB Yayınları

 

  295.       

Organize Suç Örgütleri Kara Para ve Aklanması

Sedat Güner

Bilgi Yayınevi

 

  296.       

Terörizm / Kavramlar ve Kuramlar

Gus Martin

Adres Yayınları

 

  297.       

Sosyolojik Boyutuyla Terörizm

Yrd.Doç.Dr. Hamide Zafer

Beta Basım Yayım

 

  298.       

Terörün Sosyal Psikolojisi

Editörler:

Murat Sever

Hüseyin Cinoğlu

Oğuzhan Başıbüyük

Polis Akademisi Yayınları

 

  299.       

Terörün Anatomisi

Prof.Dr. Yılmaz Altuğ

Altın Kitaplar Yayınevi

 

  300.       

Terör, Şiddet ve Toplum

Editör: Firdevs Gümüşoğlu

Bağlam Yayıncılık

 

  301.       

Terör ve Toplum

Doç.Dr. Zafer Cirhinlioğlu

Göndoğan Yayınları

 

  302.       

Terör ve Terörizm

Talip Gül

Ark Kitapları

 

  303.       

Etnik Terörizmin Psikolojisi

Vamık D. Volkan

Çev.: Prof.Dr. Albdülkadir Çevik, Doç.Dr. Birsen Ceyhun

Başbakanlık Basımevi

 

  304.       

Kanbağı - Etnik Gururdan Etnik Teröre

Vamık D. Volkan

Bağlam Yayınları

 

  305.       

Etnik Terör ve Terörle Mücadele Stratejileri / IRA, ETA, TAMİL KAPLANLARI ve PKK

Hüseyin Alptekin

SETA Kitapları

 

  306.       

Gençlik ve Radikalizm (Terör Örgütlerinde Kimlik İnşa Süreçleri)

Necati Alkan

Karakutu Yayınları

 

  307.       

Gençlik ve Terörizm (Terör Örgütlerinin Gençliği Kazanmada Kullandığı Yöntemler)

Necati Alkan

TEMUH Dairesi Başkanlığı Yayınları

 

  308.       

Terörizm

Derleyen:

İhsan Bal

USAK Yayınları

 

  309.       

Terrorism / Türkiye, Avrupa, Amerika

Bilal Sevinç

İrfan Çiftçi

Karınca Yayınları

 

  310.       

Terörizmin Anatomisi

Muhittin Soyvural

Lazer Ofset Matbaa

 

  311.       

Türkiye ve Terörizm (Rapor)

-

Türkiye Barolar Birliği Yayınları

 

  312.       

Terörizm Sorunu ve Türkiye

Sabri Dilmaç

EGM İDB Yayınları

 

  313.       

Terörle Mücadelede Makro ve Mikro Perspektifler

-

Polis Akademisi Yayınları

 

  314.       

Terörle Mücadele Özel Sayısı (Sayı: 40, Nisan/Mayıs/Haziran 2004)

-

EGM APK Dairesi Başkanlığı Yayınları

 

  315.       

Dünyadan Örneklerle Terörle Mücadele

İhsan Bal

Süleyman Özeren

USAK Yayınları

 

  316.       

Uzakdoğudan Yeni Kıtaya Terörle Mücadele

İhsan Bal

Süleyman Özeren

USAK Yayınları

 

  317.       

Söz Bitmeden / Terörle Mücadelede Önleme Stratejileri

Necati Alkan

USAK Yayınları

 

  318.       

Türkiye’de İç Güvenlik Yönetimi ve Terörle Mücadele

Erkan Çapar

Adalet Yayınevi

 

  319.       

Türkiye’de Terörizm-Bildiriler (Dünü, Bugünü, Gelişimi ve Alınması Gereken Tedbirler)

-

Türk Tarih Kurumu

 

  320.       

Türkiye’deki Anarşi ve Terörün Durumu

-

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Yayınları

 

  321.       

Türkiye’de Anarşi ve Terörün Sebepleri ve Hedefleri (Konferans)

-

-

 

  322.       

Türkiye’deki Anarşi ve Terörün Gelişmesi, Sonuçları ve Güvenlik Kuvvetleri ile Önlenmesi

-

Başbakanlık Yayınları

 

  323.       

Dünyada ve Türkiye’de Terör

(Ekonomik ve Sosyal Yapıya Yansımaları / Konferans / 20-24 Mayıs 2002)

-

T.C. Merkez Bankası Yayınları

 

  324.       

“Küresel Terörizm ve Uluslararası İşbirliği” Sempozyumu (23-24 Mart 2006)

-

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Yayınları

 

  325.       

Küresel Şiddet Siyaset ve Terör

Adem Solak

Nobel Yayınları

 

  326.       

Tarihi ve Psikolojik Boyutlarıyla Uluslararası Terörizm

Jouni Suistola

Vamık D. Volkan

Pusula Yayınevi

 

  327.       

A’dan Z’ye Terörizm

Ünal Acar

Kripto Basım Yayım

 

  328.       

Terörizm

Editör: Prof.Dr. Haydar Çakmak

Platin Yayınları

 

  329.       

Terörizm İncelemeleri - Teori, Örgütler, Olaylar

Doç.Dr. Ümit Özdağ

Doç.Dr. Osman Metin Öztürk

ASAM Yayınları

 

  330.       

Dünya’da Terörizm Sözlüğü

Emin Demirel

Renk Sinema Yayıncılık

 

  331.       

Türkiye’de Terörizm Sözlüğü

Emin Demirel

Renk Sinema Yayıncılık

 

  332.       

Gri Tehdit Terörizm

Ercan Çitlioğlu

Destek Yayınları

 

  333.       

Etki Odaklı Hareket - Terör

Doç.Dr. Yaşar Onay

Yeniyüzyıl Yayınları

 

  334.       

Terörün Gizli Efendileri

Cevdet Saral

Kripto Kitaplar

 

  335.       

İnsanı, Dünyayı ve Terörizmi Anlamak

Ercan Çitlioğlu

Destek Yayınları

 

  336.       

Türkiye’nin Güvenliği ve Terörizm

Nurettin Çakır

Korza Yayıncılık

 

  337.       

Hukuk Devletinde Terör ve Örgütlü Suçla Mücadele

-

Umut Vakfı Yayınları

 

  338.       

Terörle Mali ve Hukuki Mücadele

Tulga Uyar

Adalet Yayınevi

 

  339.       

Avrupa Terör Örgütleri ve Ülke Uygulamaları

Hasan Emre Şenocak

Platin Yayınları

 

  340.       

Terör Mağduru Ailelerin Profili

Doç.Dr. Ahmet Sait Yayla

Dr. Serdar Taşğın

Savaş Yayınevi

 

  341.       

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Terör Nedeniyle Göçeden Ailelerin Sorunları

-

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yayınları

 

  342.       

Uluslararası Terörizm

Doç.Dr. Hakkı Caşın

Nobel Yayın Dağıtım

 

  343.       

Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet Kullanımı

Dr. Ahmet Hamdi Topal

Beta Yayınları

 

  344.       

Türkiye’de Organize Suç Gerçeği ve Terörün Finansmanı

Doç.Dr. Mahmut Cengiz

Seçkin Yayıncılık

 

  345.       

Örnek Olaylarla Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele El Kitabı

-

T.C. Ziraat Bankası Eğitim Yayınları

 

  346.       

Terör ve Köktencilik Ekseninde Canlı Bomba Sosyolojisi

Doç.Dr. Halil Aydınalp

Çamlıca Yayınları

 

  347.       

Küresel Terörizmin Yeni Yüzü / Canlı Bombalar

Halim Altınışık

Detay Yayıncılık

 

  348.       

İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör

Dr. Halil Aydınalp

Birleşik Yayınevi

 

  349.       

Küresel Çağda Din ve Terör

Hüseyin Salur

Çizgi Kitabevi Yayınları

 

  350.       

Kıyametin Gölgesinde / Yeni Dini Hareketler ve Şiddet

Emine Battal

Okur Akademi

 

  351.       

Din ve Terör - Dinî Araştırmalar Dergisi Cilt 7, Sayı 20, Eylül-Aralık 2004.

-

Öncü Basımevi

 

  352.       

Radikal Yoruma Dayalı Dini Terör Örgütlerinin İncelenmesi (Ders Notları)

Prof.Dr. Ertan Efegil

Gündoğan Yayınları

 

  353.       

Terörizmde Motivasyon, Radikalleşme ve Radikalleşmeden Geriye Döndürme (Ders Notları)

Prof.Dr. Ertan Efegil

Gündoğan Yayınları

 

  354.       

Terörizm ve Terörle Mücadele Yöntemleri (Ders Notları)

Prof.Dr. Ertan Efegil

Gündoğan Yayınları

 

  355.       

Uluslararası Güvenlik ve Terörizm

Editörler: Dr. Mahir Terzi

Dr. Serkan Yenal

Sinopsis Yayınları

 

  356.       

Uluslararası Terörizm ve Failleri

Dr. A. Nazmi Çora

Toplumsal Dönüşüm Yayınları

 

  357.       

İrtica ve Terör

Dr. A. Nazmi Çora

Toplumsal Dönüşüm Yayınları

 

  358.       

Terör ve Şiddet Sarmalında Orta Doğu & Afrika

Editörler: Doç.Dr. Bilal Sevinç

Dr. İrfan Çiftçi

Karınca Yayınları

 

  359.       

Terör

Emin Demirel

IQ Kültür Sanat Yayıncılık

 

  360.       

Terörizm Paradoksu ve Türkiye

Süleyman Özveren

Murat Sever

Karınca Yayınları

 

  361.       

Terör ve Medya

Zübeyde Süllü

Siyasal Kitabevi

 

  362.       

Semavi Dinlerde Barış ve Şiddet İkilemi

Doç.Dr. Kadir Albayrak

Sarkaç Yayınları

 

  363.       

Faili Meçhul Cinayetler ve Gerçekler / Cinayetlerin Psiko-Sosyal Nedenleri

Alican Türk

Sarkaç Yayınları

 

  364.       

Cinaî İlmibeşer Dersleri (Anthropologie Criminelle)

Dr. Vervaeck

Terc.: Dr. İzzettin

Hapisane Matbaası

 

  365.       

Yönetimde Yolsuzluk ve Mücadele Stratejileri

Dr. Mürteza Hasanoğlu

Ziya Aliyev

Nobel Yayıncılık

 

  366.       

Yolsuzluk ve Mali Suçlar

Doç.Dr. Süleyman Aydın

Yakup Yılmazer

Adalet Yayınevi

 

  367.       

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet

A. Ümit Berkman

TODAİE Yayınları

 

  368.       

Nasıl Rüşvet Verilir - Rüşvetle Mücadelede Bir Suçlu Gibi Düşünmek

Alexandra Wrage

Severin Wirz

Çev.: Fulya Çetin

Etik ve İtibar Derneği Yayınları

 

  369.       

Adli Yargıda Yolsuzluk Araştırması

Hayrettin Ökçesiz

Ekokitaplığı

 

  370.       

1996-2000 Yılları Arasında Burdur Asliye Ceza Mahkemesi Kapsamına Giren Hırsızlık Suçları Konusunda Bir İnceleme

Muhammet Açıkgözoğlu

Kumru Kitapları

 

  371.       

Hırsızlık: Suçlular, Nedenler ve Dinamikler

Doç.Dr. Zahir Kızmaz

Yrd.Doç.Dr. Rıfat Bilgin

Polis Akademisi Yayınları

 

  372.       

Çocuklarda Hırsızlık

Mitat Enç

Maarif Basımevi

 

  373.       

Toplum, Suçlu ve Islâh

Torsten Eriksson

Adalet Bakanlığı Yayınları

 

  374.       

Suçluların Islâhı (Treatment) Üzerine Rapor

Prof.Dr. Manuel Lopez – Rey

Dr. Mustafa Tören Yücel

Ankara Yarı Açık Cezaevi Matbaası

 

  375.       

Hükümlü Çocuk ve Yeniden Toplumsallaşma

Doç. Dr. Sevda Uluğtekin

Bizim Büro Basımevi

 

  376.       

Ankara Kalaba Çocuk Islahevinde Bulunan Suça  Yönelmiş Çocukların İşledikleri Suç Türleri İle Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Doç.Dr. Mine Mangır

A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları

 

  377.       

Cezaevi İşyurtlarında Çalışan Hükümlüler / Bir Alan Araştırması

İlkay Savcı

T.C. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları

 

  378.       

Kapatılmanın Patalojisi / Osmanlı’dan Günümüze Hapishanenin Tarihi

Mustafa Eren

Kalkedon Yayınları

 

  379.       

Suçluların Cezaevinde İyileştirilmesinde Yeni Yöntemler

Çeviren: Dr. Öztekin Tosun

Sulhi Garan Matbaası

 

  380.       

Suçlu Çocukların İyileştirilmesinde Bütünlüğe Doğru

Altan Saysel

Yarı Açık Cezaevi Matbaası

 

  381.       

Suçlu Çocuklarımız / Ankara Çocuk İslâh Evinde Bir Araştırma

Tezer Taşkıran

Samet Ağaoğlu

Titaş Basımevi

 

  382.       

Türkiye’de Hükümlü Profili / Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Özellikler

Prof.Dr. Tülin Günşen İçli

Ali Altay

Taner Başpınar

Murat Bahtiyar

Polis Akademisi Yayınları

 

  383.       

Cezaevi Müdavimleri (İnatçı Suçlular)

Dr. Zahir Kızmaz

Orion Yayınevi

 

  384.       

Türkiye’nin Cezaevi Gerçeği

Ahmet Taşkın

Eda Matbaası

 

  385.       

Hapsedilme, İyileştirme ve Yeniden Suç İşleme

Şükrü Bilgiç

Vadi Yayınları

 

  386.       

Hapishanenin Doğuşu

Michel Foucault

İmge Kitabevi

 

  387.       

Hapishane Kitabı

Editörler:

Prof. Dr.Emine Gürsoy Naskali

Hilal Oytun Altun

Kitabevi

 

  388.       

Hapishanelerde İnsan Hakları

A. Reynaud

Çev.: Dr. İhsan Kuntbay

TODAİE Yayınları

 

  389.       

Hukuk Tarihimizde Hapis

Prof.Dr. Mustafa Avcı

Türkiye Adalet Akademisi Yayınları

 

  390.       

Uluslararası Cezaevi Standartları ve Denetimli Serbestlik Kuralları

Hâkim: Necati Nursal

-