www.kriminoloji.com

 

 

 

CİNAÎ İLMİBEŞER DERSLERİ

(Anthropologie Criminelle)

 

 

 

 

 

Burada “Cinaî İlmibeşer Dersleri (Anthropologie Criminelle)” başlığı altında Dr. Vervaeck’a ait, (çeviren: Dr. İzzettin) telif süresi dolmuş olan, kitap yayınlanmıştır.

Amacımız; suç konusunda çıkan kitaplardan, dergilerden, yazılardan sizleri haberdar etmek; bilgi evrenine ve Türk kriminolojisine (suç bilimine) katkıda bulunmak ve topluma faydalı olmaktır.

 

 

CİNAÎ İLMİBEŞER DERSLERİ

(Anthropologie Criminelle)

 

 

İÇİNDEKİLER

 

I-                  Giriş / Birinci Kısım.

Tarihçe

II-               İkinci Kısım.

3. Ders: Cinaî İrsiyet-Sayfa 16.

4. Ders: Fizyolojik İrsiyet-Sayfa 22.

5. Ders: Marazî İrsiyet-Sayfa 25.

6. Ders: Cinaî İrsiyet-Sayfa 28.

 

III-            Üçüncü Kısım.

7. Ders: Cinayet Doğuran Muhit-Sayfa 32.

8. Ders: Biyolojik Muhitin Şeraiti-Sayfa 35.

9. Ders: Dahilî Rahmi Hayat-Sayfa 42.

10. Ders: İlk Çocukluk Devresi-Sayfa 45.

11. Ders: Muhitin Fiziko-Şimik Şeraiti-Sayfa 48.

12. Ders: Cinaî Coğrafya-Sayfa 50.

13. Ders: Muhitin Hıfzısıhha Şeraiti-Sayfa 53.

14. Ders: İktisadî ve İçtimaî Sebepler-Sayfa 55.

15. Ders: Ailenin Cinayet Doğuran Şeraiti-Sayfa 57.

16. Ders: Talim ve Terbiye-Sayfa 60.

17. Ders: Ferdî Muhitler-Sayfa 63.

18. Ders: Mücrimiyetin Ruhî-İçtimaî Âmilleri-Sayfa 66.

19. Ders: Cürümde Tesemmümî Âmil-Sayfa 68.

20. Ders: Alkolizm-Sayfa 76.

 

IV-           Dördüncü Kısım.

21. Ders: Mücrimlerin Antropolojik Hususiyetleri-Sayfa 82.

22. Ders: Cins-Sayfa 85.

23. Ders: Mücrimlerin Bünyevî Hususiyetleri-Sayfa 88.

24. Ders: Mizaç-Sayfa 94.

25. Ders: Mücrimlerin Antropolojik Hususiyetleri-Sayfa 100.

26. Ders: Morfoloji-Sayfa 104.

27. Ders: Döğme-Sayfa 108.

28. Ders: Mücrimlerin Sıhhat Hâli-Sayfa 115.

29. Ders: Mücrimlerin Üfuleleri-Sayfa 121.

30. Ders: Alelûmum Zekâ-Sayfa 126.

31. Ders: Mücrimlerin Noksan ve İhtirasları-Sayfa 129.

32. Ders: Mücrimiyetin Asrî Tedavisi-Sayfa 135.

Netice: Sayfa 140.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© www.kriminoloji.com 2002

Sitemize www.kriminoloji.com, hukukcu.net, hukukcu.org veya turkhukuk.net, turkhukuk.org adreslerinden ulaşabilirsiniz.

 

 

ANA SAYFA